Krišjānis Barons

Nimi
Krišjānis Barons
Saiknes
Pīters Smeļters - Co-worker
Rihards Ērglis - Relative
Līna Barona - Daughter-in-law
Kārlis Barons - Son
Biruta Ērgle - Granddaughter
Kopsavilkums
Krišjānis Barons (1835–1923) – folklorists, publicists, rakstnieks, dēvēts arī par Dainu Tēvu. Viens no izcilākajiem latviešu folkloristiem un kultūras personībām. Viens no jaunlatviešu kustības pārstāvjiem, laikraksta "Pēterburgas Avīzes" dibinātājiem, kā arī laikraksta faktiskais redaktors; publicējis sava laika jaunākās zinātniskās atziņas, kā arī dzejoļus un stāstus. Sastādījis bibliogrāfisku rādītāju "Apcerējumi par Baltijas pamatiedzīvotājiem" (1868). Fundamentāla nozīme latviešu kultūrā un folkloristikā ir viņa latviešu tautasdziesmu vākšanas, kārtošanas un rediģēšanas darbam, kas apkopotas un izdotas sešos sējumos "Latvju dainas" (1894–1915). Krišjānis Barons vēl sastādījis arī "Latvju dainu izlasi" un pētījis tautasdziesmu metriku
Personiska informācija
Krišjānis Barons savās atmiņās ("Atmiņas" (1924); sastādījusi Līna Barona) rakstījis, ka viņa vecvectēvs bijis saimnieks Struteles Pladaru mājās. Pēc viņa nāves par saimnieku kļuvis viņa vienīgais dēls, Krišjāņa Barona vectēvs Ansis. Ansis bijis turīgs zemnieks un precējies divreiz. Krišjāņa Barona tēvs Juris bijis vecākais ģimenē, kurā auga vēl brālis Ansis un divas pusmāsas. Barona vectēvs mira, kad viņa tēvam Jurim bija 18 gadu. Būdams nepilngadīgs viņš nevarēja būt saimnieks un viņa pamāte apprecējās otrreiz. Tādējādi dzimtas Pladaru mājas pārgāja svešas ģimenes īpašumā. Juris Barons (1796–1844) aizgāja strādāt Maikužās par puisi, pēcāk kalpu, kur arī apprecējās ar Ajaslauku māju saimnieku meitu Enģeli Brikšķe (1793–1884). Krišjānis Barons ģimenē bija jaunākais. Viņam bija sešas māsas – Anna (1818–1908), Katrīne (1819), Made (1821), Kristīne (1823–1893), Līze (1829–1916), Marija (1832–1910) un brālis Ansis (1827–1912).
Juris Barons Struteles muižā tika iecelts par vagaru, kur nostrādāja četrus gadus. Pēc tam kopā ar pārvaldnieku fon Hērneru pārgāja darbā uz Īles muižu. Tur pagāja arī Krišjāņa Barona bērnība līdz desmit gadu vecumam, kad nomira tēvs Juris. Krišjānis Barons skolas gaitas uzsāka tuvākajā skolā, kas atradās trīs jūdžu attālumā – Dobelē.
Pēc tēva nāves Krišjānis Barons ar māsu Mariju pārcēlās pie māsas Kristīnes (precējusies – Kronberga), kura ar vīru dzīvoja toreizējā Dundagas pagastā Valpenes pusmuižā. Pēcāk uz turieni pārcēlās arī viņa māte ar māsām Madi un Katrīni. Dzīvesvietas maiņas dēļ Krišjānis Barons skolas gaitas turpināja Dundagas Kubeles pagastskolā, kur par skolotājiem strādāja Ernests Dinsberģis un Frīdrihs Mālberģis. Bet pēcāk mācījās Ventspils elementārskolā un apriņķa skolā, kā arī Jelgavas ģimnāzijā.

Sanktpēterburgā, strādājot laikrakstā "Pēterburgas Avīzes", Krišjānis Barons iepazinās ar savu sievu Dārtu (dzimusi Rudzīte; 1838–1914). Laulībā dzimuši trīs dēli un meita Anna, kura sešu gadu vecumā slimības dēļ pāragri aizgāja mūžībā, savukārt divi no dēliem miruši jau pēc dzemdībām. Dēls Kārlis Barons (1865–1944), kuram laulībā ar Līnu Baronu (1872–1932) dzimuši bērni – Biruta (1898–1980), Kārlis (1900–1919), Paulis (1901–1981), Lidija (1904–1987).
Citātu galerija
""Latvju Dainās" apkopotas 217996 tautasdziesmas. Tas ir viens no plašākajiem tautas dzejas izdevumiem pasaulē. Sistematizējot tautasdziesmas Krišjānis Barons izveidojis pirmā akadēmiskā tautasdziesmu krājuma zinātniskos principus (par klasifikāciju, variantiem utt.), veicinājis folkloristikas kā patstāvīgas zinātnes nozares izveidošanos Latvijā. Latvju dainas veidotas kā vienota sistēma, kuras pamatā ir cilvēka mūža ritējums, viņa darbs, sadzīves attiecības. Latvju dainas atsedz monumentālu tautas materiālās un garīgās dzīves ainu, raksturo nacionālās īpatnības, tautas dzīves filozofiju, ētiskos centienus, dvēseles tikumību."

Gudriķe, Biruta. Krišjānis Barons. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 60. lpp.

"Vectēvs maz vai gandrīz nemaz neinteresējās par ikdienišķo dzīvi. Tāpat viņu neinteresēja naudas jautājumi un ienākumi. Visa viņa dzīves jēga bija tautas dziesmas un to saglabāšana. Tā bija viņa ticība, filozofija un viņa dzīves piepildījums."

Barons, Paulis. Viss viņa dzīves piepildījums bija tautas dziesmas. Atmiņas. Sast. Kārlis Arājs. Rīga: Liesma, 1985, 80. lpp.
Profesionālā darbība
1856: pirmā publikācija – raksts "Zvaigznes" laikrakstā "Mājas Viesis" (1856.24.IX–1.X).
1856–1857: publicējis laikrakstā "Mājas Viesis" populārzinātniskus rakstus, galvenokārt par dabaszinātnes jautumiem, vērsies pret māņticību. Rakstā "Igauņu tautasdziesmas" (1857) aicinājis vākt latviešu folkloru.
1857: laikrakstā "Mājas Viesis" publicējis pirmos dzejoļus – "Padoms meitiņām" un "Dziesmu iemantošana".
1859: sarakstījis pirmo Baltijas guberņu ģeogrāfiju "Mūsu tēvzemes aprakstīšana".
1862, maijs: pēc Jura Alunāna aicinājuma ieradies Pēterburgā, kopā ar Juri Alunānu un Krišjāni Valdemāru organizējis laikrakstu "Pēterburgas Avīzes". Laikrakstā "Pēterburgas Avīzes" iespiests ap 100 Krišjāņa Barona rakstu par dabaszinībām, pedagoģiju, izglītību, racionālas saimniekošanas u. c. jautājumiem.
1867: pārcēlās uz Maskavu, pasniedzis privātstundas. No 1867. gada jūnija strādājis par mājskolotāju muižnieka Ivana Stankeviča ģimenē, kas dzīvo Voroņežas guberņas Ostrogožskas pilsētiņā un Uderevkas muižā. Ziemas kopā ar šo ģimeni pavadījis Maskavā, iesaistījies Maskavas latviešu
sabiedriskajā dzīvē. Krišjāņa Barona dzīvoklī kādu laiku notikušas latviešu literārā. pulciņa sanāksmes, kora mēģinājumi u. tml. pasākumi.
1878: Krišjānis Barons pārņēma Friča Brīvzemnieka iesākto latviešu tautasdziesmu vākšanas un kārtošanas darbu, kas tika veikts Maskavas universitātes Dabaszinību, antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrības uzdevumā.
1880: Maskavā pēc Krišjāņa Barona paša zīmēta rasējuma tika izgatavots Dainu skapis. Skapī atrodas aptuveni 217 996 tautasdziesmas.
1893: pārcēlies uz Rīgu, nodevies latviešu tautasdziesmu kārtošanas un tekstu sagatavošanas darbam.
Kopš 1940: oriģinālo Dainu skapi glabā Latviešu folkloras krātuve. 2014. gadā līdz ar Latviešu folkloras krātuves pārcelšanos uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku, Dainu skapis aplūkojams bibliotēkas 5. stāvā. Dainu skapim ir divas kopijas – viena Barona muzejā Rīgā, otra – bijušā Stankeviču muižā, Krievijā, kur Barons sāka darbu pie dziesmu kārtošanas.2001. gada 4. septembrī tas tika iekļauts UNESCO Pasaules atmiņas sarakstā (Memory of the World). Mūsdienās tas kļuvis par latviešu garīgās kultūras simbolu. Šobrīd Dainu skapis ir pilnībā digitalizēts un tiešsaistē lasāms www.dainuskapis.lv.

Darbi

1859: "Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti".
1868: Указатель сочинений о коренных жителях Прибалтийского края (Apcerējums par Baltijas novada pamatiedzīvotājiem).
1894–1915: "Latvju dainas" 6 sējumos.
1920–1923: "Latvju dainu izlase" (1–4).
1924: "Krišjāņa Barona atmiņas" (sastādījusi Līna Barona).
1931: "Latvju dainu izlase skolai un jaunatnei".

Piemiņas saglabāšana

1926: nodibināta Krišjāņa Barona prēmija par izciliem darbiem latviešu zinātnē un kultūrā.
1977, septembris: par godu Krišjānim Baronam ir nosaukts asteroīds "3233 Krišbarons".
1985: sagaidot Krišjāņa Barona 150. dzimšanas dienu Turaidas muzejrezervātā atklāts Dainu kalns. Tajā izvietotas 15 tēlnieka Induļa Rankas skulptūras.
1992–2014: Latvijas Banka izlaida 100 latu banknoti ar Krišjāņa Barona portretu, fonā – latvju raksti. Šī valūta spēkā līdz eiro ieviešanai.
2004: atzīts par visu laiku ievērojamāko Latvijas personību.
Krišjāņa Barona vārdā nosauktas ielas vairākās Latvijas pilsētās, piemēram, Rīgā, Liepājā u. c.
Birth time/place31.10.1835
Struteles muiža
Struteles muiža, Jaunpils pagasts, Tukuma novads
Residence1835 – 1837
Struteles muiža
Struteles muiža, Jaunpils pagasts, Tukuma novads

1837 – 1843
Īle
Īle, Īles pagasts, Dobeles novads

1843
Valpene
Valpene, Dundagas pagasts, Talsu novads

Krišjāņa Barona māte ar bērniem pārceļas pie izprecētās meitas Kristīnes uz Dundagas pusmuižu Valpeni.


1852 – 1855
Jelgava
Jelgava

1856 – 1860
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia

1860 – 1862
Dundaga
Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads

1862 – 1867
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

1867 – 1893
Maskava
Moscow, Russia

1867 – 1880
Ostrogožska
Ostrogozhsk, Voronezh Oblast, Russia

1867 – 1880
Uderevka
Uderevka, Kursk Oblast, Russia

1893 – 1900
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga, LV-1050

Dzīvoja pie dēla Kārļa Barona.


1900 – 1909
Eduarda Smiļģa iela 23, Rīga
Eduarda Smiļģa iela 23, Rīga, LV-1002

Tolaik – Dārtas iela 23a.


1909 – 1919
Ziemeļblāzmas iela 38, Rīga
Ziemeļblāzmas iela 38, Rīga, LV-1015
Dzīvojis mecenāta Augusta Dombrovska Burtnieku namā Vecmīlgrāvī.

1919 – 1923
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga, LV-1050
Dēla Kārļa ģimenē pavadījis mūža pēdējos gadus.
Education1842
Dobele
Dobele, Dobeles novads
Mācījies Dobelē.

1845 – 1847 (Kuupäev on ligikaudne)
Dundagas Kubeles pagastskola
Kubalu skola
"Kubalu skola", Saustere, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

Mācījies pie Ernesta Dinsberģa un Frīdriha Mālberģa. Mācību gadi precizēti pēc: S. Viese. Pie sliekšņa, pie avota. Rīga: Zvaigzne, 1989, 18.lpp. Savukārt ilggadējs Kubalu skolas - muzeja vadītājs Ivars Abajs norāda Barona mācību laiku no 1846. līdz 1848. gadam. No: Ivars Abajs. Ievads. Dundagas apvidus folklora. Mežsaustere, 2005, 5.lpp.


1847
Ventspils
Ventspils

Mācījies Ventspils elementārskolā un apriņķa skolā


1852 – 1855
Jelgavas ģimnāzija
Akadēmijas iela 10, Jelgava
Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

1856 – 1860
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia

Fizikas un matemātikas fakultāte. Studējis matemātiku un astronomiju. 1860. gadā līdzekļu trūkuma dēļ studijas pārtraucis un atgriezies Dundagā.

