Vecam laņgam 10 zosis


Vecam laņģam 10 zosis, Katrai zosij 10 bērni. Visi iet ka knikš un knakš Pienāk rudens nokauj visas, Gans tas nedabū ne cisas. Eesāla [Iesāla] visas brauc uz tirgu pārdod solās tūliņ gan. Jo priekš cisām sāl pietrūcis un tās drīzi vecas būs.
Collector : Antons Būde

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.