Mudīte Austriņa

Имя
Mudīte Austriņa
Связи
Valda Mora - Teacher
Antons Austriņš - Father
Kārlis Skalbe - Godfather
Виды деятельности
Резюме
Literāte Mudīte Austriņa (1924–1991) dzimusi rakstnieka Antona Austriņa ģimenē un uzaugusi literārā vidē. Beigusi Rīgas pilsētas 2. vidusskolu, uzsākusi filoloģijas studijas Latvijas Universitātē, tomēr tās nav pabeigusi. 1944. gada decembrī devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, kur aizsākusi 1946. gadā sākusi publicēties, rakstot gan literāras apceres par tēvu Antonu Austriņu un krusttēvu rakstnieku Kārli Skalbi, gan arī literārus darbus. Studējusi romānistiku un mākslas vēsturi Tībingenas universitātē. 1949. gada beigās izceļoja uz ASV. Ieguvusi mākslas zinātnieces izglītību Kolumbijas universitātē, strādājusi par konsultanti mākslas salonos, izdevniecībās. Aktīvi iesaistījās Ņujorkas latviešu literārajā dzīvē, piedalījās literāros sarīkojumos, publicēja apceres par mākslu un literatūru, īsprozā radīja savu īpatnēju žanru, nodēvējot to par "baletiņiem". Bijusi jauniešu izdevuma "Raksti" redaktore". Rakstījusi atmiņas latviešu kultūras darbiniekiem, kā arī literārus darbus, kas publicēti periodikā Vairākkārt viesojusies Latvijā. Latvijas skices apkopotas grāmatā "Rīgas mirkļi" (1988).
Личная информация
Dzimusi rakstnieka Antona Austriņa (1884–1934) un Martas (dzim. Zapoļska; 1893–1992) ģimenē. Tēvs meitai veltījis vairākus dzejoļus.

Mirusi ceļā no Rīgas uz Vecpiebalgu, Cēsu tuvumā.
Галерея цитат

Mudīte Austriņa par dzīvi trimdā"

"Man Amerikā iet ļoti labi, bet es NEMĪLU un nekad neiemīlēšu šo zemi, kur viss mehānika un komforts, un blakus sāpēm, cerībām un ilgām pēc Latvijas tagad ilgas pēc Eiropas, tās gadu simteņiem, gara un domām."

Vēstulē Lizetei Skalbei 1950. gadā 31. martā.

Par Mudītes Austriņas personību un daiļradi


"Mudītes galvenā interese bija rakstniecība un rakstnieki. Sevišķi rosīgi viņa piedalījās Ņujorkas Elles Ķēķa rakstnieku saimes visdažādākos pasākumos un sarīkojumos trimdas pirmajā desmitgadē – gan ar saviem darbiem, gan ierosmēm, idejām, Elles ķēķinieki Mudīti, "Elles Ķēķa mūzu", kā to dēvējis dzejnieks Gunārs Saliņš, ir pieminējuši savos darbos, veltījuši viņai savas dzejas. Lielais vairums Mudītes Austriņas literāro sacerējumu grāmatās nav kopoti."

Krēsliņš, Jānis. Mudīti Austriņu pieminot. Laiks, 1991, 17. jūl.

"Bērnībā mazā Mudīte bija sava tēva nedaudzo bērnu dzejoļu iedvesmotāja un varone. Gunars Saliņš stāsta, ka pieaugusi viņa spējusi būt arī "Elles ķēķa" spožo personību plejādes mūza. [..] Jebkuros apstākļos viņa palika "īsts dzejniekbērns" un no visām ikdienišķās dzīves piedāvātajām iespējam savai eksistences videi un dzīves veidam izvēlējās vismazāk prozaiskās".

Cīrule, Maruta. Mudītes Austriņa trimdas laiks. Varavīksne 1995. Rīga: Liesma, 1995, 104. lpp.
Профессиональное деьтельность

Pirmās literārās publikācijas

1946: apcere "Saules koks" komponista Jāņa Zālīša piemiņai laikrakstā "Latviešu Ziņas" 25. decembrī.
1948: literāras skices / miniatūras "Mīlestības" žurnālā "Ilustrētais Vārds" Nr. 49.
1951: tēlojums / skice "Jāņu vainags" laikrakstā "Latvija" 23. jūnijā.
1956: stāsts "Cepure" laikrakstā "Latvija", 10. marts.

Vairākkārt rakstījusi par tēvu Antonu Austriņu, par krusttēvu Kārli Skalbi ("Atmiņas par manu krusttēvu", Latvju Domas", 1946, 10., 17., 24. janv.), par Veltas Sniķeres dzeju ("Piezīmes par Veltas Sniķeres dzeju un sirreālism", "Raksti", 1952), par Jāni Veseli ("Raksti", 1953). Daudzi raksti publicēti 1951. gada Vācijas laikrakstā "Latvija", Ņujorkas "Latvju Žurnālā", "LaRAs LAPA". Rakstījusi par latviešu rakstniekiem un gleznotājiem.

Publicējusi tēlojumus, atmiņas, īsprozas skices laikrakstos "Latvija", "Laiks", jauniešu izdevumos "Raksti" (darbojās redakcijā 1953. g.) un "Ulubele", "Zintis" (angļu valodā), publicējusi par māksliniekiem Jāni Cielavu, Rolandu Kaņepu, Ludolfs Libertu (par mākslas izstādēm), Viestartu Aistaru; piedalījusies literāros sarīkojumos.

Literārie darbi

1988: literārās skices "Rīgas mirkļi".


Ilgu laiku strādāja lielajā Ņujorkas grāmatu apgāda "Harcourt, Brace, Jovanovich" vizuālo materiālu bibliotēkā un vairākus gadus viņa vadīja mākslas galerijas "Vendo Nubes" Filadelfijā un "Tristamba Sausalito" Kalifornijā.
Место/время рождения19.01.1924
Rīga
Rīga

migrateSausalito
Sausalito, California, United States, 94965

Divus gadus nodzīvoja (20. gs. 50. gadu beigas / 60. gadu sākums) dzīvoja Kalifornijā, vadīja mākslas galeriju "Tristamba Sausalito".


00.12.1944 – 00.01.1945
Kēnica
Könitz, Unterwellenborn, Thuringia, Germany

1945
Lībeka
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany

Latviešu DP nometne.


00.01.1945 – 00.05.1945
Badkūlungsborna
Kühlungsborn, Germany

1946 – 1949
Tībingene
Tübingen, Baden-Württemberg, Germany

00.12.1949
Ņujorka
New York, USA

1949. gada decembrī aizceļoja uz ASV.

Oбразованиенеизвестный – 1942
Riga 2nd Secondary School
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010

Columbia University of the City of New York
Ņujorka
New York, USA

Studējusi romāņu kultūru un mākslas zinātnes.


1943 – 1944
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.


1946 – 1949
Tībingene
Tübingen, Baden-Württemberg, Germany

Studējusi romanistiku un mākslas vēsturi Tībingenas universitātē (astoņus semestrus).

место работыŅujorka
New York, USA

Ilgus gadus strādājusi Ņujorkas grāmatu apgāda "Harcourt, Brace, Jovanovich" vizuālo materiālu bibliotēkā.


Filadelfija
Philadelphia, PA, USA
Vairākus gadus vadīja mākslas galeriju "Vendo Nubes".

Sausalito
Sausalito, California, United States, 94965
Vairākus gadus vadīja mākslas galeriju "Tristamba Sausalito" Kalifornijā.
migrate00.12.1944
Vācija
Germany

00.12.1949
Amerikas Savienotās Valstis
United States
migrate1963
Anglija
England, United Kingdom

1963
Spānija
Spain

1963
Itālija
Italy

1963
Francija
France

1963
Beļģija
Belgium

1973
Ķelne
Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany
Piedalījusies Eiropas Latviešu dziesmu svētkos.

1987
Vecpiebalga
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads

Apmeklēja arī kādreizējās tēva mājas "Kaikašus".

Место/время смерти02.07.1991
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads

migrateRīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026

Легенда карты

Показаны записи 1-25 из 25.
#МестоДатаТипТип места
  
1Rīga
(Rīga)
19.01.1924Место/время рожденияCity
2Sausalito
(Sausalito, California, United States, 94965)
(Не указано)migrateCity
3Ņujorka
(New York, USA)
01.12.1949migrateCity
4Lībeka
(Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany)
1945migrateCity
5Kēnica
(Könitz, Unterwellenborn, Thuringia, Germany)
01.12.1944 - 01.01.1945migrateCity
6Badkūlungsborna
(Kühlungsborn, Germany)
01.01.1945 - 01.05.1945migrateCity
7Tībingene
(Tübingen, Baden-Württemberg, Germany)
1946 - 1949migrateCity
8Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
02.07.1991Место/время смертиCity
9Vācija
(Germany)
01.12.1944migrateCountry
10Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
01.12.1949migrateCountry
11Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
(Не указано)migrateCemetery
12Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010)
1942OбразованиеBuilding, house
13Ņujorka
(New York, USA)
(Не указано)OбразованиеCity
14Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1943 - 1944OбразованиеBuilding, house
15Tībingene
(Tübingen, Baden-Württemberg, Germany)
1946 - 1949OбразованиеCity
16Ņujorka
(New York, USA)
(Не указано)место работыCity
17Filadelfija
(Philadelphia, PA, USA)
(Не указано)место работыCity
18Sausalito
(Sausalito, California, United States, 94965)
(Не указано)место работыCity
19Anglija
(England, United Kingdom)
1963migrateCountry
20Spānija
(Spain)
1963migrateCountry
21Itālija
(Italy)
1963migrateCountry
22Francija
(France)
1963migrateCountry
23Beļģija
(Belgium)
1963migrateCountry
24Ķelne
(Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany)
1973migrateCity
25Vecpiebalga
(Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads)
1987migrateVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.