Alberts Caune

Имя
Alberts Caune
Виды деятельности
Резюме
Alberts Caune (1917–2011) – dzejnieks, prozists. Beidzis Medņu sešklasīgo pamatskolu (1933). Ilggadēji strādājis par dzelzceļa montieri un apgaitnieku Vaiņodē (1945-77). Izdoti tēlojumu un miniatūru krājumi "Dialogs ar dabu" (1973), "Mazliet savdabji" (1977), "Zemes raksti" (1978), "Sūrums un veldze" (1983), "Silpurene" (1987), kā arī divi dzejas krājumi "Atvilktnes darbi" (1996) un "Kur brīnumpuķe zied" (1999, sarakstīts 1978). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2003).
Личная информация
Pēc Medņu skolas beigšanas strādājis par ganu un kalpu. Otrā pasaules kara laikā dienējis Latvijas armijā.
Галерея цитат

Par īsprozas krājumu "Dialogs ar dabu" (Liesma, 1973)

"Taču latviešu prozā nav līdz šim bijis neviena (pasvītroju: neviena) rakstnieka, kas dabai būtu piegājis tik cieši klāt, kā to izdarījis Alberts Caune. Daža laba rakstnieka prozā dabai visai izcila vieta, bet daba lielākoties arī palikusi tikai kā fons cilvēka dzīvei, notikumiem, pārdzīvojumiem. Ar Albertu Cauni ir citādi. Ja jau fons, tad tas viņa tēlojumos ir cilvēks, bet tā, kas dzīvo, kas pārdzīvo, kas jūt, tā, ar kuru kas notiek, ir daba. Šī ir jaunā kvalitāte, šis ir tas būtiski jaunais, ko Alberts Caune ienesis mūsu prozā."

Ancītis, Valdemārs. "Daba nezin, cik tā liela, bet mēs to zinām". Karogs, 01.10.1977.

Par īsprozas krājumu "Sūrums un veldze" (Liesma, 1983)

"Krājumā ievietotos 22 tēlojumus nosacīti varētu dalīt divās lielās grupās. Pie pirmās ieder tēlojumi, kuros autors ieved sevi, runā pirmajā personā, pie otrās — tie darbiņi, kur stāstījums risināts trešajā personā. [..] Lielum lielais vairums rakstnieku dabas tēlojumus izmanto par fonu dažādām norisēm cilvēku dzīves notēlojumos. A. Caune rīkojas otrādi. Viņš ieved tēlojumā sevi vai kādu citu personu, liekot tai darboties vidē, kuru vēlas attēlot. Turklāt tēlojuma varonis nav cilvēks, bet tieši šī vide. Cilvēks vienīgi palīdz tai atklāties. [..] Rakstnieka valoda ir bagāta un daudz krāsaina kā varavīksne. Taču retumis tajā iezogas arī pa kādam gruzim. [..] Visumā grāmata "Sūrums un veldze" ir jauna lappuse par dzimtās zemes dabu latviešu rakstniecībā un jauns pakāpiens Alberta Caunes daiļradē. "
Liepa, Anita. Jauna lappuse. Karogs, 01.02.1984.

Par dzejas krājumu "Atvilktnes darbi" (autora izdevums, 1996)

"Ja ir spēcīga nacionālā pašapziņa, tad daba ir tas pats, kas Tēvzeme. Un tās labā šķiet nozīmīgs vissīkākais darbs, - tā par savu literāro credo liecina pats rakstnieks. 1996. gadā izdotajā grāmatā „ Atvilktnes darbi" atrodama dzeja, ko tās sacerēšanas laikā, no 1955. līdz 1978. gadam, nebija iedomājams publicēt [..]. Blakus vizuļojošiem dabas tēlojumiem Alberts Caune pievērsies balādiska tvēruma, visbiežāk disticha pantmērā izteiktai dzejai ar tiklab latviski senvēsturisku, kā ari nacionāla lepnuma piesūcinātu tematiku. Šajā savas daiļrades daļā Caune apzināti iet Jāņa Medeņa pēdās, ar to uzsvērti apliecinot savu dziļo cieņu un pateicību lielajam dziesminiekam."

Z., G. Rakstnieks Alberts Caune viesojas Stokholmā. Brīvā Latvija, 12.07.2008.
Профессиональное деьтельность
1936: pirmā publikācija – dzejolis "Baltijas valšķu savienībai" (Teka, Nr. 8).

Īsproza

1973: "Dialogs ar dabu" (Liesma).
1977: "Mazliet savdabji" (Liesma).
1978: "Zemes raksti" (Liesma). Par stāstu krājumu saņēmis Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības prēmiju.
1983: "Sūrums un veldze" (Liesma).
1987: "Silpurene" (Liesma).

Romāni

1999: "Kur brīnumpuķe zied" (Sol Vita).

Dzeja

1996: "Atvilktnes darbi" (autora izdevums)
2006: "Rietumkursas zaļi zeltainie mājokļi" (LiePA).
2008: poēma "Rietumkursas valnī" (Sol Vita).
Место/время рождения22.10.1917
migrate
Vaiņode [uo]
Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads

1999
Tadaiķi
Tadaiķi, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads
Oбразованиенеизвестный – 1933
Medņi
Medņi, Rugāju pagasts, Balvu novads

Medņu sešklasīgā pamatskola

место работы1945 – 1977
Vaiņodes novads
Vaiņodes novads
Ceļa montieris un apgaitnieks uz dzelzceļa Vaiņodē.
migrate1982 – 1990
Союз советских писателей Латвии
Biedrs

1990 – 2011
Союз писателей Латвии
Rīga
Rīga
Biedrs
migrate1938 – 1941
Latvian Army
Место/время смерти05.05.2011
migrate14.05.2011
Priediena kapi
"Priediena kapu kapliča", Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3440
Награды
2003
The Order of Three Stars
V šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris ar Ordeņa domes 2003. gada 11. aprīļa lēmumu.

Легенда карты

Показаны записи 1-6 из 6.
#МестоДатаТипТип места
  
1Vaiņode [uo]
(Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads)
(Не указано)migrateVillage
2Tadaiķi
(Tadaiķi, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads)
1999migrateVillage
3Priediena kapi
("Priediena kapu kapliča", Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3440)
14.05.2011migrateCemetery
4Medņi
(Medņi, Rugāju pagasts, Balvu novads)
- 1933OбразованиеVillage
5Vaiņodes novads
(Vaiņodes novads)
1945 - 1977место работыRegion
6Rīga
(Rīga)
1990 - 2011migrateCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.