#LFK 7, 11, 14

Fail
#LFK 7, 11, 14
Tekstistuse lisajaInese Tone
LõpetatudJah
KinnitatudJah
Loodud2019-10-10 10:13:50
Uuendatud2015-12-10 13:22:38
Tekstistusskaitija uz versts solis, uz versts solis. Velns cilvēku bija aiznesi kadas 25, 000. verstes, par [pa] visam citā pasaules daļā.
Pulkstns bija jau 12. naktī gailis ar savu dziedašanu iztrauceja velnu kā viņš cilvēku atstāja. (J. Lorencs) III nod 1922 g.

10, 13

Teika par velnu.
Vecos laikos kāds zaldats bij nācis no kara mājās. Viņš bij nacis caur pilsētu, un uz kādas ielas, tas bij [bija] iekritis bedrē. Viņš nevareja tikt ārā un viņš sāka kliekt [kliegt]. To bij [bija] izdzirdejis viņš Bodnieks un tas gāja skatīties un redzeja kā zaldats bij pēc iskata [izskata] velns. Bodnieks sabijās un gaja stāstīt citiem. (E. Vilciņš.). III nod 1922 g.
(Pats īsti neatmin nostāsta)

11, 14

Teika par Kristini.
Reiz dzivojuse kada ragana vārdā Kristine. Viņai bijis vīrs vārdā Dauguls Viņš zinajis, ka viņa sieva ragana. Viņš nogājis pie sava kaimiņa un teicis, lai nedod viņa sievai dzert, bet ja viņš došot tad viņam govis nosprāgšot. Kādā karstā dienā viņa sieva atnākuse pie kamiņa un prasijuse dzert, bet viņš nedevis. Tagad viņa gājuse mājā un viņai bijušas govis nosprāgušas. Nu viņai nebijis piena. Viņa sākuse iet pa citu kūtim un slaukt govis. Pienu viņa pārnesuse mājā un salējuse spainišos. Katrā spainitī ielikuse vienu rupuci un tad nolikuse pagrabā. Kad
Tektsista teksti
Fail
#LFK 7, 11, 14
Tekstistuse lisajaInese Tone
LõpetatudJah
KinnitatudJah
Loodud2019-10-10 10:13:50
Uuendatud2015-12-30 18:57:34
Tekstistuskrējums bijis sakrājies, tad viņa situse sviestu. Reiz viņa aizveduse sviestu uz Rigu un gribejuse pārdot, bet gadijies kads vecitis. Viņš paņemis sviesta spainiti rokā un uzvilcis krustu. Tanis vietas kur bijis griezums sakrājūšies asins pilieni. Ta varejuši pazīt raganu sviestu. (J. Laiva) IV nod 1922 g.

12, 15

Teika par Lapsu kalnu un Ļauno kalnu.
Lapsu kalns atrodās pie mūsu mājas (netāļu no Rēzaka), bet Ļaunais kalns (pie Klungstiem, blakus geografija minetām Ormaņa kalnam, viņam pretim) netālu no lielceļa. Stāsta ka tai pļavā kas atrodas pie Lapsu kalna audzis koks. Reidz velns nodomajis akmeņus audzēt, lai tā cilvekiem nodaritu postu. Viņš pienācis pie (Pidiķu) egles kas vel tagad tur ir redzama (lielceļa malā), nosēdies un domajis kā lai to izdarot. Viņš gājis uz Ļaunā kalna pusi un redzejis ka tur ir ļoti daudz akmeņu, salasijis viņus un nesis uz pļavu stādīt, jo pļavā augusi laba zāle un velns domājis ka ari akmeņi tur labi augšot. Velns nu bijis priecīgs, kad varešot cilvekiem atspītēt, bet domajis kāmēr tie akmeņi izaugšot par kokiem un nesīšot augļus paiešot ilgs laiks. Tad velns piegājis pie koka un sācis (akmeņus) kārt pie zariem. Ta viņš nesis un kāris kāmēr nepalicis neviens (viņam paceļams akmens) uz Ļaunā kalna. Koks audzis un līdz ar to ari akmeņi. Bet Dievam tas nepaticis. Viņš izrāvis koku ar visām saknēm, tā kā visi akmeņi kas tur bijuši, nobiruši uz Lapsu kalna. Kur tas koks izrauts tur palicis purvs un tagad ari ir purvs, ka zāle tur nemaz naaug. Uz Ļaunā kalna ari vel tagad nevar atrast neviena mazāka akmeņa, tik
Tektsista teksti
Ava

Teika par Kristīni
Reiz dzīvojuse kāda ragana vārdā Kristīne. Viņai bijis vīrs vārdā Dauguls. Viņš zinājis, ka viņa sieva ragana. Viņš nogājis pie sava kaimiņa un teicis, lai nedod viņa sievai dzert, bet, ja viņš došot, tad viņam govis nosprāgšot. Kādā karstā dienā viņa sieva atnākuse pie kamiņa un prasījuse dzert, bet viņš nedevis. Tagad viņa gājuse mājā un viņai bijušas govis nosprāgušas. Nu viņai nebijis piena. Viņa sākuse iet pa citu kūtīm un slaukt govis. Pienu viņa pārnesuse mājās un salējuse spainīšos. Katrā spainītī ielikuse vienu rupuci un tad nolikuse pagrabā. Kad krējums bijis sakrājies, tad viņa situse sviestu. Reiz viņa aizveduse sviestu uz Rīgu un gribējuse pārdot, bet gadījies kāds vecītis. Viņš paņēmis sviesta spainīti rokā un uzvilcis krustu. Tanīs vietās, kur bijis griezums, sakrājušies asins pilieni. Ta varējuši pazīt raganu sviestu.

Kartes leģenda

Näitan 2 üksusest 1-2.
#KohtKuupäevTüüpVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)Mentioned in the textCity
2Karvas pagasts
(Alsviķu pagasts, Alūksnes novads)
1922Place and time of recordingParish

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs