Файл
0714-Edite-Sturma-01-0020
РасшыфроўшчыкLigaB
СкончаныТак
ПрынятаТак
Створаны2018-12-21 12:43:06
Адноўлены2018-12-21 14:13:12
Расшыфроўка

169

Kaņepīte garaudzīte,
tij izauga vasarā;
man māsiņa neizauga
par deviņas vasariņas.

170

Kau būt mana līgaviņa
sienu pļaut mācējuse,
es tai kaltu izkaptiņu
no veciem dalderiem.

171

Pa celiņu, pa celiņu,
ko, kājiņas, nū dariet!
Nūpat dzied ciema gaiļi,
nū ezera gaigalīte.

172

Jeten [Ieten] mun to celiņu,
kur es biju negājuse;
ēsten mun to kazīti,
ko bāliņi neēduši.

173

Es šķitos šovasar
kargu vīt vainaciņu;
augsti kļavi noziedēj'ši,
nevar kargu salasīt.

174

Nij tur krita kļavai lapa,
kur auguse kļavienā;
bij tur tika mūs' māsiņa,
kur augdama domājuse.

175

Kas bij tada griezes galva
sēd pie muna bāleniņa?
Mums bāliņš kā kundziņš
dzeltēniem matiņiem.

176

Lustējiet, muna pulka,
zviedziet, muni kumeliņi!
Nū rokā tautu meita
ar visām telītēm.

177

Ai, skaistā lakstīgala
nelaidies rāvienā!
Visi tavi spārnu gali
dimantiņa lasītēm.

178

Salda, salda brūklenīte,
vēl saldāka zemenīte;
mīļa, mīļa mus māsiņa,
vēl mīļāka līgaviņa.

179

Skatīt muna, līksmīt muna,
līdz ar mani kur ejot!
Bēdas munas, kaites munas,
krītiet ceļa maliņā!

180

Mirdzēt mirdz ezeriņš
sīkajām raudiņām;
tā mirdzēja brāļa sēta
sīkajām māsiņām.

181

Vakar mātu glabājām,
šodien mantu dalīsam:
citam cimdi, citam zeķes,
citam vecas sietaviņas.

182

Grūt munai māmiņai
pirmo nakti smiltenē.
Kas tai taisa mīkstas cisas,
kas klāj baltu paladziņu?
Dieviņš taisa mīkstas cisas,
Laime klāja paladziņu.

183

Nemirstiet, nemirstiet,
nava vietas kapsētā:
es ieliku sav' māsiņu
pašā vārtu paslieksnē.

184

Mirstiet, veci, mirstiet, jauni,
pusmūžiņa nemirstiet:
pusmūžiņa nomirstot
gauži raud pakaļā.
Расшыфраваць тэкст
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Edīte Hauzenberga-Šturma
Atslēgvārdi
Vienības#LFK 714, 8, 169
#LFK 714, 8, 170
#LFK 714, 8, 171
#LFK 714, 8, 172
#LFK 714, 8, 173
#LFK 714, 8, 174
#LFK 714, 8, 175
#LFK 714, 9, 176
#LFK 714, 9, 177
#LFK 714, 9, 178
#LFK 714, 9, 179
#LFK 714, 9, 180
#LFK 714, 9, 181
#LFK 714, 9, 182
#LFK 714, 9, 183
#LFK 714, 9, 184

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs