Varavīksne pie Matīšiem


Reiz braukuši daudz braucēju no Matīšiem caur cūgana eglēm. Un lidz ko iebraukuši mežā tūliņ viņiem papriekšu gājuse tāda kā varvīksne no vienas lielceļ malas pāri uz otru. Bet kad bijuši tiltā pāri tūliņ varvīksne pazudusi.
Collector : Antons Būde

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.