Datei
0001-Baunu-Milites-pamatskola-1-0099
Wurde dechiffriert vonInesee
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2019-10-10 13:13:50
Korrigiert2015-07-03 02:12:46
Dechiffrierung

98, 31

Kas tas tāds. Siena mais [maiss] kas guļ krogu pabeņķi.
Tas nebija siena mais [maiss]
Tas daiļais tēva dēls.

98, 32

Gribētu es rozi noplūkt. Kas jo tālu ezarā [ezerā] mirdz. Peldedams tad jo lielam. Vajadzetu tu mana būt.

98, 33

Lai visas tavas jaunibas dienas
Tā zied kā rozes dārziņā.
Starp tam lai nebūtu nevienā,
Kur būtu jāraud asaras.

98, 34

Lai visi sīki putniņi 
Tie tevim laimes velētu 
Ar savām jaukam dziesmiņam

98, 35

Visu ko vien vēlēt varu. To no sirds te vēlētu. Ilgu jauku garu Nakamibu laimibu.

98, 36

Kad zem rokas viņa citam Smaididams iet mazo zelta grendzentiņu [gredzentiņu]. Tai pie kājām svied.

98, 37

Lai Tave [Tava] sirds ar vienu ir skaidra,
Ka mīligs pavasara rīts.
Tad saulej [saulei] lēcot lēna vēsmā iekš. 
Nevainības rozit trīc.

98, 38

Lai Eņģeļi pie upes malas. Tev katru dienu sveicina. Lai putniņi visi zaros dzied Tie tevim laimes vēlētu.

98, 39

Lai tevis vada
Pie rokas mīleji
Lai tā par tevi dādā [gādā].
Kā mate rūpīgi.

98, 40

Kur uztizdiga [uzticīga] mīliba
Un siržu draudzība
Kur mājo vienmēr
Laimiba tur laime dalība.

98, 41

Toko [Toko] sirds jo klusi lūdz
Dzīves stundā svetaka
To lai laipnā stipra debes [debess]
Dod tev savu pilnibu.

98, 42

Un priekš Munes [manis] esi un Ūdens roze daiļa skaista. Par visam ziedi. Tālu prom no krasmalas [krastmalas].

98, 43

Es uz baltas lapiņas rakstu
Četras rindiņas
Liek punktu un komatu
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Bauņi Mīlītes Primary School
Stichwörter
Einheiten#LFK 1, 98, 31
#LFK 1, 98, 32
#LFK 1, 98, 33
#LFK 1, 98, 34
#LFK 1, 98, 35
#LFK 1, 98, 36
#LFK 1, 98, 37
#LFK 1, 98, 38
#LFK 1, 98, 39
#LFK 1, 98, 40
#LFK 1, 98, 41
#LFK 1, 98, 42
#LFK 1, 98, 43

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs