#LFK-2-1639

Номер единицы
1639
Организация
Ключевые слова
#LFK-2-1639
РасшифровалLigaB
ОконченДа
ПодтвержденоДа
Исправлен2021-09-29 20:19:54
Расшифровка2,1639 Md Jaungulbene / - -
Asins vārdi.
Lai minēja laimīgo stundiņu. Laimīga ir tā stundiņa, kad mūsu Kungs Jēzus Kristus ir piedzimis. Iekš tā Dieva tā Tēva, Dieva tā dēla un tā svēta gara Amen. /trīs reizes jāskaita/. S x A x T x O x R x A x R x E x T x O x P x E x R x A x R x O x T x A x S x Asins tu būsi mierā. Ūdens projām netecēja. Iekš tā vārda. Dieva tā tēva, tā dēla, tā svēta gara, kas pie cilvēka pie ta akmeņa piesišanas un koka 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Debesis zeme un zvaigznes. Dieva dēla svētais gars palīdzi man to cilvēku paglābt un tā sāpes atņemt. Jēzus māsa gāja pa jūŗu un nesa trīs rozes rokā. To slimības rozi iemeta jūŗā. To veselības rozi atstāja pie manis. Marija Jēzus māsa palīdzi man cilvēku izglābt un tās sāpes atņemt. Trīs laimes pie Jēzus kapa. To vienu sauc par Tillu, otru par cillu, trešā stāv iekš tā vārda tā Dieva, tā Tēva, tā dēla un tā svētā gara Amen x Amen x /trīs reizes jāskaita/
Расшифровать текст

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.