Arturs Rubenis

Nimi
Arturs Rubenis
Kopsavilkums
Arturs Rubenis (1927–2020) – bibliogrāfs, dramaturgs, režisors, teātra darbinieks.
Personiska informācija
Tēvs – Rēzeknes apriņķa policijas krimināluzraugs.

1944. gadā devies bēgļu gaitās uz Vāciju.
Beidzis Iceho latviešu bēgļu nometnes ģimnāziju, studējis baltu filoloģiju Baltijas universitātē Pinnebergā (1948–1949).
1950. gadā izceļojis uz ASV.
Beidzis Emersona koledžu Bostonā ar bakalaura grādu drāmā (1954), Bostonas universitātes teātra fakultāti ar mākslas maģistra grādu režijā (1956). Ieguvis maģistra grādu bibliotēku zinībās Keisa Rietumu Rezerves universitātē (Case Western Reserve University, 1958).

1956: salaulājies ar Ilgu Panteli, dēls Valdis Arturs Rubenis (dzimis 1957).
1958: pārcēlās uz Klīvlendu.

Strādājis par Klīvlendas draudzes skolas skolotāju (1962–1978), skolas pārzini pamatskolā (1971–1974) un vidusskolā (1974–1976). Darbojies kā latviešu skolas pārstāvis Etnisko skolu biedrībā pie Klīvlendas valsts universitātes, būdams arī instruktors biedrības semināros.
Lektors Rietumu Mičiganas universitātē un eksāmenu komisijā Klīvlendas valsts universitātē.
Citātu galerija
"Teātru un dramatiķu cieša sadarbība veidojās arī ASV. Viens no raksturīgākajiem piemēriem ir Klīvlendas Latviešu teātra ilggadējais vadītājs Artūrs Rubenis. Viņš skatuves mākslu uzlūkojis kā jauniešu garīgās un jo īpaši latviskās audzināšanas skolu. Lai jauniešus ieinteresētu par teātri un lai, teātri spēlējot, viņi apgūtu arī latviešu folkloras pamatus, A. Rubenis sarakstījis virkni pasaku lugu, kas 1977. gadā iznāca krājumā "Septiņas skaistākās pasakas", tā ievadā autors norādījis šādu lugu rašanās pamatu: "Šinī krājumā ievietotās lugas sarakstītas praktiskas vajadzības dēļ, jo mums nav latviešu bērniem un jauniešiem piemērotu lugu viņu spēju līmenī.""

"Atsevišķi būtu jāmin Artūrs Rubenis ar veselu virkni bērniem domātu lielu lugu. Vairāki autori sacerēja nelielas ludziņas, ko izrādīt Ziemassvētku vai citu svinīgu brīžu gadījumos, turpretī A. Rubenis rakstījis plašas bērniem un jauniešiem veltītas lugas, kuru pamatā licis latviešu pasaku un teiku motīvus; pie tam savus dramatiskos darbus viņš sacerējis gan latviešu literārajā valodā, gan latgaliešu dialektā. [..] A. Rubenis vispirms centies bērnu dramatiskajiem pulciņiem sagādāt piemērotu repertuāru, Klīvlendas Latviešu teātra kopā šīs lugas tiešām iestudētas un palīdzējušas jauniešu latviskajā audzināšanā; citi trimdas teātri gan A. Rubeņa lugas atstājuši bez ievērības."

Hausmanis, Viktors. Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji? Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 12., 57.–58. lpp.
Profesionālā darbība

Literārā darbība

1949: studentu vienības "Auseklis" izdevuma "Tilti" 2. numurā publicēts raksts "Pārdomas par J. Raiņa "Uguni un nakti"".

Lugas
Dažādu teātra kopu vajadzībām sarakstījis vairāk nekā septiņdesmit lugu gan latviešu valodā, gan latgaliešu rakstu valodā (vairākas no tām publicētas abos variantos). Lugās izmantoti latviešu tautas pasaku motīvi autora brīvā interpretācijā.

Lugas apkopotas krājumos, kuros sakopotās lugas pirms tam publicētas atsevišķi:
1971: "Abrenes gals" / "Abrinei gola nabyus",
cikls sastāv no lugām "Varibuša treji dāli", "Dyureite Maskalijas golmā" un "Vydvuds pōrnōce sātā"
1977: "Tā pati vecā labā "sasamīlēšanās"",
cikls sastāv no lugām "Psiholoģijas doktoranda Donota Puisāna apsasīvōšona" (1974), "Paidagoģijas maģistra Jōņa Rudzāta sasamīļōšona" (1975), "Filologijas magistra Jezupa Kurčina sasaprēcēšona" (1975)
1977: krājumā bērniem "Septiņas skaistākās pasakas" / latgaliski "Tykumeni sudobreņu vyzynoj" (1979)
Trešo lugu ciklu veido darbi no "Naatrostōs Latgolas grōmotas": "Kur Maltas yudiņš burbuļoj" (1981), "Kauprā kōpu pasavērt" (1982) un "Vējs pōri azarim" (1983), "Vīsols pōri piļskolnim" (1988).

Bez tam iznākušas Rubeņa lugas "Pelni, pelni, pīšļi, pīšļi" (1991), "Sadzīves straujajos viļņos" (2000), "Agrīnais septiņnieks", "Pasaules pilsoņa pasaulīgie piedzīvojumi" (abas 2001).
2001: autora sastādīts krājums "Rubeņa lugas. Apraksti un bibliogrāfija".

Raksti par teātri
Daudz rakstījis presē par trimdas latviešu teātra izrādēm.
Publicējis rokasgrāmatas teātra darbiniekiem "Piezīmes aktiera gramatikai" (1968), "Rakstīsim skatuvisku lugu" (1981), "Skatuviskās lugas pamati" (1989), "Režijas pamati skolotājiem un pašdarbniekiem" (Latvijā 2000).
Kopā ar Vitoldu Kārkliņu sakārtojis rakstu krājumu "Pašiem savs teātris" (1987) par latviešu teātrinieku darbu Klīvlendā no 1952. līdz 1987. gadam.
Rediģējis krājumu par Klīvlendas latviešiem "Mūsu mājas un patvērums" (Latvijā 2001, arī līdzautors, ievada autors un bibliogrāfijas sastādītājs).

Sabiedriskā darbība

Rosīgs latviešu teātra darbinieks ASV.
No 1958. gada Arturs Rubenis vadījis Klīvlendas Daugavas Vanagu teātri.
Dibinājis Latviešu teātru apvienību Ziemeļamerikā.
Ziemeļamerikas Latviešu teātru apvienības valdes loceklis (kopš 1965) un priekšnieks (1965–1971, 1979–1984), šīs apvienības "Apkārtraksta" redaktors (1965–1979).
Organizējis latviešu teātra dienas un kursus.
Rakstu krājuma "Skatuve" izdošanas iniciators un redaktors (1967–1983).

LARAs biedrs, aktīvs drāmas darbnīcas un Rakstnieku nedēļas pasākumu organizators un citu kultūras aktivitāšu veicinātājs. Īpaši atzīmējams viņa ieguldījums teātra darba praksē. Plānojis un organizējis teātra dienas, teātra kursus, lugu rakstīšanas seminārus.
Deviņdesmito gadu sākumā vadījis režiju ar pašdarbības aktieriem arī savā dzimtajā Bērzgales pagastā, mācījis viņiem skatuves mākslas pamatus.

Piederējis profesionālām bibliotekāru organizācijām. Studentu vienības Auseklis biedrs. Darbojies Latviešu trimdas skautu kustībā, būdams skautu vadītājs (1945–1970), bijis Klīvlendas Apvienotās evaņģēliski luteriskās draudzes sekretārs un padomes loceklis (1960–1970; 1981–1984).

Aktierdarbība

Skatuves gaitas sācis Iceho latviešu nometnes teātrī.
Studējot Baltijas universitātē Pinebergā (1948–1949) darbojies universitātes dramatiskajā kopā.

Darbojies Daugavas Vanagu Latviešu jaunajā teātrī – dramatiskajā studijā Kārļa Veica vadībā.
Lomas:
1952: Taukšķis, Rūdolfs Blaumaņa "Pēc pēdējā mītiņa".
1953: Linglejs, S. Vēna "Ceļā".
1954: Omars Gafnijs, M. Čeizas "Hārvejs".
1955: Pulvers, Edvarda Vulfa "Svētki Skangalē".
1957: Vitaudo, Anšlava Eglīša "Galma gleznotājs".

Režija

Artura Rubeņa pirmais darbs režijā – Annas Brigaderes "Sprīdītis" (1954) gaidu un skautu pašdarbības kopā.
Vadījis daudzu lugu režijas, spēlējis paša iestudējumos.
Režijas darbi:
1959: Roberta Ardreja drāma "Pērkoņraga bāka".
1960: Jūlija Pētersona "Diplomāti".
1960: Mārtiņa Zīverta "Rūda" (tēlojis Visu trako ķēniņu; 1963, tēlojis Kristoferu).
1961: Edvarda Vulfa "Tapiņa atgriešanās".
1962: Dž. Bernarda Šova "Šokolādes zaldātiņš".
1963: Mārtiņa Zīverta "Rūda" II.
1964: Mārtiņa Zīverta "Tīreļpurvs" (tēlojis Praporščiku).
1965: Hugo Krūmiņa "Svešinieks sarkanā uzvalkā" (tēlojis Ferdinando).
1973: Artura Rubeņa "Dūrīte Maskalijas galmā".
1975: Rūdolfa Blaumaņa "Trīnes grēki".
1975: Jāņa Viesiena "Viņa pēdējā griba" (tēlojis dr. Paceru).
1975: Artura Rubeņa "Dūrīte Maskalijas galmā" II (tēlojis Jāni Dūrīti).
1977: Emīla Skujenieka "Diriģents" (tēlojis Lieliņu).
1978: Artura Rubeņa "Izīrējamais dzīvoklis".
1979: Georga Alhimoviča "Dāvana".
1980: Astrīdas Jansones "Atkal svešinieki".
1980: Lidijas Auzānes-Tīcmanes "Gleznotājs Otiņš".
1982: Rūdolfa Blaumaņa "No saldenās pudeles".
1983: Astrīdas Jansones "Nu mums abiem jāšķirās" (tēlojis Valdi Lejnieku).
1984: Artura Rubeņa "Mākoņkalna pils dārgumi".
1986: Astrīdas Jansones "Pagātnes ēnā".
1986: Artura Rubeņa "Psiholoģijas doktoranda Donāta Puisāna apsievošanās".
1988: Anšlava Eglīša "Lūdzu, ienāciet, ser!"
1989:Anšlava Eglīša "Pēc kaut kā cēla nezināma".
1989: Lidija Auzāne "Zilais tauriņš".
1991: Anšlava Eglīša "Jolanta Durbe".
1992: Gunāra Priedes "Udmurtijas vijolīte".
1992: Mārtiņa Zīverta "Zaļā krūze".
1994: Artura Rubeņa "Būs ziepes, smalkākas par mīlu".
1996: Artura Rubeņa "Ciemiņš no Cābuļiem".
1998: E. Vinteres "Par to runās visi latvieši".

Klīvlendas apvienotais draudzes skolu teātris

1968: Annas Brigaderes "Sprīdītis".
1969: A. Rūka "Četri ceļinieki".
1973: Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnavas".
1974: Ulda Siliņa "Ganuzēns un jods".
1975: Artura Rubeņa "Balta nāca sērdienīte".
1976: Artura Rubeņa "Bezbailis meklē bailes".
1977: Artura Rubeņa "Es uzkāpu kalniņā".
1978: Raiņa "Zelta zirgs".
1981: Ulda Siliņa "Didzis un Sargeņģelis".

Klīvlendas Jaunatnes teātra kopa
1969: Rūdolfa Blaumaņa "Pēc pirmā mītiņa".
1969: Annas Brigaderes "Čaukstenes".
1970: Ādolfa Alunāna "Paša audzināts".
1970: Edvarda Vulfa "Līnis murdā".
1971: Lidijas Auzānes-Tīcmanes "Moderni laiki".
1971: Rūdolfa Blaumaņa "Sestdienas vakars".

Lugu iestudējumi

Izrādītas vairākas Rubeņa lugas, to vidū "Jaunā audze" (1948), "Dūrīte Maskalijas galmā" (1964, grāmatā 1971), "Balta nāca sērdienīte" (arī grāmatā 1975), "Bezbailis meklē bailes" (1976, grāmatā 1975), "Es uzkāpu kalniņā" (1977, grāmatā 1976).

Apbalvojumi

1989. gada 18. jūnijā apbalvots ar Daugavas Vanagu krūšu nozīmi zeltā.
1998. gada 18. novembrī saņēmis ALAs goda rakstu.
Apbalvots ar vairākiem goda un atzinības rakstiem.
Birth time/place05.06.1927
Silaunīki
Silaunieki, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads
Dzimis Bērzgales pagasta Silauniekos (latgaliešu Silaunīki, cita vietvārda forma Silavnieki).

Residence1950
Bostona
Boston, Massachusetts, United States

Pēc izceļošanas uz ASV dzīvojis Bostonā.


00.01.1958
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States
1958. gada janvāra beigās ieradies Klīvlendā. Šeit aizvadīti 30 mūža gadi.
Educationnezināms – 1956
Bostonas Universitāte
Bostona
Boston, Massachusetts, United States

Beidzis Bostonas universitātes Teātra fakultāti, iegūstot maģistra grādu režijā un teātra pedagoģijā.Iceho latviešu ģimnāzija
Iceho
Itzehoe, Schleswig-Holstein, Germany

nezināms – 1942
Varakļāni Primary School
Varakļāni
Varakļāni, Varakļānu novads

1934 – 1940
Viļāni Primary School
Viļāni
Viļāni, Rēzeknes novads

1940 – 1941
Rudzātu pamatskola
Rudzāti
Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads

1942 – 1944
Varakļānu ģimnāzija
Varakļāni
Varakļāni, Varakļānu novads

1948 – 1949
Baltijas Universitāte
Pinneberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421

Studējis baltu filoloģiju.


1951 – 1954
Emersona koledža
Bostona
Boston, Massachusetts, United States

Beidzis Emersona koledžu Bostonā ar bakalaura grādu drāmā.


1958
Case Western Reserve University
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States

Ieguvis maģistra grādu bibliotēku zinībās un administratīvajā darbā.


1960 – 1961 (Kuupäev on ligikaudne)
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States

Turpina režijas studijas Klīvlendas Western Reserve universitātē doktora grāda iegūšanai.

Working place1956
Masačūsetsa
Massachusetts, United States

Pēc maģistra grāda iegūšanas režijā piesaistīts par režisoru Centre teātrī Duxbury, Mass. vasaras mēnešu izrādēm.


15.05.1959 – 31.12.1989
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States

No 1959. līdz 1989. gadam strādājis par bibliotekāru. Kataloģizējis gan periodiskos izdevumus, gan grāmatas vācu, slāvu, baltu valodās.


1962 – 1978
Klīvlendas draudzes skola
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States
Klīvlendas draudzes skolas skolotājs

1967
Gaŗezera vasaras vidusskola
Mičigana
Michigan, United States

Skolotājs.


1971 – 1974
Klīvlendas draudzes skola
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States
Skolas pārzinis pamatskolā

1974 – 1976
Klīvlendas draudzes skola
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States
Skolas pārzinis vidusskolā
Place/time of death28.03.2020
Nortolmsteda, Ohaio
North Olmsted, OH, USA
Apbalvojumi
2009
Atzinības krusts
V šķira
Ordeņa kavalieris ar Ordeņa kapitula 2009. gada 30. marta lēmumu. (Ordenis pasniegts 2009. gada 14. maijā Vašingtonā.)

Kartes leģendaNäitan 20 üksusest 1-20.
#KohtKuupäevTüüpVietas tips
  
1Silaunīki
(Silaunieki, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads)
05.06.1927Birth time/placeVillage
2Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
01.01.1958ResidenceCity
3Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
1950ResidenceCity
4Nortolmsteda, Ohaio
(North Olmsted, OH, USA)
28.03.2020Place/time of deathCity
5Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
1958EducationCity
6Varakļāni
(Varakļāni, Varakļānu novads)
1942 - 1944EducationCity
7Iceho
(Itzehoe, Schleswig-Holstein, Germany)
(Nav norādīts)EducationCity
8Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
1951 - 1954EducationCity
9Rudzāti
(Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads)
1940 - 1941EducationVillage
10Pinneberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421)
1948 - 1949EducationCity
11Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
- 1956EducationCity
12Varakļāni
(Varakļāni, Varakļānu novads)
- 1942EducationCity
13Viļāni
(Viļāni, Rēzeknes novads)
1934 - 1940EducationCity
14Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
1960 - 1961EducationCity
15Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
15.05.1959 - 31.12.1989Working placeCity
16Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
1962 - 1978Working placeCity
17Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
1971 - 1974Working placeCity
18Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
1974 - 1976Working placeCity
19Masačūsetsa
(Massachusetts, United States)
1956Working placeRegion, area
20Mičigana
(Michigan, United States)
1967Working placeRegion

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.