Fail
0026-Elza-Eglite-01-0111
Tekstistuse lisajaBirute
LõpetatudJah
KinnitatudJah
Loodud2024-02-24 21:52:52
Uuendatud2024-02-24 22:37:07
Tekstistus

584

Šie ir tie meitu zagļi.

585

Šie ir tie meitu zagļi.
Šie ir tie meitu zagļi.
Visu vasar' zagdam gāja.
Visu vasar zagdam gāj'.
Ai kāds kauns! Ai kāds kauns!
Kas man šo meitiņu atdos,
Tas būs mans mīļais draugs.
Kronīt' es tev galvā likšu,
Abām rokām tev apkampšu.
Savā vietā likšu.
Savā vietā likšu.
Paskaidr. Rotaļnieki sastājas riņķi, bet daži no puišiem iet vidū. Visi iet apkārt dziedādami: "Šie ir tie meitu zagļi u.t.t." Pie vārdiem "Kronīt es tev galvā likšu", puiši iet pie meitām un sniedz rokas. Kad dziesma beidzas, meitas iet vidū, bet puiši stājas riņķi. Tagad rotaļu sāk no jauna, bet "Šie ir tie meitu zagļi " vietā dzied "Šās ir tās puišu zagles". Tālāk, kur jādzied: "Kas man šo meitiņ atdos u.t.t.", tagad dzied: "Kas man šo puisīt atdos u.t.t"

586

1.
Man pa lauku staigājot.
Man pa lauku staigājot,
Zemenītes salasot
Man pa lauku staigājot,
Zemenītes salasot.

587

2.
Dzirdēj' ļaudis runājot,
Kad es veca palikšot.
Dzirdēj' ļaudis runājot,
Kad es veca palikšot.
3.
Vai tad es ne meita būt',
Ja es vīra nedabūt.
Vai tad es ne meita būt',
Ja es vīra nedabūt.
4.
Redz kur puiši rindojas,
Kas pēc mūsiem tīkojas.
Redz kur puiši rindojas,
Kas pēc mūsiem tīkojas.
5.
Tam es došu savu roku,
Savu zelta gredzentiņ'.
Tam es došu savu roku,
Savu zelta gredzentiņ'.
6.
Rociņu par mīlestīb',
Gredzentiņ' par uzticīb'.
Rociņu par mīlestīb',
Gredzentiņ' par uzticīb'.

Tektsista teksti
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Elza Eglīte in Madona
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs