#LNBBdr 1, 1

Benennung
Kristīšana: hernhūtiešu svētruna
Nummer der Einheit
1
Place and time of recording
1860 - 1869, Vaive
Vaive , Vaives pagasts, Cēsu novads
Anmerkungen
Nenoskaidrotas personas autogrāfs vai noraksts.
Kristīto bērnu saraksts 1866-1877.
Vieta un laiks noteikti pēc kristīto bērnu saraksta.

Saite
Vienība LNB digitālajā kolekcijā "Brāļu draudzes (rok)raksti": https://braludraudze.lndb.lv/72726/
Stichwörter
Datei
#LNBBdr 1, 1
Wurde dechiffriert vonandabaklane
BeendetJa
BestätigtNein
Ausgebildet2021-03-26 15:40:29
Korrigiert2023-05-01 04:57:46
Dechiffrierung1 Septbr vakara pulkst 10 dzimis Kūmi Mārc Fauzit Marri Sermal Araj Marri Slank _
1875 April 14 Zeltkaln Anš Amatniek un Sievas Jūdes dēls Medtints kūm naud - 12 kap blod - 8 -
to 17 aug Juken roks mauhihs meitin Marin
to 27 augZied Meita Līze Jerstap Dēls Jānis Bermand 13 kap kum naud
16 Nowbr Pureniek Jans Liepin siev Līzes meitin Karlin uz gald 14 Bļod 5
1876 Maij 16 Zeltkaln Karl Anit siev Marin Dēls Mārcis
1876 21 Nov muiž Jan Rudzīt siev Anna meitin Alvin
Text dechiffrieren
Datei Datei
#LNBBdr 1, 1
Wurde dechiffriert vonberzina s
BeendetJa
BestätigtNein
Ausgebildet2021-03-26 19:02:46
Korrigiert2021-03-26 19:13:00
DechiffrierungKristīšana. Iekš tā vārda tā Tēva, tā Dēla un tā Svētā Gara. Amen.

Mīļi draugi iekš Kristus! mums no Dieva vārdiem ir zināms, ka visi cilvēki iekš grēkiem piedzem, mēs arī zinam: ja Dieva dēls, Jēzus Kristus, mūsu Pestītais [Pestītājs] nebūtu nācis, mūs izpestīt, tad mums bija pazust. Vai nu šis bērns tāpat, kā mēs visi, nevar ieiet Dieva Valstībā, ja viņš nepiedzem [nepiedzimst] no jauna caur ūdeni un garu, un kad viņam te nu vajaga Kristus žēlastības un palīga, ko šis nevienam neliedz, tad mēs arī tagad darīsim, ko kristīgā mīlestība no mums prasa, un pievedīsim šo bērnu zem Kristību savam Pestītājam Jēzum Kristum, no Visas sirds to lūgdami, lai viņš to žēlīgi uzņem, lai viņš to žēlo ar savu svētību, un arī svētu garu bagāt apdāvina, ka tas to patiesu dzīvu ticību iedabūtu
Text dechiffrieren
Datei
#LNBBdr 1, 1
Wurde dechiffriert vonberzina s
BeendetJa
BestätigtNein
Ausgebildet2021-03-26 21:50:34
Korrigiert2021-03-26 21:54:49
Dechiffrierungkas svētu dara, un ka tas šķīsti paliek tu no visiem grēkiem, Dievam par godu, pašam bērnam par mūžīgu svētību, un Kristus draudzeij par pieaugšanu un prieku. Amen.
Klausīsim Jēzus vārdus, arī ka viņš Kristību iestādijis, un mācījis, ka ļoti tā ir vaijadzīga [vajadzīga]. (mateus gr. 28, 18, - 20.) Man ir dota visa vara debesī un zemmes virsū. Tāpēc eita un dāvaijt [dāvājiet] par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami iekš tā vārda Dieva tā Tēva, un tā Dēla un tā Svēta gara, mācīdami tos, turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts. Ja kas nepiedzem [nepiedzimst] caur ūdeni un garu, tad tas nevar ieiet Dieva valstībā. Ņem šo krusta zīmi pie pieres un krūts, par zīmi, ka tu caur to krusta sistu Kristu esi atpestīts.
Lai Dievu lūdzam: Visu spēcīgais, mūžīgais Dievs, tu Tēvs mūsu kunga Jēzus Kristus! Mēs tevi piesaucam par šo bērnu, kas tavu Kristības dāvanu
Text dechiffrieren
Datei Datei Datei
#LNBBdr 1, 1
Wurde dechiffriert vonAijaV
BeendetJa
BestätigtNein
Ausgebildet2023-06-15 13:27:06
Korrigiert2023-06-15 13:50:36
Dechiffrierunglietām un tuvāku kā sevi pašu.
Vai tai nu gribat, Kristīgi Kūmi, ka šis bērniņš zina visu svētāku ticību xxx
Kristību xxx
apliecina, ka viņš Kristus baznicas žēlastības dāvanas līdz dabū, un viņus baušļiem paklausa?
(atbildēšana: gribam)
Es kristīju tevi N.N. iekš tā Vārda tā Tēva, tā Dēla un tā Svētā gara. Āmen.
Mīļi draugi! Nu šo bērnu esam novēlējuši Dievam, tam Tēvam, tam Dēlam, un tam Svētam garam, un to uzņēmuši tai xxxx
ar Dievu. Tai nu vēl Dievu lūgsim: Visu xxx Dievs un Tēvs! Mēs tevim slavu un pateicību sakam, ka tu šo bērnu xxx Kristību xxx, ka tu to sav Dēla xxx piešķīris, un par savu Debess xxx mantinieku var xxx. Mēs tevi lūdzam, tu šo bērnu gribētu pasargā tai žēlastībā, ko
Text dechiffrieren
Datei Datei Datei
#LNBBdr 1, 1
Wurde dechiffriert vonRisiki
BeendetJa
BestätigtNein
Ausgebildet2023-05-01 03:42:47
Korrigiert2023-05-01 04:16:21
DechiffrierungKristīti bērni Summa Nauda
1866 Janvār 7tā Kalvit Anš Amatniek siev Jūdes Meitin Marrina Kūmu Naudas uz galda 12. kap. _ Blodā 5 1/2 17 1/2
_ Merc [Martā] 15tā Libbidt Jāņa Mūrniek sievas Trīnas Meitin Anna _ uz gald. 9 kap. Blodā 8 _ 17
_ Merc [Martā] 20tā Zieda Anšas Amatniek sievas Annas Meitin Kūle uz galda 9 kap Blod. 2 1/2 _ 11 1/2
_ Junij 29.tā Endzel Kārl Mišk sievas Mašas Meitin Jūle uz gald 32 kap. Blod. 16 1/2 _ 48 1/2
_ Julij 14.tā Dzeņņa Peter Motit sievas Marrinas Dēls Kārlis uz gald 4 kap. Bloda 3 _ 7.
_ Decembr 11.tā Vinnen Jān Matroz sievs Marrinas Dēls Jānis uz gald 27 1/2 kap. Blodā 13. _ 40 1/2
6 Bērni Nauda Summā 1 R. 42k
Text dechiffrieren
Datei
#LNBBdr 1, 1
Wurde dechiffriert vonRisiki
BeendetJa
BestätigtNein
Ausgebildet2023-05-01 04:13:09
Korrigiert2023-05-01 04:28:40
Dechiffrierung1867ta April 23šā Stiķen Jēkop Kibberman Sievas Meitin Karlina Kūmu Nauda uz galda 10 kap Blodā 8 1/2 _ 18 1/2
_ Maij 7tā Ziedā Laur Velmer Sievas Marrinas dēls Pēteris uz galda 10 kap Blodā 7 _ 17.
_ Julij 18ta Kalvit Jān Amatniek Sievas Annas Meitin Kristin Kūmu nauda uz gald 10. Blodā 5. 15.
_ Septbr 3šo Lāce Kārl Zostes Sievas Karlinas meitin Kristina uz galda 42 Blodā 27. 69.
_Oktobr Vinen Mārc Ozolin Sievas Marrins meitin Marrina kūmu nnauda uz gald. 10 k. Blodā. 4 _ 14
_ Deccebr 27.tā Baltkrog: Pētr Knēše Sievas Annas Dēls Dāvis kūm naud: uz gald 20 k Blodā 10 _ 30
1868. Febr 11t;a Libbirt Andš Amatniek Sievas Annas meitin Milīna kūm naud uz galda 12 k Bļoda 8_ 20
7 Bērni Nauda Suma 1 R 831/2k
Text dechiffrieren
Datei Datei Datei Datei Datei

BildlegendeZeige 1-1 von 1 Eintrag.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Vaive
(Vaive , Vaives pagasts, Cēsu novads)
1860 - 1869Place and time of recordingVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.