#LFK-210-11

Название
Gauži zviedza kumeliņš
Номер единицы
11
Организация
Категории
Языки
Латышский
податель
собиратель
Дата получения
01.11.1926
migrate
26.08.1924
Ключевые слова
#LFK-210-11
РасшифровалDainisP
Окончен
Подтверждено
Исправлен2017-01-11 11:12:06
РасшифровкаAlūksnes vsk.
Uzrakstījis O. Sisenis 1894.g. Alsviķos. Teicēja Ilze Ķikule, Alsviķu Putreniekos, kur dzīvo jau ap 20 gadu (agrāk dzīvojusi Gaujieniešos – veca jau

1

Vizu, vizu vizulīti
Trīs vizuļi vaiņagā,
To man pirka lepni svaiņi,
To bagāti bāleliņʹ.

2

Rājies pati tautu meita,
Es nevaru tevis rāt
Es nevaru vaira dzert
Tavu gaužu asariņu.

3

Māci dziesmas māmuliņa
Pa vārtiem vadīdamʹ,
Ko dziedāšu tautiņāsʹi
Vakariņu sēdēdam!

4

Sienat manu kumeliņu
Zaļā zīda pavadā, -
Ja zīdiņu pušu raus,
Klētī zelta iemauktiņ.

5

Gaidi goda bāleliņi,
Māsa goda negaidīja:
Māsa kāra šūpulīti
Brāļʹ istabas vidiņā.

6

Kam māmiņa manʹ auklēji,
Ka tev manis nevajaga
Svešai mātei ganos gāju
Basajām kājiņām.

7

Nesmejat sveši ļaudis,
Ka nav sārti dzīpariņi:
Visus līčus izstaigāju
Marenīšu nedabujʹ.

8

Izskaitat jauni puiši,
Cik zvaigznīšu debesīs,
Cik zvaigznīšu debesīs,
Tik meitiņu vaiņagā.

9

Nāve, nāve, ņem tos vecos.
Ko tie vecie laba darʹ?
Apēd sāli, apēd maizi,
Apēd baltus kāpostiņus.

10

Priežu durvis, egļu durvis,
Tās bij vieglas virināt:
Kalponītes, bārenītes,
Tās bij viegli maldināt.

11

Gauži zviedza kumeliņš
Smilšu kalnu tecēdams:
Redzējʹ auzu devējinu
Smiltiņām apbeŗot.

12

Veca māte dudināja
Siveniņus ganīdamʹ,
Vai tu veca raganīte,
Vai tie tavi pātariņi.

13

Dziedādama dancodama,
Es dabūju arājiņu.
Citas meitas nedabūja
Lielu pūru locīdamʹs.

14

Mazajam bāliņam
Tam māsiņas visai žēl.
Skaita naudu, birst asaras
Tautu galda galiņā.
Файл0210-Aluksnes-vidusskola-0001
Расшифровать текст

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.