0647-Aleksis-Korsaks-01-0068
РасшыфроўшчыкMāra Vīksna
СкончаныТак
ПрынятаНе
Створаны2020-08-17 14:30:39
Адноўлены2023-05-04 13:26:52
Расшыфроўкаlai, meitiņ, guli mierīgi, kaķītis jau neko ļaunu nedarīs. Nu ka tā, tad tā. Meita neko vairs neteikuse ar. Zaldāts apgulies meitai blakus, izbučojušies labi, izdarījuši visu, kas vajadzīgs un tad atkal šķīrušies. Zaldāts teicis, ka viņš esot tas pats oficieris un viņš to precēšot, kad vien tikai viņa gribēšot. Bet kā zaldāts gājis ārā, ģenerāļa sieva to pamanījuse un pateikuse generālim. Tā generālis tūlīt iekšā un grib zaldātu noķert. Tas bēg nabadziņš. Bet pie ģenerāļa nama stāvējuši zaldāti uz vakti. Tā ģenerālis tiem uzsaucis: Turiet degunu! Turiet degunu! Zaldāti nevarējuši saprast, ko tas ģenerālis īsti grib. Dažs jau saķēris ar savu degunu, bet daži tikai stāv un brīnās. Bet zaldātelis pa to laiku vaļi tikai projām. Un, kad vaktis atjēgušās, tad jau bijis par vēlu. Zaldātelis aizgājis pie sava oficieŗa un pateicis kā nu tās lietas ir, lai tikai gaidot no meitas vēstuli. Pagājuse kāda nedēļa, kāds mēnesis...Ače uzvienreiz ir vēstule klāt Ģenerāļa meita raksta. "Tu jau nu zini," viņa teikuse, "kādas tās lietas ir starp mums." Un tu taču solījies mani precēt. Tēvs arī redz, ka citādi vairs nevar un nu talab nac šurp". Jā, jā, mans oficieris sapratis gan, ko zaldātelis izdarījis. Bet kā nu ir, ir. Oficieris gājis projām pie ģenerāļa meitas un taisījuši kāzas. Bet uz zaldāteli viņš nemaz nedusmojies, samaksājis viņam naudu, izgādājis raspusku un bij labi abiem diviem.

104


Tur pie Laiženiekiem Vadakstē vienā vietā esot noglabāta pilna lāde naudas. To jau visi zinājuši sendienas.Un bijis noteikts, ka vienreiz pienāks tā stunda, kad šī lāde parādīsies ūdens virsū. Ej tu sazini kā tas bijis kā ne, bet viens saimnieks dabūjis skaidri visu zināt i to, kur šī lāde ir, i to kad viņa parādīsies virs ūdeņa. Tas bijis taisni nakts vidū. Saimnieks pasaucis savu puisi, pateicis tam, ka šo nakti naudas lāde parādīsies ūdens virsū un abi divi aizgājuši uz Vadaksts malu. Saimnieks puisim norādījis taisni to vietu, kur nauds lādei vajag pacelties. Abi divi stāvējuši un gaidījuši. Kā pienācis norunātais laiks, tā skatās - jā, jā tepat pie malas naudas lāde pacēlusies uz ūdens virsu. Saimnieks un puisis noliekušies un vilkuši lādi ārā. Aber makten smaga bijuse un viņiem abiem diviem vajadzējis krietni stīvētie. Tā kā nu
Расшыфраваць тэкст
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Aleksis Korsaks
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.