Datei
0384-Slokas-1-pamatskola-01-0004
Wurde dechiffriert vonMagdalina
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2021-04-12 09:59:39
Korrigiert2021-04-13 13:38:01
Dechiffrierungmeita - Skrule vārdā - nezinādama atteikuse: "Gribu gan baznīcas atslēgas sargāt! Gribu gan baznīcas atslēgas glabāt!" Tūliņ Skruli paņēmuši un iemūrējuši baznīcas pīlārī; un , re nu vairs pa nakti negruvi, kas pa dienu uzcelts.

7

Veļi.
Nomirusi krustmeita atnāk pie savas krustmātes un stāsta ka rītu viņiem būšot bēres. Ai, meitiņ!" krustmāte iesaucās, "kā man ari gribētos redzēt jūsu svētkus; vaj nevari man pateikt kā to lai izdaru?" "Tas maza lieta. Ja redzi vedam, tad uzkāp uz istabas augšu un skaties pa ģēveles lodziņu - tad redzēsi. Tikai, ja ieraugi ko jocīgu - nesmejies. Mēs, veļi, lai svētki būtu jo lieliski, jājam katrs uz tā lopa, kas viņa bērēs ticis kauts; tādēļ savaldi smieklus - tad redzēsi!" To teica krustmeita un nozuda uz vietas, kā zemē ielīduse. Saimniece, ka pameta acis uz lielceļu, redzēja bērniekus braucot. Mudīgi viņa uzkāpa uz istabas augšu un skatas. Un ko ta redz? Bērnieki varbūt vēl verstes divas no kapiem, kad tur jau izceļas savāda mudžēšana; acu mirkli vēlāk parādas uz ceļa pirmais velis, jādams uz vērša; pec šā nāk cits uz auna, tad kāds uz āža, tad uz govs, aitas, kazas, cūkas, zoss, pīles vistas. Visa liela drūzma kustas lēni, tomēr it kā steigdamās bērniekiem pretim un kuŗš tikai sasniedzis līķa ratus. tas palaiž savu jājamo un sēžas iekšā. Jau rati pilni, jau kāpj zirgam mugurā - ir tur jau pilns - ķeras pie pajūgiem. Jau visi saķērušies, un zirgs tikko spēj vilkt - te piejāja vēl uz kliba kalna. "Tavu joku!" saimniece iesmējas, "vaj tad tev nu nebij cita ko jāt, kā klibs gailis. Te uz reizi pazūd miroņi ar visiem jājamiem viņas acu priekšā; tikai līķa zirgs velk atspēries. No tās reizes krustmeita vairs nerādijās, un saimniece kautgan izmēģinājas vairāk bērēs - dvēseļu vairs neredzēja.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Sloka Town 1st Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs