Aina Zemdega

Имя
Aina Zemdega
Родное имя
Krūmiņa
Дополнительные имена
Vasariņa
Связи
Резюме
Aina Zemdega (1924-2006) - rakstniece, dzejniece un pianiste. MācījusiesJelgavas 2. ģimnāzijā. 1944. gadā devusies bēgļu gaitās uz Zviedriju. 1951. gada dzīvoja Kanādā. Studējusi mūzikas augstskolā, strādājusi par mūzikas skolotāju Toronto. Studējusi literatūrzinātni Toronto universitātē. Pirmās literārās publikācijas kopš 1958. gada. Aina Zemdega ir astoņu dzejas krājumu, piecu romānu, vienas īsprozas izlase un vienas ceļojumu aprakstu grāmatas autore. Dzejā atklāti tagadnes un pagātnes kontrasti, un intīmas emocijas, poetizēta daba, zeme un mīlestība kā pretstats nepiederības izjūtai svešatnē. Prozas tekstos autore kavējas bērnības dienu dzimtajā pusē, kā arī kontrastējoši emocionāli iezīmē dzīvi trimdā.
Личная информация
Dzimusi dzirnavnieka ģimenē.
Галерея цитат

Par dzejas krājumu "Basām kājām" (1963)

".. viņas dzeja ir jauna un svaiga, tik svaiga, ka nosaukums Basām kājām ir vairāk kā vietā. Jo Basām kājām asociējas ar rīta rasu, ar siltām smiltīm un vasaru. Ar visu to pilns šis dzejoļu krājums. [..] dzejas tematika nav šis plaisas čūlojošo sāpju atklāsme; un bieži vien - nav jau ari nekādu sāpju, ir tikai nemiers par nesavienojamo. Savā dzejā Zemdega risina to, kas sākas aiz plaisas konstatējuma, aiz atziņas par divritmu soliem un divi nesasietām domām. [..] Ainas Zemdegas dzeja ir sava veida apliecinājums, ka katastrofa nav mūs spējusi iznicināt. [..] Basām kājām ir vienkāršas dzeju krājums. Tā ir individuālu jūtu un pārdzīvojumu atklāsme bez intellektualiem rēbusiem un arī bez estētisma kā primāra komponenta dzejas radīšanā. Te varētu atzīmēt šo t. s. modernās dzejas īpatnējo vaibstu: modernā dzeja ir kļuvuši cilvēciskāka, tā iekļaujas valodā, ko mēs runājam, mūsu valodas ritma. Tādējādi tā arī spēj tiešāk runāt uz mums, ja vien atbrīvojamies no pagātnes nastas - jūtu un pārdzīvojuma uztveršanu tikai tad, ka tas jau pārstrādāts estētiski gludā pantā."

Irbe, Andrejs. No divi nesasietām domām. Latvija, 1964, 14. marts.


Par dzejas krājumu "Cirsma" (1974)


"Šis krājums ir nobriedušas dzejnieces darbs, kur jau lielā mērā izskristalizējusies autores īpatā emociju skala un dzīves izjūta. Pati galvenā stīga, kas līdzīgi artērijai pulsē cauri visam krājumam, ir - spilgta dzīvības izjūta, tās dzīvības, kas virs zeemes ikvienam tikai vienreiz dota un kam reiz nolemts gals. [..] Aina Zemdega ir laikmetīga dzejniece ar mūsdienām raksturīgiem pārdzīvojumu saturiem. [..] divi pārdzīvojumi - tagadnīgais un seniski latviskais - vijas un mijas blakus. [..] Krājumā krietns skaits svaigi tvertu mīlestības dzejoļu."

Valtere, Nora. Aina Zemdega - Cirsma. Daugavas Vanagu Mēnešraksts, 1976, Nr. 1.

Par romānu "Toreiz Lubes dzirnavās" (1980)

"Īstenība, faktiskas atmiņas par Lubes dzirnavās pavadīto bērnības laiku, ir grāmatas ierosme, atmiņas veido arī sacerējuma tematisko daļu, notikumu fonu. [.. Ar ko Zemdegas atmiņu stāsta vairāk apbuŗ? Vispirms tā ir rakstnieces spēja dažādus jutekļiem tveŗamus iespaidus attēlot neparasti svaigā un spilgtā konkrētībā. Vai tie ir redzes priekšstati vai skaņu un trokšņu uztvere vai ožas un it īpaši jau taustes izjūtas - tās visas varam lasot tīri jutekliski pārdzīvot. [..] Vēl vairāk apbuŗ un aizrauj tas, ka rakstniece aiz ārējā un jutekļiem tveŗamā saman un apjaus'to brīnumaino un netveramo, to vārdos neizsakāmo, kas liek dvēselei iedrebēties bijībā un pārdzīvot tos noslēpumainos spēkus un sakarības, kas mūžīgā maiņā un līdzsvarā notur un sasaista pagājušo ar tagadējo, dzīvības un ziedēšanas brīnumu ar nīcības noslēpumu. [..] Dzīvības un nīcības sakarības ir viens no motīviem, kas spilgtāk vai apslēptāk vijas cauri visai grāmatai. [..] Otrs motīvs, kas zīmīgs šai grāmatai, ir laika plūduma nebeidzamības vienbagalainības apjauta."

Valtere. Nora. Aina Zemdega - Toreiz Lubes dzirnavās. Laiks, 1980, 8. nov.

Par dzejas krājumu "Zem akmeņa zaļa zāle" (1980)

"Lielos, vispārīgos vilcienos var teikt, ka krājumā divēdāja veida dzejoļi - vieni atspoguļo ceļojumu iespaidus dažādās emēs, otri atklāj pašas dzejnieces iekšējo pasauli. [..] Ainas Zemdegas dzeja ir mūsdienīga - nevien ar to, ka te sastopam lidmašīnas un vilcienus, sastopam pilsētu ar debesskrāpjiem un tās gaišajiem un tumšajiem vilinājumiem, sastopam daudzu zemju pazīšanu, bet arī ar īpatu nedrošības un mistisku bailu izjūtu dziļi dvēselē un nojautu, ka viss mainās un padots nīcībai - vispār ar sarežģīto un smalko ieksējo pārdzīvojumu nemierīgo plūsmu, ko tikai dzeja spēj atspoguļot, jo tiešos vārdos to neizteikt."

Valtere, Nora. Aina Zemdega - Zem akmeņa zaļa zāle. Laiks, 1980, 6. dec.

Par grāmatu "Varšavā neaizmirst" (1984)

o grāmatu var lasīt kā iekšskata eseju, ieaustu cilvēka un tautu iekšējā sāpē, brīžiem ar paglābšanos atmiņās un tanīs gados un dzīvēs, kad pasaulē bija vairāk cerību un cilvēcības. [..] Ar Latvijas bēdu nastu, atmiņu gaišumu un sāpi Aina Zemdega staigā, vēro un klausās Varšavas ielās un Jaudīs, izjūt to pašu ciešanu, pārdzīvošanas un spītības līdzību, kas ar atbalsīm nāk no Latvijas. Grāmatas izstāstījumā, redzējumā, valodā viscaur parādās dzejnieces iztēles jūtīgais krāšņums un mūziķes kompetence, kad grāmatas autore pastāsta par Varšavā notiekošo starptautisko kongresu, koncertiem vai personībām mūzikas laukā. Mūziķes dzirdi, sirdi un iekšējo skanēšanu var manīt visā stāstījumā. [..] šī Ainas Zemdegas grāmatas valoda un izjūtu toņi nes un sviež lasītāju visos cilvēka un tautas eksistences pagrabos un stāvos. Apziņas un zemapziņas balsis individa un pasaules bezcerīgo un cerīgo sāpi izvaid no piano pianisimo līdz - crescendo."

Klīdzējs, Jānis. Latviete Varšavā. Latvija Amerikā, 1985, 19. janv.
Профессиональное деьтельность

Pirmā publikācija

1958: dzejolis "Salā uz ezera" laikrakstā "Latvija Amerikā" (23. apr.).
Dzeja publicēta laikrakstos "Latvija Amerikā", "Laiks", "Londonas Avīze", "Latvija", žurnālos "Jaunā Gaita", "Zintis" (angļu valodā), "Laika Mēnešraksts", "Daugavas vanagu Mēnešraksts", "Ceļa Zīmes".

1960-1961: komponista Tālivalža Ķeniņa klavieru studijas asistente, mācīja klavierspēli, bet kopš 1961. gada septembra Toronto darbojās Ainas Zemdegas klavieru studija.
Kopš 20. g. 50. gadu beigās piedalās Rakstnieku cēlienos, literāros sarīkojumos ASV un Kanādā, izpelnīdamās klausītāju atzinību - "jaunā dzejniece, pārliecināja par savu talantu kā ar savu dzeju svaigo tematiku, formas skaidrību, tā labo priekšnesumu." (1961, sarīkojums Toronto).

Literārie darbi

Dzejas krājumi
1963: Basām kājām.
1970: Egles istabā.
1974: Cirsma.
1980: Zem akmeņa zaļa zāle.
1987: Viena mūža nepietiek.
1996: Bargā laikā.
2001: Divos krastos: dzejas izlase.
2007: Nakts dzejoļi.

Romāni
1980: Toreiz Lubes dzirnavās.
1983: Varšavā neaizmirst.
1988: Līdz vārtiem - un tālāk?
1995: Maruta.
2002: Mantojums.

Citi prozas izdevumi
1999: Bagateles: prozas izlase.
2007: Septiņjūdžu zābakos (ceļojuma piezīmes).
Место/время рождения02.08.1924
Ārlava
Ārlava, Ārlavas pagasts, Talsu novads
Dzimusi Lubes dzirnavās.

1976: pirmo reizi viesojās Latvijā.
migrate1944 – 1950
Zviedrija
Sweden

1950
Kanāda
Canada
Kopš 1950. gada dzīvoja Kanādā.
OбразованиеJelgava
Jelgava

Mācījusies Jelgavas 2. ģimnāzijā.


Londona
London, Ontario, Canada, N6A 3K7

Studējusi Trinity College of Music.


Toronto Universitāte
King's College Cir 27, Toronto
King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1

Studējusi literatūrzinātni.


1963
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

Beigusi Royal Conservatory of Music of Toronto / Karalisko Toronto mūzikas augstskolu kā diplomēta pianiste.

место работы1967
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Sākusi strādāt par latviešu literatūras skolotāju Toronto latviešu tautas augstskolas sestdienas ģimnāzijā.
migrateLatvijas PEN klubs
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

Latviešu preses biedrība
Kanāda
Canada
Latviešu preses biedrības Kanādas kopa.

Latviešu Rakstnieku apvienība
migrate00.10.1944
Zviedrija
Sweden
migrate00.09.1974
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Viesojās organizācijas "Ramave" sarīkojumā.

00.11.1974 – 00.12.1974
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

Viesojās Austrālijā, Sidnejā notika Ainas Zemdegas dzejas vakars un piedalījās 14. Austrālijas latviešu rakstnieku dienās.


1976
Rīga
Rīga

00.08.1979
Visbija
Visby, Gotland, Sweden
Piedalījās PLBA Latviešu dziesmu dienās un rakstnieku sarīkojumā.

1980
Varšava
Warsaw, Masovia, Poland
Piedalījās starptautiskā mūzikas skolotāju, skaņražu un citu mūziķu kongresā. Šis brauciens impulsēja grāmatu "Varšavā neaizmirst".

1983
Rīga
Rīga
Место/время смерти2006
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

migrate20.09.2006
Ārlava
Ārlava, Ārlavas pagasts, Talsu novads
Награды
1974
Zinaīdas Lazdas prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Cirsma".

1988
Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Viena mūža nepietiek".

1989
Jāņa Jaunsudrabiņa balva
Balva piešķirta par romānu "Līdz vārtiem – un tālāk?"

1995
PBLA Kultūras fonda Goda balva
Prēmija piešķirta par romānu "Maruta".

2002
The Order of Three Stars
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 2002. gada 12. aprīļa lēmumu.

2002
Birutas Senkēvičas-Ziemanes piemiņas fonda balva
1. godalga
Dalīta 1. vieta prozas kategorijā par romānu manuskriptā "Mantojums". Otra balvas ieguvēja Anna Skaidrīte-Gailīte.

Легенда картыПоказаны записи 1-19 из 19.
#МестоДатаТипТип места
  
1Ārlava
(Ārlava, Ārlavas pagasts, Talsu novads)
02.08.1924Место/время рожденияVillage
2Zviedrija
(Sweden)
1944 - 1950migrateCountry
3Kanāda
(Canada)
1950migrateCountry
4Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
2006Место/время смертиCity
5Zviedrija
(Sweden)
01.10.1944migrateCountry
6Ārlava
(Ārlava, Ārlavas pagasts, Talsu novads)
20.09.2006migrateVillage
7Jelgava
(Jelgava)
(Не указано)OбразованиеCity
8Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1963OбразованиеCity
9Londona
(London, Ontario, Canada, N6A 3K7)
(Не указано)OбразованиеCity
10King's College Cir 27, Toronto
(King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1)
(Не указано)OбразованиеBuilding, house
11Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1967место работыCity
12Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
01.09.1974migrateCity
13Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
01.11.1974 - 01.12.1974migrateCity
14Visbija
(Visby, Gotland, Sweden)
01.08.1979migrateCity
15Rīga
(Rīga)
1976migrateCity
16Rīga
(Rīga)
1983migrateCity
17Varšava
(Warsaw, Masovia, Poland)
1980migrateCity
18Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Не указано)migrateCity
19Kanāda
(Canada)
(Не указано)migrateCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.