Datei
0001-Baunu-Milites-pamatskola-1-0092
Wurde dechiffriert vonInesee
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2019-10-10 13:13:50
Korrigiert2015-07-02 18:09:04
DechiffrierungTurpinājums Veltas. Oļļe.

Maņi.

91, 45

Kad [kāda] saimniece nolikuse olu pie viena berza zeme. Viņa gāja pa tris gadi lukat [lūkot]. Ola sedejis velns. Un prasijis ko gribot vai naudu vai par spiganu kļut. Viņa vēlejos [vēlējās] par spiganu. Viņa atnakuse mājā. Tuliņ pēc saules noiešanas viņa paņema lielus garus spigans matus un aizlaidusies. Viņa laidusies par gaisu. Viens mednieks gājis par pļavu medīt. Viņa auķs [augšā] brekuse mednieks šavis un nošavis spiganai kāju. Spigana laidusies uz maju. Mednieks dabujis zināt kā kaimiņa saimniecej kāja esot iešautes. Nu mednieks nopratis ka tā ir bijuse kaimiņu saimniece.

91, 46

Reiz divoja [dzīvoja] divi kaimini viens bijis ļoti bagates otris tur pretrim [turpretī] bijis nabagas. Bet bagata saimnieka māte bijuse ragana. Viņa noburuse visas govis. Reiz nabaga saimnieka masa aizgajus pie saimnieka mātes aiz nesuse [aiznesusi] vinu [vīna] pudeli un batmaizes [baltmaizes] kukuli. Lai palidzo kad govis ietot posta. Bet viņa nedošo lai sakot no kurienes esot viņa teikuse kā no 90 verstim talas mājas. Lai vakara ejot uz kūti kad govs sāk kusteties tad lai sit ar pileņga [pīlādža] rikstem. Ši pateikuse paldies par to. Vakara viņa aizgajuse uz kūti un gove [govs] saka kusteties. Redzeja kā melns kaķis velk pienu gove [govij] no pupiem. Viņi situš ar riksti par [pa] mugar [muguru].
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Bauņi Mīlītes Primary School
Stichwörter
Einheiten#LFK 1, 91, 45
#LFK 1, 91, 46

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs