Austra Ozoliņa-Pelse

Імя
Austra Ozoliņa-Pelse
Dzimtais vārds
Cielēna
Papildu vārdi
Irēna, Margarita
Saiknes
Zenta Mauriņa - Like-minded
Zinaīda Lazda - Teacher
Kopsavilkums
Austra Ozoliņa-Pelse (1913–2006) – filoloģe, sabiedriskā darbiniece. Latvijas Universitātē studējusi baltu filoloģiju, savā laikā referējusi par ievērojamiem latviešu rakstniekiem un dzejniekiem. Strādājusi apgādā "Grāmatu Draugs", kā arī bijusi cieši saistīta ar Zentu Mauriņu, darbojoties kā viņas impresārijs. Trimdas gados bijusi skolotāja, kā arī grāmatu, latvisko izstrādājumu un pārtikas preču veikala īpašniece. Aktīvi iesaistījusies Čikāgas latviešu sabiedriskajā dzīvē.
Personiska informācija
Dzimusi lauku mājas saimnieka Dāvja un šuvējas Natālijas ģimenē.

Salaulājusies ar virsnieku Ādolfu Ozoliņu. Laulībā dzimis dēls Uldis. Pēcāk, dzīvodama Čikāgā, nodibinājusi kopdzīvi ar Voldemāru Pelsi.
Citātu galerija

Par Austru Ozoliņu-Pelsi

"Garīgajā ziņā Austras dzīve bija ļoti bagāta. Viņu interesēja māksla, literātūra un polītika. Bet par visu svarīgāks viņai bija cilvēks. Tāpēc nevar nepieminēt Austras devīgo sirdi. Ja kāds cieta trūkumu, Austra pašaizliedzīgi atdeva savu pēdējo "dālderi", lai palīdzētu – it sevišķi pašas ģimenei. Austra atrada prieku un saulīti katrā situācijā. Nekad no viņas nedzirdēju ļauna vārda par kādu līdzcilvēku. Nekad nedzirdēju sūdzības. Kad ar krustmāti runāju viņas mūža beidzamajās dienās, nedzirdēju sūdzības par dzīves bardzību, bet sarunām cauri vijās tautas daina: "Visi man labi bija, ja es pate laba biju"."
Ilze Gertnere. Mana krustmāte Austra. Čikāgas Ziņas, Nr. 305, 01.05.2006.

Par Austras Ozoliņas-Pelses sabiedrisko darbu Čikāgā

"Sabiedriskā darbā bijusi Pirmo dziesmu svētku Amerikā rīcības komitejā, rīkojusi kultūras pēcpusdienas, kur piedalījušies mūsu ievērojamākie tā laika dzejnieki un literāti: Z. Lazda, J. Veselis, prof. L. Bērziņš, prof. T. Celms u.c. Piedalījusies Endzelīna-Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīcas pārspiešanā, iemaksājot pirmos 200 dol. Kad Z. Mauriņa Zviedrijā cieta trūkumu, A. Pelse nodibināja viņas fondu, kas ienesa tik daudz naudas, ka Mauriņai pavērās vārti pilnīgākai dzīvei, ko Z. Mauriņa apliecinājusi savā biogrāfijā. Tāpat, kad Z. Lazdai, ļaunas slimības māktai, klājās grūti, Čikāgas Baltu filologu kopa ar līdzekļiem palīdzēja izdot viņas grāmatas. Pēc dzejnieces aiziešanas mūžībā A. Pelse piedalījās kā viņas kādreizējā atbalstītāja.
A. Pelse arī bija tā, kas dzejnieces Z. Lazdas pelnu urnu aizveda un nogremdēja Baltijas jūrā.
Jubilāre ir Sv. Jāņa draudzes dibinātājos, tāpat citu organizāciju dalībniece un atbalstītāja."
A.Z. Austra Pelse-Ozoliņa jubilāre. Latvija Amerikā, Nr. 10, 05.03.1988
Birth time/place11.03.1913
Mārsnēnu pagasts
Mārsnēnu pagasts, Cēsu novads
Ennēnu mājas.
Education1926 – 1927
Valmieras latviešu skolu biedrības pamatskola
Valmieras pagasts
Valmieras pagasts, Valmieras novads

1927 – 1928
Rīgas Natālijas Draudziņas pamatskola
Rīga
Rīga

1927 (Прыкладная дата)
Mūrmuižas Tautas universitāte
Mūrmuiža
Kauguru pagasts, Valmieras novads, Latvija

Klausītāja.


1928 – 1932
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Ģertrūdes iela 32, Rīga
Ģertrūdes iela 32, Rīga, LV-1011

1933 – 1941
University of Latvia
Rīga
Rīga

Baltu filoloģijas studijas.

Working place
Rīga
Rīga
Veikusi Zentas Mauriņas impresārija pienākumus.

1934 – 1935 (Прыкладная дата)
Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)
Grēcinieku iela 25, Rīga
Grēcinieku iela 25, Rīga, LV-1050
Sietuves strādniece.

1945 – 1949 (Прыкладная дата)

Skolotāja Valkas latviešu skolā.


1949 (Прыкладная дата)
Čikāga
Chicago, Illinois

Grāmatu, latvisko izstrādājumu un pārtikas preču veikala īpašniece un vadītāja.

Participation in organisations1951
Daugavas Vanagi
Čikāga
Chicago, Illinois

Viena no dāmu komitejas dibinātājām.

Emigrated1944
Vācija
Germany

1949
Čikāga
Chicago, Illinois
Place/time of death23.02.2006
Amerikas Savienotās Valstis
United States

Kartes leģenda

Паказаны запісы 1-13 з 13.
#МесцаДатаТыпVietas tips
  
1Mārsnēnu pagasts
(Mārsnēnu pagasts, Cēsu novads)
11.03.1913Birth time/placeParish
2Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
23.02.2006Place/time of deathCountry
3Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
4Čikāga
(Chicago, Illinois)
1949EmigratedCity
5Ģertrūdes iela 32, Rīga
(Ģertrūdes iela 32, Rīga, LV-1011)
1928 - 1932EducationBuilding, house
6Rīga
(Rīga)
1933 - 1941EducationCity
7Valmieras pagasts
(Valmieras pagasts, Valmieras novads)
1926 - 1927EducationParish
8Rīga
(Rīga)
1927 - 1928EducationCity
9Mūrmuiža
(Kauguru pagasts, Valmieras novads, Latvija)
1927EducationVillage
10Grēcinieku iela 25, Rīga
(Grēcinieku iela 25, Rīga, LV-1050)
1934 - 1935Working placeBuilding, house
11Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)Working placeCity
12Čikāga
(Chicago, Illinois)
1949Working placeCity
13Čikāga
(Chicago, Illinois)
1951Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.