Datei
0001-Baunu-Milites-pamatskola-1-0103
Wurde dechiffriert vonInesee
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2019-10-10 13:13:50
Korrigiert2015-07-03 15:25:17
Dechiffrierung

102, 13

Silins kauca radziņa ū!ū!ī!ī! gari salmi vedara [vēderā] ū!ū!ī!ī! Baltu ķēvi gaididami. ū!ū!ī!ī!

102, 14

Melnais kuilis brien pa upi puišu kuģis mugura.
Melnais kuilis augspedus apvēlas.
Puiši visi apakšā.

Teika par macitajmuižas akmeni.

102, 15

Reiz velns nesis lielu akmeni un gribējis pielikt pie Matīšu baznicas. Gailis torņā galā dziedājis. un velns sviedis akmeni zemē akmenis no lielās sviešana parplīsis vidū pušu un viens aizvelies viena plavas mala un otris otra plavas malā.

Pasaka.

102, 16

Mazs zens un maza meitene ganijuši govis vienā lielā meža viņim [viņiem] bijušas mājas kādas trisas [trīs] verstis. reiz izlaiduši govis ārā un aizdzinuši uz mežu. Pie vakara pienācis viens vecs vecītis Tas nācis katru dienu rīkstes griet [griezt]. Vecitis prasijis vai viņi velnus ari redzot? Viņi teikuši kad neesot redzējuši. Vēcitis teicis kad viņš katru dienu redzot reiz redzējis kad viņam pa priekšu skrējuši seši mazi sunīši. Vēcitis aizgājis uz māju. Te pēc brītiņa zēns dzirdējis kā viena vidu kāds saucot ū! ū! ūā reizums taļu reizums tūvu. Zēns nogriezis berza koku un gāji [gājis] lukāt [lūkot] kas tur ir aizgājis un redzējis kad viena sarkana sieviete stāv aiz koka. Zēns sabijies un nav drīkstejis ne pakusteties. Pēdīgi sarkanā sieviet [sieviete] pazudusi un zēns gājis pie lopiem. Viņi dzenusi [dzinuši] govis uz māju un redzējuši kad atkal viena sieviete stav aiz koka un vērp [vērpj] sarkanu dzīvi [dziju]. Viņi satraukušies un nezinājuši ko darīt..
Text dechiffrieren
SammlungArchiv der Lettischen Folklore
KollektionCollection of Bauņi Mīlītes Primary School
Stichwörter
Einheiten#LFK 1, 102, 13
#LFK 1, 102, 14
#LFK 1, 102, 15
#LFK 1, 102, 16

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs