#ENLI-1-8-12

Benennung
Nākat meitas lūkoties
Nummer der Einheit
12
Kategorie
S.
8
Anmerkungen
Handwriting belongs to Heinrich Baumann, dean of Cēsis (in German: Wenden), however, there are no evidence whether he gathered the folk songs himself or received and rewrote ones received from Rubenes (in German: Papendorf) minister Christoph Harder. The owner of handwriting on the first page of capsule could be August Wilhelm Hupel sending these folk songs to J.G. Herder.

Article on owners of handwritings in Herders' Collection: Paškeviča B. Latviešu tautasdziesmu teksti, to pierakstītāji un sūtītāji J.G.Herderam "Tautasdziesmu" izdevuma vajadzībām. Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija. Sast. R.Bičevskis. Rīga: FSI, 2017, 305.-308. lpp.
Stichwörter
#ENLI-1-8-12
Wurde dechiffriert vongintaperle
BeendetJa
BestätigtNein
Ausgebildet2019-09-06 02:40:31
Korrigiert2019-09-18 05:29:56
Dechiffrierung

Kāzu dziesmas

12

Nākat meitas lūkoties,
Kādi Ērmi Tīrumā
Pieci kaķi arklu vilka
Vāciets are raudādams;

13

Kas krauklam medus dos,
Kas kalpam mātes meitu?
Ēd krauklīt pura sūnas,
Ņem kalpīt kalponiņ.

14

Es izgāju dēlu zemi,
Smilgām šūti zābaki
Gribēj manis dēlu meitu
Par kundziņu paturēt.

15

Pie niedrītes laivu sēju
Pie auziņām kumoliņ,
Pats tecēju kalniņā
Dzeltanīšu lūkoties.

16

Lielā pulkā meitas nāk,
Pār kalniņu līgodamas,
Skaistām brengām dziesmiņām,
Ābeļ' ziedi rociņā.

17

Lustējiet sīki putniņi, es ņemšu ļaudaviņu,
Strazdīts zirgu seglotājs tam pelākais mētelīts,
Bebra dēliņš ormanīts tam sabuļa cepurīt
Ķikkotais, tam garas kājas, tas karietes turetājs
Dzenīšam raibi svārki, tas tai brūtei ormanīts
Zaķīšam lēnas kājas, tas papriekšu tekulīts
Vālodzītei zaļas Drēbes tā viesiņu lūdzejiņa
Lastīgalai daudz mēlīšu tā bij Viesu mielotāj
Vāverītei kupla aste tā galdiņu slaucītāj.
Žagatai tai plata josta tā Tellerķu licināj'
Kraukļam bija garš deguns, tas gaļiņas kapātājs
Vārnai bija līki pleci, ta bij ūdens nesēja

Text dechiffrieren
öffnen

Nākat meitas lūkoties,
Kādi Ērmi Tīrumā
Pieci kaķi arklu vilka
Vāciets are raudādams;

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.