#LFK-1-91-45

Benennung
Kā saimniece par spīganu kļuvusi
Nummer der Einheit
45
Sprache
Lettisch
Dialekte
Middle dialect
S.
91
Collector
Datum der Einsendung
05.03.1924
Place and time of recording
1924, Mīlītes muiža
"Mīlītes", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Anmerkungen
Stichwörter
#LFK-1-91-45
Wurde dechiffriert vonInesee
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2019-10-10 13:13:50
Korrigiert2015-07-02 18:09:04
DechiffrierungTurpinājums Veltas. Oļļe.

Maņi.

91, 45

Kad [kāda] saimniece nolikuse olu pie viena berza zeme. Viņa gāja pa tris gadi lukat [lūkot]. Ola sedejis velns. Un prasijis ko gribot vai naudu vai par spiganu kļut. Viņa vēlejos [vēlējās] par spiganu. Viņa atnakuse mājā. Tuliņ pēc saules noiešanas viņa paņema lielus garus spigans matus un aizlaidusies. Viņa laidusies par gaisu. Viens mednieks gājis par pļavu medīt. Viņa auķs [augšā] brekuse mednieks šavis un nošavis spiganai kāju. Spigana laidusies uz maju. Mednieks dabujis zināt kā kaimiņa saimniecej kāja esot iešautes. Nu mednieks nopratis ka tā ir bijuse kaimiņu saimniece.

91, 46

Reiz divoja [dzīvoja] divi kaimini viens bijis ļoti bagates otris tur pretrim [turpretī] bijis nabagas. Bet bagata saimnieka māte bijuse ragana. Viņa noburuse visas govis. Reiz nabaga saimnieka masa aizgajus pie saimnieka mātes aiz nesuse [aiznesusi] vinu [vīna] pudeli un batmaizes [baltmaizes] kukuli. Lai palidzo kad govis ietot posta. Bet viņa nedošo lai sakot no kurienes esot viņa teikuse kā no 90 verstim talas mājas. Lai vakara ejot uz kūti kad govs sāk kusteties tad lai sit ar pileņga [pīlādža] rikstem. Ši pateikuse paldies par to. Vakara viņa aizgajuse uz kūti un gove [govs] saka kusteties. Redzeja kā melns kaķis velk pienu gove [govij] no pupiem. Viņi situš ar riksti par [pa] mugar [muguru].
Text dechiffrieren
öffnen

Kāda saimniece nolikuse olu pie viena bērza zemē. Viņa gāja pa trīs gadi lūkot. Olā sēdējis velns un prasījis, ko gribot – vai naudu vai par spīganu kļūt. Viņa vēlējās par spīganu. Viņa atnākuse mājā. Tūliņ pēc saules noiešanas viņa paņēma lielus garus spīganas matus un aizlaidās. Viņa laidusies par gaisu. Viens mednieks gājis pa pļavu medīt. Viņa augšā brēkuse. Mednieks šāvis un nošāvis spīganai kāju. Spīgana laidusies uz māju. Mednieks dabūjis zināt, ka kaimiņa saimniecei kājā esot iešauts. Nu mednieks nopratis, ka tā ir bijuse kaimiņu saimniece.

BildlegendeZeige 1-1 von 1 Eintrag.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Mīlītes muiža
("Mīlītes", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210)
1924Place and time of recordingManor house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.