Файл
0714-Edite-Sturma-01-0016
РасшыфроўшчыкLigaB
СкончаныТак
ПрынятаТак
Створаны2018-05-29 19:54:14
Адноўлены2018-05-29 20:03:48
Расшыфроўка

122

Vīra māte, velna māte,
atdod munu vainaciņu!
Es atdošu tavu dēlu
kuru dienu gribēdama.

123

Vīra māte mun prasīja
aprakstītu linu kreklu.
Palaid laika, vīra māte,
rakstīš' tavu muguriņu.
Ir munā pūriņā
dzelziem kalta riņķenīca.

Uzrakstīts 1927. gada vasarā Liezērē; teicēja 88 g.v. Viļumsona māte, dzim Lielzēres Ruļmurēnos.

124

Dzied ar mani, tautu meita,
jā runāt nerunāji!
No šā paša dziedājuma
būsi muna līgaviņa.

125

Aizašveļpa baltirbīte
zaļu birzi pārskrējuse;
aizakliedza tautu meita
kalpam roku iedevuse.
Lai bij kalps, jā bij kalps,
kur pie durvu gulēšana!

126

Līcen līka vara tilti
Mun ejot tautiņās:
dzen telītes, ved pūriņu,
jāj deviņi bāleniņi.

127

Tec garām, dūņupīte,
tevie [tevī] roku nemazgāšu;
prieškā nāk zvirgzdupīte,
tai rociņas nomazgāšu.

128

Pa celiņu, pa celiņu,
pa lielo, pa mazo, -
pa lielo tautas jāja,
pa mazo bāleniņi.

129

Pirc mun, tēvu, sirmu zirgu,
pirc pelēku mēteliņu,
lai es varu miglas rītu
līdz vanagu lidenāt!
Расшыфраваць тэкст
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Edīte Hauzenberga-Šturma
Atslēgvārdi
Vienības#LFK 714, 2, 122
#LFK 714, 2, 123
#LFK 714, 1, 124
#LFK 714, 1, 125
#LFK 714, 1, 126
#LFK 714, 1, 127
#LFK 714, 1, 128
#LFK 714, 1, 129

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs