Pēteris Birkerts

Nimi
Pēteris Birkerts
Pseidonīms
P. Gints, P. Torreks, P. Briks
Saiknes
Kopsavilkums
Pēteris Birkerts (1881–1956) – folklorists, literatūrzinātnieks. Galvenais viņa veikums saistīts ar folkloristiku. Pirmais savācis un sakopojis "Latvju tautas anekdotes", sakārtojis "Latvju tautas mīklas" un "Latviešu sakāmvārdus un parunas". Antona Birkerta brālis. Arhitekta Gunara Birkerta tēvs.
Personiska informācija
Dzimis saimnieka ģimenē. Tēvs Jānis Birkerts (1839–1922), māte Trīne Birkerte. Kad Pēterim Birkertam bija pieci gadi, dzemdībās nomira māte, un tēvs apprecējās otrreiz. Brālis Georgs, Antons (literatūrzinātnieks), māsas – Līna un Emīlija.
1919–1924: laulība ar Mariju Birkerti (Mērija Saule-Sleine; dzimusi Šopa; 1895–1982), kura arī interesējusies par folkloras nozari un folkloras vākšanu skolā. Abu laulībā dēls arhitekts Gunārs Gunvaldis Birkerts (1925–2017).
1904–1905: Aktīvi iesaistījies revolucionārajā darbībā – lasījis, tulkojis revolucionāro literatūru, uzstājies ar runām, priekšlasījumiem, piedalījies demonstrāciju organizēšanā. Piedalījies Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 2. kongresā.
1917: pēc Februāra revolūcijas nokomandēts uz Sanktpēterburgu, piedalās latviešu skolotāju konferences organizēšanā. Ievēlēts Rīgas strādnieku deputātu padomes Juridiskajā sekcijā, ir tās faktiskais vadītājs.
No 1946: asas ideoloģiskas kampaņas Latvijas Padomju rakstnieku savienībā, Latvijas Valsts universitātē un presē pret Pēteri Birkertu. Viņam tiek pieprasīts atteikties no iepriekš uzrakstītajiem darbiem, agrākos darbus atzīstot par kļūdainiem un maldīgiem.
Citātu galerija
"Pēteris Birkerts ir īpatns latviešu folkloristikā ar pievēršanos tēmām un žanriem, kur ne pirms viņa, ne pēc viņa nav līdzvērtīgu veikumu: 1) sakāmvārdu un parunu vākšana un to sistematizēšana un interpretācija psiholoģijas, filozofijas, estētikas un ētikas kontekstos, kas apkopota biezās grāmatās, no kurām ne visas izdevās publicēt, un 2) lielākais latviešu tautas anekdošu zinātnisks publicējums četros sējumos (1929–1930). Latvijas kultūras vēsturē viņš nozīmīgs ar savdabīgu devumu vairākās nozarēs – viņš ir pirmo psiholoģijas un socioloģijas mācību grāmatu autors, publicējis pētījumus par daiļrades un mīlas psiholoģiju, kara, šķiru, nacionālisma u. c. grupu un laikmetu psiholoģiju, pētījis marksisma estētiku, ar grāmatu "Ievads latvju tautas prātniecībā" mēģinājis dot ieguldījumu latviešu nacionālās filozofijas attīstībā.
Folkloras vākšanai un izpētei Birkerts pievērsās 1923. gadā – 43 gadu vecumā, kad viņam jau bija pamatīga lektora pieredze vairāku valstu augstskolās, kad aiz muguras bija studijas ASV (1907–1912, jurisprudence, psiholoģija un socioloģija), kur iegūtās zināšanas un pētījumu metodoloģija padarīja viņu atšķirīgu citu pētnieku vidū. Birkerta darbība 20.–30. gadu latviešu folkloristikā norisa visai patstāvīgi un izolēti – viņš netika pieņemts darbā Latvijas Universitātē, viņš izveidoja savu folkloras arhīvu, kas bija otrs lielākais pēc Latviešu folkloras krātuves, folkloras materiālu interpretācijai izvēlējās kontekstus atšķirīgās zinātņu nozarēs, lielākoties strādāja "zinātniskā vientulībā" kopā ar vecāko brāli literatūrzinātnieku Antonu Birkertu (1876–1971). Kopš 1905. gada revolūcijas laikiem mantotie sociāldemokrātiskie un ateistiskie uzskati nebija ērti nevienai no varām, kuru laikā viņam nācās strādāt. Pētera Birkerta īpatnais rakstības stils atpazīstams: 1) pēc materiāla detalizētās klasificēšanas, teksta sadalīšanas pa tēmām un apakšpunktiem, kas parādās arī ļoti izvērstos satura rādītājos; 2) pēc vienkāršas un skaidras izteiksmes, kurā redzama viņa lielā lektora pieredze; 3) pēc tā, ka par "tautas uzskatiem" viņš parasti runā bez aplūkojamā materiāla konkrētākas starptautiski salīdzinošas un vēsturiskas diferenciācijas – vienkārši tiek aprakstīts tas, kas folkloras tekstos redzams. Apbrīnas cienīga ir viņa prasme organizēt savu darbu, talants un pētnieciskais ražīgums vairākās atšķirīgās zinātņu nozarēs."

