#LFK-438-17

Benennung
Jēri brēca aiz upītes
Nummer der Einheit
17
Sprache
Lettisch
Datum der Einsendung
24.03.1927
Stichwörter
#LFK-438-17
Wurde dechiffriert vonInga Tapiņa
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2016-02-20 08:22:33
Korrigiert2016-03-14 17:48:29
DechiffrierungKur piesieti kumeliņu
Sētā dūru zobentiņu
Tur piesēju kumeliņu

12

Dancā lāci, dancā lāci
Saiminiece maksās
Maizes kukul', gaļas ķingel (gabals)
Divi zeseŗ' naudas

13

Vai tā mana laime bija
Vai tā mana nelaime
Ar tikušu atsaciju
Ar netikli saderēju.

14

Maza biju maza biju
Māku puišus kaitināti
Ceļa liku cepļa slotu
Pāri puišus lecināju

15

Pieci bēŗi auzas ēda
Uz sarkana stieģelīt'
Visi pieci piederēja
Mazājam brālēnam
Mazājam brālēnam
Sudraboti matu gali
Nedrīkst kungi vārdā saukt
Ne pie darba radināt.

16

Ai Rīga, Rīga
Pilla Rīga žīdu
Visiem žīdiem mellas bārdas
Pillas baltu gnīdu

17

Jēri brēca aiz upītes
Veci puiši aiz kalniņa
Jēri brēca smalka siena
Veci puiši jaunu meitu
Text dechiffrieren
#LFK-438-17
Wurde dechiffriert vonInga Tapiņa
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2016-02-20 08:31:40
Korrigiert2016-03-14 17:46:46
DechiffrierungJēri siena gan dabuja
Puiši meitu nedabūja

18

Pūt ziemeli nelaid salu
Laid ābelei noziedēt
Tai ābelei balti ziedi
Tai sarkani āboltiņi.

19

Čigans mani iemācija
Trīs maziņus amatus
Zirgus zagt, ļaudis krāpt
Jaunas meitas krumos vest.

20

Cepr' mana cepurīte
Meitu mesta ievienāji
Ne cepures nebēdāju
Kad man pati metējiņa
Cepurīti citu pirku
Metējiņu nenopirku

21

Citreiz, citreiz tēva laikos
Pa trīs kapeiķ' piedzērās
Nu atnāca tādi laiki
Ne par simtu nevarēja.

22

Žīds sāk spēlēt, žīds sāk dancot
Žīdam Dieviņš aizkrāsnē
Žīdam Dieviņš aizkrāsnē
Pelēkāmi austināmi
Pelēkāmi austinami
Zilājiemi kamzoļiem.

23

Ko tu gaidi ziedu laiva
Niedrulājā stāvēdama
No ziemeļa vēju gaidu
No māmiņas īrējiņu
Text dechiffrieren
öffnen

Jēri brēca aiz upītes
Veci puiši aiz kalniņa
Jēri brēca smalka siena
Veci puiši jaunu meitu 
Jēri siena gan dabuja
Puiši meitu nedabūja

BildlegendeZeige 1-1 von 1 Eintrag.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Nicht angegebenPlace and time of recording

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.