Datei
LNB-361413-004
Wurde dechiffriert vonberzina s
BeendetJa
BestätigtNein
Ausgebildet2021-03-26 21:50:34
Korrigiert2021-03-26 21:54:49
Dechiffrierungkas svētu dara, un ka tas šķīsti paliek tu no visiem grēkiem, Dievam par godu, pašam bērnam par mūžīgu svētību, un Kristus draudzeij par pieaugšanu un prieku. Amen.
Klausīsim Jēzus vārdus, arī ka viņš Kristību iestādijis, un mācījis, ka ļoti tā ir vaijadzīga [vajadzīga]. (mateus gr. 28, 18, - 20.) Man ir dota visa vara debesī un zemmes virsū. Tāpēc eita un dāvaijt [dāvājiet] par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami iekš tā vārda Dieva tā Tēva, un tā Dēla un tā Svēta gara, mācīdami tos, turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts. Ja kas nepiedzem [nepiedzimst] caur ūdeni un garu, tad tas nevar ieiet Dieva valstībā. Ņem šo krusta zīmi pie pieres un krūts, par zīmi, ka tu caur to krusta sistu Kristu esi atpestīts.
Lai Dievu lūdzam: Visu spēcīgais, mūžīgais Dievs, tu Tēvs mūsu kunga Jēzus Kristus! Mēs tevi piesaucam par šo bērnu, kas tavu Kristības dāvanu
Text dechiffrieren
SammlungHerrnhutian manuscripts
KollektionSermons
Stichwörter
Einheiten#LNBBdr 1, 1

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.