#DS 1, 34047-2

Назва
Mēness jēma Saules meitu
№ адзінкі
34047-2
Submitter
Atslēgvārdi
Адчыніць
Mēness jēma Saules meitu,
Pērkons jāja precibâs;
Nojādams, atjādams
Sašķeļ zelta ozoliņu.
Bārenite gauži raud
Zelta zarus lasidama.
Lasidama savijuse
Zelta zaru vainadziņu
Visi kungi brīnijàs:
Kur, meitiņa, tādu ņēmi?
Rìgâ pirku, naudu devu,
Vāczemêi kaldinaju.
Visi kungi brīnijās:
Kà tu tiki Vāczemêi?
Es aizjūdzu Saules zirgus
Zaļa vara kamanâs.
Piekūst mani Saules zirgi,
Sadilst vara kamaniņas.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs