0017-Rigas-otra-vidusskola-06-0124
Tekstistuse lisajaLigaB
LõpetatudJah
KinnitatudJah
Loodud2020-03-06 19:39:37
Uuendatud2020-03-06 21:11:36
TekstistusVecīts [Vecītis] bijis no plīsis un badā izmiris. Viņš prasijis dēlam, lai dodot ēst. Dēls teicis kā viņam jau pašam nekā neesot, bet lai vecītis dodot savu flinti, viņš došot par to naudu un tad varēšot maizi nopirkt. Vecītis bijis ļoti priecīgs, saņēmis 100 rbļ. un gājis tāļāk. Dēls paņēmis flinti un gājis uz mājām. Bet ceļā viņam bijis jāiet caur ļoti biezu mežu, kur vēl neviens neesot cauri izgājis. Tai mežā vienmēr bijis liels troksnis un ļaudis domājuši kā tur velns mājojot. Dēlam gan bijis ļoti bail, bet neko darīt, bijis jāiet, citādi mājā nevarējis tikt. Mežā ieejot viņš apmaldijies, līdz beidzot nogājis pie liela purva. Tur viņš ieraudzijis lielu, skaistu čūsku kurai patreiz uzbrukusi meža cūka. Dēls kā šāvis ar flinti, tā nošāvis cūku uzreizes, jo flinti viņam devis burvis un tai bijis liels spēks. Kad cūka bijusi nošauta, tad čūska sāku [sāka] runāt un sacījusi uz dēlu: "Es nezinu, kā tev pateikties, par to. Naudas man nav, ko tev dot un ari citu es tev nevaru dot, bet došu tev savu gredzentiņu. Kad tu viņu trīsreiz apgriezīsi uz pirksta, tad viss tas piepildīsies, ko tu vēlesies." Dēls ari paņēmis gredzentiņu, uzmaucis pirksta, apgriezis trīsreiz uz rinķi un vēlējies, lai viņš būtu mājā pie mātes. Tūdaļ tas ari tā noticis. Viņš atradies mājā. Nu izstāstījis mātei visu, kā noticis, tad apgriezis gredzentiņu trīsreizes un vēlejies, lai viņam būtu zelta pils un visas pasaules bagātības. Tūdaļ tā ari noticis. Tad dēls vēlreiz trīsreizes apgriezis gredzentiņu un vēlējies, lai viņš paliktu skaistāks par skaistāko karāļa dēlu. Viss tas tā noticis. Nu zemes valdnieks gribējis dēlam dot savu meitu par sievu
Tektsista teksti
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Riga Secondary School No. 2
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.