Ingus Barovskis

Name
Ingus Barovskis
Berufstätigkeiten
Zusammenfassung
Ingus Barovskis (1981) - folkloras un literatūras pētnieks, strādā LU Humanitāro zinātņu fakultātē un Rakstniecības un mūzikas muzejā. Zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors. Piedalījies folkloras un dzīvesstāstu ekspecīcijās Vārkavā, Dundagā, Lietuvā u.c. kopš 2005. gada.
Professionelle Tätigkeit
Pirmā zinātniskā publikācija: „Htoniskie dzīvnieki un to attēlojums latviešu dzejā 60.-70. gados”. LU raksti, 748.sēj. Rīga:
LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 160.-172.lpp.

Zinātniskās publikācijas:
(līdzautors Janīna Kursīte) “Dirtiness (sludge, spit, vomit, faeces) in Latvian cosmogony myths”. Badania nad Językiem i Kulturą Red.: S. Gaś, D. Kalecinska, S. Wawrzyniak. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2018 Tom 3: Brudne, odrażające,
niechciane w języku i literaturze 2, 2019, S.81-90.
(līdzautors Janīna Kursīte) “Govs kā Lielās pirmmātes simbols nāves un atdzimšanas kontekstā”. Perspectives of Baltic Philology III. Poznan : Wydawnictwo Rys, 2017 p.48-49
“Staļina nāve kā padomju mitoloģijas fenomens dzīvesstāstu kontekstā” Latvijas Universitātes žurnās Vēsture. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017, 36-53. lpp.
“Символика коровы в латышском фольклоре.” Rakstu krājums “Мир животных в мифопоэтическом ракурсе”, отв. ред. М.В. Завялова, Т.В. Цивьян Vicenza-Mосква : Legorussia, 2017 С.147-157.
“Ludviga Adamoviča ieguldījums folkloras pētniecībā”. Krāj. “Ceļš. Žurnāls teoloģijā, reliģijpētniecībā un kultūrvēsturē”, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 82-104.lpp.
“Logi mītiski maģiskajā izpratnē”. Krāj. “Letonika. Folklora viņpus mutvārdiem.” Rīga: LULFMI, 2015, 10.-26.lpp.
„Htoniskā pasaule latviešu mitoloģijā: kristietības ietekmes”. Krāj. “Ceļš. Žurnāls teoloģijā, reliģijpētniecībā un kultūrvēsturē”. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 25.-55.lpp.
“Radīšana, katastrofa un atdzimšana Velgas Kriles dzejā”. Krāj. “Latviešu un cittautu literatūra: No romantisma līdz modernismam. Simbolisms un simbols Latvijas un pasaules kultūrā.” Rīga: Rigdava, 2014. 100.-109.lpp.
„Lielās pirmmātes projekcijas mūsdienu sabiedrībā: Latvijas piemērs”. Krāj. Dzimtes konstruēšana. Rīga: Avens un Partneri, 2013, 147.-172.lpp.
„Lielā pirmmāte mūsdienu sabiedrībā”. Krāj. „Reliģijas nozīme modernajā sabiedrībā” . Rīga: LU Akadēmiskais apgāds 2012. 7.-17.lpp.
„Mitoloģiskais un reliģiskais aspekts Velgas Kriles dramaturģijā”. Krāj. “Littera Scripta”. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 14.-18.lpp.
„Htoniskie elementi mūsdienu kultūras laukā”. Krāj. „LU raksti” 776. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 33.-45.lpp.
„Htoniskie dzīvnieki un to attēlojums latviešu dzejā 60.-70. gados”. Krāj. „LU raksti” 748.sēj. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 160.-172.lpp.

Birth time/place03.01.1981
Roja
Roja, Rojas pagasts, Talsu novads
Ausbildung1994 – 2003
Rojas vidusskola
Roja
Roja, Rojas pagasts, Talsu novads

2003 – 2007
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
LU Filoloģijas fakultāte, bakalaura grāds

2007 – 2009
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte, humanitāro zinātņu maģistra grāds

2010 – 2015
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
LU Humanitāro zinātņu fakultāte, doktora studiju programma, iegūts Dr. philol. zinātniskais grāds
Working place2008 – 2012
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola

2015 – 2016
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
Teoloģijas fakultāte, stundu pasniedzējs kursā “Seno baltu reliģija un tās modernā recepcija” kopā ar asoc. prof. Dr.theol. Daci balodi un vad.pētn. Dr. theol. Ilzi Jansoni

2016 līdz šim
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Humanitāro zinātņu fakultāte, pētnieks


2016
Ekonomikas un kultūras augstskola
Lomonosova iela
Lomonosova iela, Rīga

docents


2018 līdz šim
Literature and Music Museum
Pulka iela 8, Rīga
Pulka iela 8, Rīga, LV-1007

Mākslas eksperts


2019 līdz šim
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes doktorantūras skolas “Letonika un starpkultūru pētījumi” zinātniskais sekretārs

Participation in organisations2021
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga

Bildlegende

Zeige 1-11 von 11 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Roja
(Roja, Rojas pagasts, Talsu novads)
03.01.1981Birth time/placeVillage
2Roja
(Roja, Rojas pagasts, Talsu novads)
1994 - 2003AusbildungVillage
3Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2003 - 2007AusbildungBuilding, house
4Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2007 - 2009AusbildungBuilding, house
5Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2010 - 2015AusbildungBuilding, house
6Pulka iela 8, Rīga
(Pulka iela 8, Rīga, LV-1007)
2018Working placeBuilding, house
7Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2019Working placeBuilding, house
8Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2016Working placeBuilding, house
9Lomonosova iela
(Lomonosova iela, Rīga)
2016Working placeStreet
10Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
2015 - 2016Working placeBuilding, house
11Rīga
(Rīga)
2021Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.