Pakalns, Guntis. Pēteris Birkerts. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne, 2014, 485.–486. lpp.
Profesionālā darbība
Publicējis rakstus žurnālā "Domas", "Ritums", "Teātra Vēstnesis", "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" u. c. par psiholoģiju, estētikas un literatūras jautājumiem. Publicējis rakstus par folkloru un literatūru žurnālos "Karogs", "Padomju Latvijas Skola" un citur.
Rakstos par Raiņa, Andreja Upīša, Viļa Plūdoņa, Kārļa Skalbes u. c. rakstnieku daiļrades psiholoģiju Pēteris Birkerts balstījies uz rakstnieku izteikumiem par savu darbu.
1933, oktobris: kopā ar brāli Antonu Birkertu pārņēmis Raiņa un Aspazijas arhīvu.

Publicētie pētījumi un grāmatas

1921: "Socioloģija: skolām un pašmācībai".
1921: "Psiholoģija: vidusskolām, skolotāju semināriem un pašmācībai".
1922: "Daiļradīšanas psiholoģija. I. Mākslinieka personība".
1923: "Pedagoģiskā psiholoģija".
1925: "Daiļradīšanas psiholoģija. II. Mākslinieka tapšanas gaita".
1926: "Mīlas psiholoģija. I. Romantiskā mīla".
1927: "1905. g. revolūcijā cietušie Latvijas skolotāji".
1927: "Ko tauta saka par baznīcu un mācītājiem".
1928: "Mūsu revolūcijas varoņi un mocekļi".
1928: "Pedagoģiskie viduslaiki tagadējā Latvijā".
1929: "Atjauta tautas anekdotēs".
1929: "Anekdotes estētika".
1935: "Rūdolfs Blaumanis kā jauno mākslas talantu audzinātājs".
1936: "Mīlas filozofija Aspazijas lirikā".
1937: "Latvju tautas dzīves gudrība. 1. daļa. Laimes problēma".
1937: "Latvju tautas dzīves gudrība. 2. daļa. Darba filozofija".
1937: "Ievads latvju tautas prātniecībā".
1937: "Latvju sakāmvārda filozofija".
1938: "Latvju tautas estētika. I. Cilvēka skaistums".
1939: "Latvju tautas estētika. II. Gara estētika un kritika".

Darbība folkloristikā

Sastādījums
1925, 1926: "Latvju tautas anekdotes" (kopā ar Mariju Birkerti).
1927: "Latvju tautas mīklas".
1927: "Latviešu sakāmvārdus un parunas" (kopā ar Mariju Birkerti).
1929–1930: "Latvju tautas anekdotes" (1–4).
1930: "Vecais Konrādijs dzīvē, darbā un anekdotēs".
Birth time/place15.01.1881
Jaunsvirlauka
Jaunsvirlauka , Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads
Tolaik Franksesavas pagasta "Jaunbitēnos".
Residence1906 – 1913
Amerikas Savienotās Valstis
United States

1917
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Pēc Februāra revolūcijas nokomandēts uz Sanktpēterburgu, piedalās latviešu skolotāju konferences organizēšanā. Ievēlēts Rīgas strādnieku deputātu padomes Juridiskajā sekcijā, ir tās faktiskais vadītājs.


00.12.1917 – 00.06.1918 (Kuupäev on ligikaudne)
Valka
Valka, Valkas novads

1940 (Kuupäev on ligikaudne)
Bulduri
Kūdra, Jūrmala
Education1889 – 1893
Franksesavas pagastskola
Jaunsvirlauka
Jaunsvirlauka , Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

1893 – 1896
Jaunsvirlaukas ministrijas skola
Jaunsvirlauka
Jaunsvirlauka , Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

1897 – 1900
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga
Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Izslēgts par marksisma propagandu.


1902

Mācoties patstāvīgi, ieguvis tautskolotāja tiesības.


1907 – 1911
Valparaiso Universitāte
1100 E 55th St, Chicago
1100 E 55th St, Chicago, Illinois, United States

Juridiskā fakultāte. Iegūts tiesību zinātņu bakalaura grāds.

Apmeklējis arī lekcijas psiholoģijā, uztveres (kognitīvajā) filozofijā un ētikā.


1911 – 1912
Columbia University of the City of New York
Ņujorka
New York, USA
Studējis filozofiju un psiholoģiju.
Working place
Žurnāls "Vārds"
Rīga
Rīga

1913
Žurnāls "Domas"
Rīga
Rīga

1914
Maskava
Moscow, Russia

Strādājis par angļu valodas skolotāju.


1916
Krievija
Russia
Dažus mēnešus veic Viskrievijas darba biroja instruktora pienākumus, apbraukā Volgas rajonu no Ņižņijnovgorodas līdz Kazaņai.

1918
Sociālistiskā sabiedrisko zinātņu akadēmija
Maskava
Moscow, Russia

Lasījis sociālās psiholoģijas kursu.


1919 – 1920
Smoļenskas valsts universitāte
Ulitsa Przhevalskogo 4, Smolensk
Ulitsa Przhevalskogo 4, Smolensk, Smolensk Oblast, Russia

Lasa lekcijas par socioloģiju, psiholoģiju un daiļrades psiholoģiju.


1919 – 1920
Smoļenskas Pedagoģiskais institūts
Smoļenska
Smolensk, Smolensk Oblast, Russia

Lasa lekcijas par socioloģiju, psiholoģiju un daiļrades psiholoģiju.


1920 – 1928
Rīgas Tautas augstskola
Bruņinieku iela 24A, Rīga
Bruņinieku iela 24A, Rīga, LV-1001

Lasījis lekcijas par socioloģiju, psiholoģiju, daiļrades psiholoģiju, marksisma un sociālisma filozofiju.


1925 – 1927
Jelgavas Valsts centrālais pedagoģiskais institūts
Jelgava
Jelgava

Lasījis lekcijas par socioloģiju, psiholoģiju, daiļrades psiholoģiju, marksisma un sociālisma filozofiju.


1945 – 21.06.1949
Jāņa Raiņa Valsts literatūras muzejs
Rīga
Rīga
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks

14.06.1945 – 28.04.1948
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050

Lasījis folkloristikas kursus (speckurss par vāciešiem latviešu folklorā, Latviešu brahiloģismi) Filoloģijas fakultātē.

1946, 4. jūlijs: ievēlēts par profesoru.


01.09.1945 – 05.09.1953
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Etnogrāfijas un folkloras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.

No 1946, 10. septembris: Materiālu vākšanas un kārtošanas sektora vadītājs.

Participation in organisations1904
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Jelgava
Jelgava

Biedrs. Aktīvi darbojies Jelgavas organizācijā.

1905: piedalījies Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas 2. kongresā, par revolucionāru darbību vairākkārt apcietināts.


1940 – 1956
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs

Service00.10.1916 – 1917

Dienējis latviešu strēlnieku bataljona II brigādes štābs.

Emigrated00.12.1905
Šveice
Switzerland

00.08.1906 – 1913
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Detention00.04.1904

1905
Place/time of death18.02.1956
Jūrmala
Jūrmala
Buried
Lielupes kapi
Paula Stradiņa iela 9, Jūrmala, LV-2010
Apbalvojumi
1945
LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks

Kartes leģenda

Näitan 28 üksusest 1-28.
#KohtKuupäevTüüpVietas tips
  
1Jaunsvirlauka
(Jaunsvirlauka , Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads)
15.01.1881Birth time/placeVillage
2Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1917ResidenceCity
3Valka
(Valka, Valkas novads)
01.12.1917 - 01.06.1918ResidenceCity
4Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1906 - 1913ResidenceCountry
5Bulduri
(Kūdra, Jūrmala)
1940ResidencePart of a city
6Jūrmala
(Jūrmala)
18.02.1956Place/time of deathCity
7Šveice
(Switzerland)
01.12.1905EmigratedCountry
8Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
01.08.1906 - 1913EmigratedCountry
9Lielupes kapi
(Paula Stradiņa iela 9, Jūrmala, LV-2010)
(Nav norādīts)BuriedCemetery
10Jaunsvirlauka
(Jaunsvirlauka , Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads)
1889 - 1893EducationVillage
11Jaunsvirlauka
(Jaunsvirlauka , Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads)
1893 - 1896EducationVillage
12Liepājas iela 31, Kuldīga
(Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301)
1897 - 1900EducationBuilding, house
131100 E 55th St, Chicago
(1100 E 55th St, Chicago, Illinois, United States)
1907 - 1911EducationBuilding, house
14Ņujorka
(New York, USA)
1911 - 1912EducationCity
15Maskava
(Moscow, Russia)
1914Working placeCity
16Rīga
(Rīga)
1913Working placeCity
17Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)Working placeCity
18Maskava
(Moscow, Russia)
1918Working placeCity
19Ulitsa Przhevalskogo 4, Smolensk
(Ulitsa Przhevalskogo 4, Smolensk, Smolensk Oblast, Russia)
1919 - 1920Working placeBuilding, house
20Bruņinieku iela 24A, Rīga
(Bruņinieku iela 24A, Rīga, LV-1001)
1920 - 1928Working placeBuilding, house
21Jelgava
(Jelgava)
1925 - 1927Working placeCity
22Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
14.06.1945 - 28.04.1948Working placeBuilding, house
23Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
01.09.1945 - 05.09.1953Working placeBuilding, house
24Krievija
(Russia)
1916Working placeCountry
25Smoļenska
(Smolensk, Smolensk Oblast, Russia)
1919 - 1920Working placeCity
26Rīga
(Rīga)
1945 - 21.06.1949Working placeCity
27Jelgava
(Jelgava)
1904Participation in organisationsCity
28Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1940 - 1956Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.