Iesaistījies Krišjāņa Valdemāra dibinātajā Tērbatas latviešu studentu pulciņā.


1865
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Nokārtojis mājskolotāja eksāmenus.

Working place1862 – 1865
Laikraksts "Pēterburgas Avīzes"
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

Viens no laikraksta izveidotājiem un līdzstrādniekiem. No 1862. gada beigām – faktiskais redaktors.


1865 (Kuupäev on ligikaudne)
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Strādājis par tulku Tautas izglītības ministrijā.

1867
Maskava
Moscow, Russia
Pasniedzis privātstundas.

1867 – 1880
Uderevka
Uderevka, Kursk Oblast, Russia

Strādājis par mājskolotāju muižnieka Ivana Stankeviča ģimenē, kas dzīvojusi Voroņežas guberņā Ostrogožskas pilsētiņā un Uderevkas muižā. Ziemas kopā ar šo ģimeni pavadījis Maskavā, iesaistījies Maskavas latviešu sabiedriskajā dzīvē.


1867 – 1880
Maskava
Moscow, Russia
Strādājis par mājskolotāju muižnieka Ivana Stankeviča ģimenē, kas dzīvojusi Voroņežas guberņā Ostrogožskas pilsētiņā un Uderevkas muižā. Ziemas kopā ar šo ģimeni pavadījis Maskavā, iesaistījies Maskavas latviešu sabiedriskajā dzīvē.

00.06.1867 – 1880
Ostrogožska
Ostrogozhsk, Voronezh Oblast, Russia

Strādājis par mājskolotāju muižnieka Ivana Stankeviča ģimenē, kas dzīvojusi Voroņežas guberņā Ostrogožskas pilsētiņā un Uderevkas muižā. Ziemas kopā ar šo ģimeni pavadījis Maskavā, iesaistījies Maskavas latviešu sabiedriskajā dzīvē.


1880 – 1883 (Kuupäev on ligikaudne)
Maskava
Moscow, Russia
Maskavas Marijas sieviešu ģimnāzijas vācu valodas skolotājs

1881
Society of Devotees of Natural Science, Anthropology, and Ethnography at Moscow
Maskava
Moscow, Russia
Etnogrāfijas nodaļas līdzstrādnieks
Participation in organisations
Jaunlatvieši
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia
Jaunlatviešu pulciņš Tērbatā.

1855
Fraternitas Academica Dorpatensis
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia

Viens no korporācijas izveidotājiem un vadības locekļiem.


1856
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia
Kopā ar Krišjāni Valdemāru un Juri Alunānu piedalījās Tērbatas universitātes latviešu studentu pulciņā.

1920
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība
Rīga
Rīga

Goda biedrs

Travelled1858 – 1859
Dundaga
Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads
Ceļojums kājām no Tērbatas līdz Dundagai.
Place/time of death08.03.1923
Rīga
Rīga
Buried
Rīgas Lielie kapi
Klusā iela, Rīga
Memorials
Uderevka
Uderevka, Kursk Oblast, Russia
Krišjāņa Barona piemiņas akmens liepu alejā, ko kādreiz ar saviem audzēkņiem stādījis Barons.


Īle
Īle, Īles pagasts, Dobeles novads
Piemiņas akmens Krišjānim Baronam.

1923
Krišjāņa Barona iela, Rīga
Krišjāņa Barona iela, Rīga
Iela 1923. gadā pārdēvēta par godu Krišjānim Baronam, kurš mūža pēdējos gadus (1919-1923) dzīvoja dēla Kārļa Barona dzīvoklī šīs ielas 3. namā.

00.08.1924
Krišjāņa Barona iela, Jelgava
Krišjāņa Barona iela, Jelgava
Iela 1924. gadā pārdēvēta par godu Krišjānim Baronam.

1985
Rīgas Lielie kapi
Klusā iela, Rīga
Krišjāņa Barona piemineklis. Tēlnieks J. Zaķis, arhitekts J. Dambis.

31.10.1985
Piemineklis Krišjānim Baronam
Vērmanes dārzs, Rīga

Lea Davidovas-Medenes veidotais piemineklis "Krišjānis Barons" Rīgā, Vērmanes dārzā (toreiz - Kirova parkā) atklāts 1985. gada 31. oktobrī. Uzraksts uz pieminekļa vēsta: "Veltījums Dainu tēvam 150. gadskārtā 1985. gadā".

Museums1985
Krišjānis Barons Museum
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga, LV-1050

1990
Uderevka
Uderevka, Kursk Oblast, Russia
Krišjāņa Barona memoriālais muzejs atjaunotajā Uderevkas skolā.

Kartes leģenda

Näitan 44 üksusest 1-44.
#KohtKuupäevTüüpVietas tips
  
1Struteles muiža
(Struteles muiža, Jaunpils pagasts, Tukuma novads)
31.10.1835Birth time/placeVillage
2Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
1856 - 1860ResidenceCity
3Dundaga
(Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads)
1860 - 1862ResidenceVillage
4Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1862 - 1867ResidenceCity
5Maskava
(Moscow, Russia)
1867 - 1893ResidenceCity
6Krišjāņa Barona iela 3, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 3, Rīga, LV-1050)
1893 - 1900ResidenceBuilding, house
7Ziemeļblāzmas iela 38, Rīga
(Ziemeļblāzmas iela 38, Rīga, LV-1015)
1909 - 1919ResidenceBuilding, house
8Krišjāņa Barona iela 3, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 3, Rīga, LV-1050)
1919 - 1923ResidenceBuilding, house
9Jelgava
(Jelgava)
1852 - 1855ResidenceCity
10Struteles muiža
(Struteles muiža, Jaunpils pagasts, Tukuma novads)
1835 - 1837ResidenceVillage
11Valpene
(Valpene, Dundagas pagasts, Talsu novads)
1843ResidenceVillage
12Eduarda Smiļģa iela 23, Rīga
(Eduarda Smiļģa iela 23, Rīga, LV-1002)
1900 - 1909ResidenceBuilding, house
13Īle
(Īle, Īles pagasts, Dobeles novads)
1837 - 1843ResidenceVillage
14Ostrogožska
(Ostrogozhsk, Voronezh Oblast, Russia)
1867 - 1880ResidenceCity
15Uderevka
(Uderevka, Kursk Oblast, Russia)
1867 - 1880ResidenceVillage
16Rīga
(Rīga)
08.03.1923Place/time of deathCity
17Rīgas Lielie kapi
(Klusā iela, Rīga)
(Nav norādīts)BuriedCemetery
18Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1865EducationCity
19Dobele
(Dobele, Dobeles novads)
1842EducationCity
20Kubalu skola
("Kubalu skola", Saustere, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270)
1845 - 1847EducationBuilding, house
21Ventspils
(Ventspils)
1847EducationCity
22Akadēmijas iela 10, Jelgava
(Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001)
1852 - 1855EducationBuilding, house
23Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia)
1856 - 1860EducationBuilding, house
24Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1862 - 1865Working placeCity
25Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1865Working placeCity
26Maskava
(Moscow, Russia)
1867Working placeCity
27Ostrogožska
(Ostrogozhsk, Voronezh Oblast, Russia)
01.06.1867 - 1880Working placeCity
28Uderevka
(Uderevka, Kursk Oblast, Russia)
1867 - 1880Working placeVillage
29Maskava
(Moscow, Russia)
1881Working placeCity
30Maskava
(Moscow, Russia)
1880 - 1883Working placeCity
31Maskava
(Moscow, Russia)
1867 - 1880Working placeCity
32Dundaga
(Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads)
1858 - 1859TravelledVillage
33Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
1855Participation in organisationsCity
34Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia)
1856Participation in organisationsBuilding, house
35Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
(Nav norādīts)Participation in organisationsCity
36Rīga
(Rīga)
1920Participation in organisationsCity
37Piemineklis Krišjānim Baronam
(Vērmanes dārzs, Rīga)
31.10.1985MemorialsMonument, sculpture
38Uderevka
(Uderevka, Kursk Oblast, Russia)
(Nav norādīts)MemorialsVillage
39Rīgas Lielie kapi
(Klusā iela, Rīga)
1985MemorialsCemetery
40Īle
(Īle, Īles pagasts, Dobeles novads)
(Nav norādīts)MemorialsVillage
41Krišjāņa Barona iela, Rīga1923MemorialsStreet
42Krišjāņa Barona iela, Jelgava01.08.1924MemorialsStreet
43Krišjāņa Barona iela 3, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 3, Rīga, LV-1050)
1985MuseumsBuilding, house
44Uderevka
(Uderevka, Kursk Oblast, Russia)
1990MuseumsVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.