#LFK-1-91-46

Benennung
Ragana pārvēršas par kaķi
Nummer der Einheit
46
Sprache
Lettisch
Dialekte
Middle dialect
S.
91
Collector
Place and time of recording
1924, Mīlītes muiža
"Mīlītes", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
Anmerkungen
Stichwörter
#LFK-1-91-46
Wurde dechiffriert vonInesee
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2019-10-10 13:13:50
Korrigiert2015-07-02 18:09:04
DechiffrierungTurpinājums Veltas. Oļļe.

Maņi.

91, 45

Kad [kāda] saimniece nolikuse olu pie viena berza zeme. Viņa gāja pa tris gadi lukat [lūkot]. Ola sedejis velns. Un prasijis ko gribot vai naudu vai par spiganu kļut. Viņa vēlejos [vēlējās] par spiganu. Viņa atnakuse mājā. Tuliņ pēc saules noiešanas viņa paņema lielus garus spigans matus un aizlaidusies. Viņa laidusies par gaisu. Viens mednieks gājis par pļavu medīt. Viņa auķs [augšā] brekuse mednieks šavis un nošavis spiganai kāju. Spigana laidusies uz maju. Mednieks dabujis zināt kā kaimiņa saimniecej kāja esot iešautes. Nu mednieks nopratis ka tā ir bijuse kaimiņu saimniece.

91, 46

Reiz divoja [dzīvoja] divi kaimini viens bijis ļoti bagates otris tur pretrim [turpretī] bijis nabagas. Bet bagata saimnieka māte bijuse ragana. Viņa noburuse visas govis. Reiz nabaga saimnieka masa aizgajus pie saimnieka mātes aiz nesuse [aiznesusi] vinu [vīna] pudeli un batmaizes [baltmaizes] kukuli. Lai palidzo kad govis ietot posta. Bet viņa nedošo lai sakot no kurienes esot viņa teikuse kā no 90 verstim talas mājas. Lai vakara ejot uz kūti kad govs sāk kusteties tad lai sit ar pileņga [pīlādža] rikstem. Ši pateikuse paldies par to. Vakara viņa aizgajuse uz kūti un gove [govs] saka kusteties. Redzeja kā melns kaķis velk pienu gove [govij] no pupiem. Viņi situš ar riksti par [pa] mugar [muguru].
Text dechiffrieren
#LFK-1-91-46
Wurde dechiffriert vonInesee
BeendetJa
BestätigtJa
Ausgebildet2019-10-10 13:13:50
Korrigiert2015-07-02 18:15:53
DechiffrierungUn nosituse to kaķi un iemetuse akā. No rītus gājuse skatities un redzeš kā tā ir kaimiņu saimnieka māte, kas nosīsta.

Albumu pantiņi.

92, 47

Tie puiši kas ir viltigi ir vecam runčiem līdzigi tas meitas kas ir viltigas ir skaistam rozem līdzigas.

92, 48

Debes zila kleitiņa rožu lupiņaš ir skaistai rozei līdzigā

92, 49

Priekš puišiemš egles alkšņi. Priegš [priekš] meitām priedes.

92, 50

Lai visas tavas jaunibas dienas ta zied kā rozes Dārziņa stār [starp] tam lai nebutune [nebūtu] vienas [nevienas] kam butu jaraud asaras.

92, 51

Vicitis [vecītis] arā kalniņā pautus kāra priedite garām Gaja skaistas meitas saņem pautus šaviņā [saujiņā].

92, 52

Lai laimes mate tevi sedz kā korķis pudeli

92, 53

Uz man kapa zaļu piņiņu [pīni] uzliekat Viņaš zara gredzentiņu uzmaucat

92, 54

Visu ko vien vēle [vēlēt] varu. To sirds vēle. Ilgu mužu jauku garu. Nakamibu laimibu.

92, 55

Lai tav sirds ar vien ir skaidra kā miligs pavasara rits Tad saulej lēcot lēni vešmā [vēsmā] iekš nevainibas rozit tric.

92, 56

Kas tas dads [tāds] siena mais [maiss] kas guļ krogus pa beņķi [pabeņķī]. Tas ne bija [nebija] siena mais [maiss] tas daiļais tēva dēls.
Text dechiffrieren
öffnen

Reiz dzīvoja divi kaimiņi. Viens bijis ļoti bagāts, otris turpretrim bijis nabagas. Bet bagātā saimnieka māte bijuse ragana. Viņa nobūruse visas govis. Reiz nabaga saimnieka māsa aizgājuse pie saimnieka mātes, aiznesuse vīna pudeli un baltmaizes kukuli. Lai palīdzot, kad govis ietot postā. Bet viņa nedošot, lai sakot, no kurienes esot. Viņa teikuse, ka no 90 verstis tālas mājas. Lai vakarā ejot uz kūti. Kad govs sāk kustēties, tad lai sit ar pīleņģa rīkstēm. Šī pateikuse paldies par to. Vakarā viņa aizgājuse uz kūti, un gove sāka kustēties. Redzēja, ka melns kaķis velk pienu govei no pupiem. Viņa situse ar rīksti pa muguru. Nosituse to kaķi un iemetuse akā. No rīta gājuse skatīties un redzēš, ka tā ir kaimiņu saimnieka māte, kas nosista.

BildlegendeZeige 1-1 von 1 Eintrag.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Mīlītes muiža
("Mīlītes", Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210)
1924Place and time of recordingManor house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.