0624-Leonards-Latkovskis-01-0084
РасшыфроўшчыкAnna Putāne
СкончаныТак
ПрынятаТак
Створаны2023-03-30 13:47:51
Адноўлены2023-04-02 11:25:18
Расшыфроўкаkaimiņam aiz atriebības bija siena kaudzi nodedzinājis, lai gan visu to laiku – vairākus gadus aizdomās turēta kāda cita pilnīgi nevainīga persona. Zaudējums tika atlīdzināts un kaimiņi salika mieru.
Tā tad miera salikšana vai saderēšana, kā tauta mēdz teikt, ir pirmā gatavošanās nāvei, jo cilvēkam, kas vadās no savas sirdsapziņas, nav iespējams panest dvēseles disonanci tai brīdī, kad viņš taisās atstāt zemes gaitas un nostāties mūžības priekšā. Ja, piemēram, kāds dzīvē ietiepīgi noliedz savu vainu un atsakās zaudējumu atlīdzināt, tad cietušais rezignēti pasaka: "Nu tad jem to līdzi uz viņu sauli!" Un taču pienāk reiz brīdis, ka tā nasta, ko viņš ir uzjēmies nest uz viņu sauli, ir pārāk smaga un vēl šai saulē būdams viņš cenšas atraisīties no tās. Un to panāk atzīšanās, izlīgšana un piedošana. Otrkārt, gatavošanās nāvei pastāv iekš tam, ka slimais izteic savu pēdējo vēlēšanos un tā kļūst par likumu, kas konsekventi jāizpilda. Vai nu tiek sastādīts oficials testaments, kas gan reti atgadās, vai mutiski izteikta vēlēšanās. Vispirms slimais novēlē savu mantu, savas drēbes, savu ietaupījumu, nosaucot personu, kas kam sadalāms; izteic vēlēšanos, kā viņu mirušu apģērbt, kādas bēres rīkot un kur apglabāt. Vecāki saviem bērniem dod pēdējos norādījumus, kā dzīvot, uzmudina būt saticīgiem un taisnīgiem. Kad ved baznīckungu pie slimā, istaba tiek uzposta, tiek aizdegtas sveces un saaicināti tuvākie kaimiņi, kas dzied garīgas dziesmas un skaita lūgšanas. Tad atnācēji izlīkst, bet ja slimnieks ir sevišķi nespēcīgs un ir vērojama nāves tuvošanās, tad visi paliek, dažreiz pat cauru nakti.

2.

Nomiršana un mirušā apkopšana.
Mirstošam rokā iedod aizdegtu sveci. Klātesošie skaita lūgšanas; saaicina kaimiņus. Tuvinieki cenšas vēl sadzirdēt pēdējos nomirēja vārdus. Pēc nāves iestāšanās kādu brīdi visi paliek mierā. Tad saimniece uz galda saliek ēdienu, visbiežāk maizi,
Расшыфраваць тэкст
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of L. Latkovskis
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.