Datei
0384-Slokas-1-pamatskola-01-0001
Wurde dechiffriert vonMagdalina
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2021-04-09 10:05:28
Korrigiert2021-04-10 08:41:31
Dechiffrierung[384]

1

Viens kungs par vārtiem iejāja
Un satiek vienu ganu meit`.
Fidrī, fidrī, fidralā un satik vienu ganu meit`.
II.
Kungs noņem savu cepurīt un dod tai meitai laburīt.
Fidrī, fidrī, fidralalā un dod tai meitai laburīt`.
III.
Kungs uzliec sacu cepurīt es ir vie]n`] nabag` ganu meit.
Fidrī, fidrī, fidralalā es ir vien` nabag ganu meit.
Kād tu vien nabag ganu meit ka var ieks zid` un samta iet.
Folrī, folrī folralalā kā var ieks zīda un samta iet.
Kas nekaiš spītēt muižniekam kad mans tevs spēj to aizmaksāt.
- Ak meitiņ nedar dusmas es tevīm galviņ nocirtišu. Kungs želo manu dzīvibu es došu tev trīs simts dalderus. Tie tris simts dalderi nav nekas es nemšu tavu dzīvību. Kungs skiņķo manu dzīvibu es došu tev savas aitiņas
Ja tu man savas aitas dos` es došu tev savu dēlu par vīru. Es tavu dēlu negribu tas ir viens dzērājs palaidnieks. Ja manu dēlu negribi tad izmeklē sev labāku.
Stāstījis vectētiņš I. Šalmiņš.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Sloka Town 1st Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs