Datei
1244-Alsungas-6kl-pamatskola-03-0131
Wurde dechiffriert vonDace Nasteviča
BeendetJa
BestätigtNein
Ausgebildet2022-06-23 10:37:26
Korrigiert2022-06-23 10:55:38
Dechiffrierung

4607

49. Miegs man nāca miegs man nāca
Miegs man laba nedarīja
Miegs man dara tukšu pūru
Lielu kaunu tautiņās

4608

50. Es vecam nesmejos
Priekšā man tās dieniņas
Ņemu vecu pie rociņas
Atsēdiņu krēsliņā

4609

51. Jānīts nāca pa gads kārtu
Savus bērnus apraudzīt
Ko tie ēda, ko tie dzēra
Vai Jānīti daudzināja

4610

52. Gulbīts skrien pār ezeru
Ar baltiem svārciņiem
Man māsiņu pilna sēta
Man krekliņi nemazgāti

4611

53. es māmiņa viena meita
Lētumā izaugusi
Kurš puisītis mani jēma
Lai jem līdzi kalponīti

4612

54. Mēs māsiņas nebijam
Kā māsiņas saucamies
Kas ļautiņi nezināj
Šķiet mūs vienas māmuliņas

4613

55. Nesmejos nevienam
Kādu kuru redzēdam
Kālu laima izlaidusi
Tādu māte auklējusi

4614

56. Kādi bija tie ļautiņi
Vērgam tur māmuliņ
Es to sāvu māmuliņu
Padomam vien turēju

4615

57. Maziņš manis augumiņš
Prāva mana valodiņa
Valodiņa palīdzēja
Mazajam augumam

4616

58. Ak tu meža ābelīte
Tavu skaistu āboliņu
Vai pirtnieka māmuliņ
Tavu skaistu zeltenīt

4617

59. Visi mīl savu tautu
Tā kā savu māmuliņu,
Tikai latvji jāpamāca:
Mīliet tautu, māti savu!

4618

60. Ne tā mana goda drēbe
Kas ikdienas mugurā
Ne tas mans arājiņš
Ko ļautiņi daudzināja.

4619

61. Šādi tādi man' gribēja
es tos tādus negribēju
Es gribēju tādu ļaužu
Kādi mani bāleliņi

4620

62. Tai meitņai balta mute
Tai sārkani vaigu gali
To, brālīši, nejemiet,
Tā nav gaj'si druviņā

4621

63. Kas ziedēja zirņu ziedu?
Kas magones daiļumiņu
Bāliņš zied zirņu ziedu
Es magones daiļumin

4622

64. Kura priede, kura egle
Bez zariem uzaugusi
Kura meita uzaugusi
Bez tam ļaužu valodam

4623

65. Kas tur rīb, kas tur rūc
Tautas dēla sētiņā?
Rijās rīb sprigulīši,
Maltuvē dzirnaviņas.

4624

66. Es aizgāju irbju šaut
Smalkā priežu silā.
Kuru šaut kur atstāt
Visām skaisti cekuliņi

4625

67. Kas nemina to zālīti
Kas aug ceļa maliņā
Kas nerāja to bēninu
Kam nav savas māmuliņas?

4626

68. Tādu sedzu vilainīti
Kas sēdēja mugurā
Tādu jēmu arājiņ
Kas patika prātiņam
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Alsunga 6-year Primary School
Stichwörter

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs