0384-Slokas-1-pamatskola-01-0023
Wurde dechiffriert vonMagdalina
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2021-04-08 04:57:14
Korrigiert2021-04-09 05:00:24
Dechiffrierung[384]

117

No celiņa es pazinu
Kur aizvesta mūs` māsiņa.
Kur kumeļi stāvējuši
Kur ziediņi nobiruši.

118

Tautas veda mūs māsiņu
Skuju nesa rociņā;
Dzenaties, bālēliņi,
Pa skujinu birumiem.

119

Teic, mācin [māsiņ], nizteic [neizteic]
Visu ļaunus tautas vardus.
Bāliņam ātra sirds,
Drīz izrauj zobentiņu.

120

Es ta tūlas [tūļas] negribēju,
Man tas tūļa gadijās:
Divas stundas kājas āva
Trešo liku cepurīt.

121

Pasarkana saule lēca
Balta tāpa tecēdama;
Jauna gāju tautiņās,
Vecu tapu dzīvodama.

122

Neraud vis, māmulina
Laba dzīve meitinai,

Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Sloka Town 1st Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.