#LFK-438-11

Benennung
Kur tu jāsi mans brālīti
Nummer der Einheit
11
Sprache
Lettisch
Datum der Einsendung
24.03.1927
Stichwörter
#LFK-438-11
Wurde dechiffriert vonInga Tapiņa
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2016-02-20 10:10:46
Korrigiert2016-02-22 22:05:01
DechiffrierungCūkas tavas saknes raka
Zaļas zāles meklēdamas.

7

Līgodamis vējš nolauza
Purvai [purva] bērza galotnīti
Žēlodamis es paņēmu
To nabaga sērdienīti
Tai nebija sudrabiņa
Eiduciņa (nauda) dižumā.
Kur tā ņems, kas tai dos
Tai nav tēva māmuliņas.

8

Vēja lauzta ābelīte
Neminati kājiņāmi
Sērdienīte tā meitiņa
Neliekati valodas.

9

Mīlē mani mīļš Dieviņis
Man nevaid mīlētāju
Visi mani mīlētāji
Pa zemīti palīduši.

10

Duj, duj, duj vien bija
Kas miedziņa negulēja
Viena bija sila bite
Otra meitu māmulīte
Bitei rūp sila ziedi
Meitu mātei dižs pūriņis.

11

Kur tu jāsi mans brālīti
Vakaraī kājas avi
Jāšu tāļu tautiņāsi
Dziržu [dzirdu] māsu raudājam.
Ne pie vārtu nepiejāj
Izskrej tautu sīvi suņi
Izskrej tautu sīvi suņi
Izskrej māsa raudādama
Vienu roku vārtus vēra
Otru slauka asariņas
Dusmiņāsi nezināju
Text dechiffrieren
#LFK-438-11
Wurde dechiffriert vonInga Tapiņa
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2016-02-20 10:22:33
Korrigiert2016-03-14 19:48:29
DechiffrierungKur piesieti kumeliņu
Sētā dūru zobentiņu
Tur piesēju kumeliņu

12

Dancā lāci, dancā lāci
Saiminiece maksās
Maizes kukul', gaļas ķingel (gabals)
Divi zeseŗ' naudas

13

Vai tā mana laime bija
Vai tā mana nelaime
Ar tikušu atsaciju
Ar netikli saderēju.

14

Maza biju maza biju
Māku puišus kaitināti
Ceļa liku cepļa slotu
Pāri puišus lecināju

15

Pieci bēŗi auzas ēda
Uz sarkana stieģelīt'
Visi pieci piederēja
Mazājam brālēnam
Mazājam brālēnam
Sudraboti matu gali
Nedrīkst kungi vārdā saukt
Ne pie darba radināt.

16

Ai Rīga, Rīga
Pilla Rīga žīdu
Visiem žīdiem mellas bārdas
Pillas baltu gnīdu

17

Jēri brēca aiz upītes
Veci puiši aiz kalniņa
Jēri brēca smalka siena
Veci puiši jaunu meitu
Text dechiffrieren
öffnen

Kur tu jāsi mans brālīti
Vakaraī kājas avi
Jāšu tāļu tautiņāsi
Dziržu [dzirdu] māsu raudājam.
Ne pie vārtu nepiejāj
Izskrej tautu sīvi suņi
Izskrej tautu sīvi suņi
Izskrej māsa raudādama
Vienu roku vārtus vēra
Otru slauka asariņas
Dusmiņāsi nezināju
Kur piesieti kumeliņu
Sētā dūru zobentiņu
Tur piesēju kumeliņu

BildlegendeZeige 1-1 von 1 Eintrag.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Nicht angegebenPlace and time of recording

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.