Collection of Sloka Town 1st Primary School

Nummer
384
Benennung
Collection of Sloka Town 1st Primary School
Beschreibung

Slokas pilsētas 1. pamatskolas kolekciju veido 20. gadsimta 20. un 30. gados skolēnu pierakstītie latviešu folkloras materiāli. Sloka mūsdienās ir Jūrmalas pilsētas daļa Lielupes kreisajā krastā, taču kolekcijas tapšanas laikā tā bija patstāvīga pilsēta (atsevišķi no 1878. līdz 1959. gadam). Starpkaru periodā Slokas pilsētas pamatskola bija vienīgā skola Slokā. Izglītības iestādei vairākkārt mainīts statuss un nosaukums, pašlaik – Slokas pamatskola (Jūrmalā, Skolas ielā 3).

LFK [384] ir raksturīga skolu kolekcija, tā tapusi skolotāja Jāņa Tetera, Rīgas Skolotāju institūta absolventa, vadībā. Krājējs un materiālu iesūtītājs bijis arī skolas pārzinis Jānis Jansons. Kolekcija veidojusies ilgākā laika periodā. Pirmie pieraksti datēti ar 1925./1926. mācību gadu. Materiāli Latviešu folkloras krātuvē ienākuši 1927. gada 25. februārī, trīs vākumi reģistrēti 1930. gadā – 3. februārī, 2. jūlijā un 27. oktobrī, 1931. gada 21. septembrī un 1933. gada 11. jūlijā krātuve saņēmusi vēl pa vienai materiālu kopai.

Folkloras materiālu pierakstītāji bijuši 3.–6. klases skolēni, teicēji – viņu vecāki, vecvecāki un citi. Daļa folkloras ir bijusi bērnu pašu repertuārā (piemēram, izteicieni, mīklas, rotaļas) un pierakstīta pēc atmiņas. Folklora apzināta galvenokārt Slokā (bieži – Slokas Kauguros), taču dažas vienības dokumentētas Rīgā, Babītē un Kuldīgas apriņķī, bērniem ciemojoties pie radiem. Materiālu personiskums parādās gan vienību nosaukumos (Mans piedzīvojums, Manas mammas stāsts, Mana vectēva stāsts), gan norādēs, ka gadījumu stāstījis vai piedzīvojis papus, grospaps, vecmāmiņa, onkuls vai kāds cits tuvinieks.

Kolekcijā pavisam 5317 folkloras vienības. Redzams, ka skolēni rosināti pierakstīt noteiktas mutvārdu tradīciju formas. Visvairāk pārstāvētie folkloras žanri Slokas pilsētas pamatskolas vākumā ir sakāmvārdi un parunas, kā arī mīklas. Taču pierakstītas arī teikas, pasakas, anekdotes, tautasdziesmas, ziņģes, ticējumi, rotaļas u. c. Par tautas dzeju kolekcijā dēvēti jaunākas izcelsmes panti, ziņģes (LFK 384, 3404–3406). Pa žanriem grupētie folkloras materiāli mērķtiecīgi vākti un apkopoti iesniegšanai LFK arhīvā, kas dēvēts arī par Latvijas gara mantu krātuvi. Skolēnu veikums pierakstīts līniju burtnīcās un uz atsevišķām lapām. Vietumis folkloras materiālus papildina ilustrācijas – tušas un jauktas tehnikas zīmējumi.

Tuvāku un tālāku apkārtni raksturo teikas un nostāsti. Īpaši iecienīta kolekcijā ir spoku un kapu tematika. Vēstītājas folkloras teksti reizumis romantizēti, kā arī bagātināti ar visai detalizētu vēstures informāciju – Vēsturiska vieta Salas pagastā (LFK 384, 359), Spokošanās Sāmu salā (LFK 384, 1502), Sloka senos laikos (LFK 384, 3167). Iesniegtajos folkloras materiālos daži izteikti patriotiski vēstījumi: Svešas tautas sanākušas / Mūsu druvas izmantoti: / Vieni iemet savu vodku, / Otri bauda kafējiņu (LFK 384, 1728); Kas savu tēvu valodu kopj un godā, tas savus tēvus godā, un kas tos godā, tas pats godājams (LFK 384, 5315). Kolekcijas 30. gadu materiālos daudz anekdotisku stāstījumu par čigāniem un žīdiem.

Daži kolekcijas teksti izskatās skolēnu pašu sacerēti, autoriem improvizējot ar folkloras stilistiku un skolā gūtajām zināšanām. Piemēram, mīklas: Trijstūra lapiņa, vienmēr kustas, kad īpašnieks nav, vairs arī lapiņa nekustas (Sirds) (LFK 384, 352);Spoža, spoža galva, drusku spoža aste (Komēta) (LFK 384, 357); Melna gotiņa, balti raibumi (Tāfele) (LFK 384, 2024 un 3772).

LFK arhīvā glabājas vēl viena Slokas 1. pamatskolas skolotāja Tetera sarūpēta folkloras kolekcija – LFK [383]. Pirmie materiāli iesniegti vienā reizē ar šo skolas vākumu – LFK [384]. Taču Jānis Teteris tautas garamantas pierakstījis jau agrīnos gados, būdams Rīgas Skolotāju institūta audzēknis. Barona biedrības krājumā iekļauts viņa vākums LFK [Bb 6] no dzimtās Gatartas.


Aprakstu sagatavojusi Rita Grīnvalde

Deschiffrierungs Fortschritt
98% Complete
2% Complete
0% Complete
Zeige 1-20 von 1,024 Einträgen.
SīktēlsNummer der EinheitBenennungKategorien 
  
64Ābols nekrīt tālu no ābeles.proverb
65Strādāt nav kauns.proverb
67Jo dod, jo grib.proverb
68Kāds darbs, tāda alga.proverb
71Aug sunīts, aug sunītim zobi.proverb
72Bērns rāda kāds vīram būs tikums.proverb
73Ielaid velnu baznīcā, pēc viņš grib kāpt uz kanceli.proverb
75Jo augstu kāpj, jo zeme krīt.proverb
149Nelej netīru ūdeni ārā, kāmēr tīrs vietā.proverb
252Stāv kā miets.proverb
254Kas cels sunim asti, kad pats necels.proverb
255Kas pats savas drēbes neglabā, kas tad cits glabās.proverb
256Tas, kas daudz domā, tas stiprina domas.proverb
279Kas otram bedri rok, pats tajā iekrīt.proverb
280Suņam suņa ticība.proverb
283Amats netop lamāts.proverb
284Gudrība labāka par zeltu.proverb
286Jo dod, jo grib.proverb
289Papriekš domā, tad runā.proverb
291Mazs cinītis gāž lielu vezumu.proverb
Zeige 1-20 von 1,024 Einträgen.
Ansicht:
Zeige 1-12 von 12 Einträgen.
SīktēlsBenennungTypeNummerJahrAutorUnterschrift 
   
IstabaBildLFK-0384-7a1925-1926SalmiņšIstaba veļus gaidot
Meitene ar zirguBildLFK-0384-107a1925-1926Vera AzanekijaMeitene ar zirgu
Meitene bērzu birzīBildLFK-0384-108a1925-1926Vera AzanekijaMeitene bērzu birzī
Tautas ceļšBildLFK-0384-111a1925-1926Vera AzanekijaTautas ceļš
Meitene baltu puķu ezerāBildLFK-0384-113a1925-1926Vera AzanekijaMeitene baltu puķu ezerā
CeļšBildLFK-0384-117a1925-1926Vera AzanekijaCeļš
DzirnavasBildLFK-0384-125a1925-1926Vera AzanekijaDzirnavas
KapsētaBildLFK-0384-126a1925-1926Vera AzanekijaKapsēta
Lietus mākonis un govsBildLFK-0384-127a1925-1926Vera AzanekijaLietus mākonis un govs
KapiBildLFK-0384-1502a1925Kārlis KazemnieksKapi
KrustsBildLFK-0384-1811a1925-1926Valda RašmaneKrusts
Tautu meita un zirgsBildLFK-0384-1846a1925-1926V. RumbaTautu meita un zirgs
Zeige 1-12 von 12 Einträgen.
Ansicht:
Zeige 181-200 von 628 Einträgen.
KleinbildTypUmschlagFaila numursSprachenDechiffrierungMetadatenNoten 
  
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0020ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0020lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0021ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0021lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0022ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0022lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0023ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0023lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0024ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0024lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0025ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0025lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0026ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0026lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0027ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0027lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0028ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0028lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0029ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0029lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0030ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0030lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0031ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0031lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0032ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0032lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0033ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0033lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0034ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0034lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0035ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0035lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0036ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0036lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0037ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0037lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0038ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0038lvJaNeinNein
0384-Slokas-1-pamatskola-02-0039ManuskriptSlokas-1-pamatskola-020384-Slokas-1-pamatskola-02-0039lvJaNeinNein
Zeige 181-200 von 628 Einträgen.

BildlegendeAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

Zeige 1-3 von 3 Einträgen.
#1 Magdalina (385149)
#2 Kirmis (1133)
#3 Diāna Polgina (854)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.