1177-Skaistkalnes-pamatskola-09-0147
Wurde dechiffriert vonLigaB
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2023-03-18 22:05:41
Korrigiert2023-03-19 12:46:26
Dechiffrierung

14573

Pieci gadi ganos gāju pelnīj pieci kažociņ
Jāņu nakti līgot gāju visi pieci mugurā.
Rei [Rej] sunīši ņigu ņegu grab kažoki briku braku

14574

Pasaka. Kad velns no elles vēl ārā nebij[a] nācis.
Velns paņēma sev vienu kalpu ka viņš varēs visu izpildīt tad algā maksās vienu maisu naudas un pēcāk pieņēma vēl divus. Tagat [Tagad] viņam bija trīs. Nu viņš pirmo izsūtija un teica lai atnes trīs melus un trīs taisnibas. Un ja nevarēs tad nodīrās ādu. trīs slejas no muguras. Un ja viņš varēs pateikt tad dabūs to maisu naudas. Izgājis meklīk [meklē] tos melus un taisnības. Atgriežās mājā pie sava kunga un teica un redzējis daudz priecigu un nabagu un skaistas meitas. Melus viņ[š] nav varējis atrasts [atrast]. Tu nolādētais vai tu nesaprati ka es tev liku atnest trīs melus. tad dod savu muguru siksnas ko izdīrāt. Gan kalps liedzās, bet tomēr bij[a] jādot [jādod] lai dīrā siksnas. Nu izlaiž otru kalpu. lai atnes trīs melus un trīs taisnibas. Kalps atgriezies un teics ka redzējis suni kaķi un baznīcu. Trīs melus. Viņš redzējis braucot vezumu un kurš apgāzies tas lādējies, ka velns apstājis. Pateicis Dievpalīgu un braucis tālāk. Kalps atnācis pie kunga un pateicis. Velns saskaities ka tās visas taisnības. to ari izdīrājis. Tad izsūtījis trešo tas izgājis un apdomājies. Un iegājis pie kunga atpakaļ teicis. Viņš esot saimnieks plaukstas lielumā zeme un uz tās zemes fabrika. izstrādajot fabrikā apavus 200 dažādā lielumā. izaudzē labību 400 pudu. Un pats iet naudu pelnīt. Tu melo saskaities bļāva uz viņu kungs. Kur tos apavaus var tik daudz likt. Sūtu eņģeliem Debesīs ko kājas apaut. Viņš bļauj ka tu melo, bet kungs jūs likāt. melus teikt. Uz tik mazas zemes tik daudz labības nevar izražot. Sūtu eņģeļiem vienreiz gadā. Tu melo uz tik mazas zemes tik lielu mantu. Kun[gs] jūs likāt teikt trīs melus. Jūs paši apliecinājāt ar trim meliem. Plaukstas lielumā zeme pats saimnieks un pats gāja uz elli naudu pelnīt. Nu velns bij[a] pats apliecinājis trīs melus. Paķēris naudas maisu izmeta pa durvīm ka nozvadzēja. Šo līgumu velns bija pazaudējis.

14574 a

Kā zēns kļuva bagātnieks.
Reiz ganu zēns pie ezera ganīdam[s] govis vijis pātagu. Iznācis velns un prasījis ej draugs ko tu te dari. Viju auklu ko ezeru vilkt ciet. Vai traks.
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Skaistkalne 6-year Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.