#LFK-1763-1241

Nimetus
Borisa Infantjeva ziņojums par komandējumu uz Lielvārdi 1951. gada 11. un 12. februārī
Ühiku number
1241
Kategorijas
Valodas
Latvian
Iesūtīšanas datums
00.12.1953
Place and time of recording
1951
Atslēgvārdi
#LFK-1763-1241
Tekstistuse lisajaIneseSh
LõpetatudJah
KinnitatudEi
Loodud2017-03-13 17:38:20
Uuendatud2017-03-14 08:23:28
Tekstistus

[1763] 1241 5.turp.

-6-
Pēc programmas iesākās mielasts. Mielastam katrs kolchoznieks bija ziedojis 2 darba dienas, citi iemaksāja 10 rubļus.
Uz galda - aukstie ēdieni: karbonade, galerts, rasols, pastets, dažādas desas, šķinķis, sviests, siļķe, salīti gurķi, marinētas bietes, rupjmaize, baltmaize, smalkmaizītes, biezpiena un rožmaizītes, alus. Citu dzeramo: šnabi, limonadi var dabūt Tautas nama bufetē. Traukus kolchoznieki atnes savus.
Tūlīt sākas arī galda dziesmas, kas nerimst līdz vakara beigām. Dzied:
"Tautiešam apsolīju",
"Sijā auzas, tautu meita",
"Līgo, laiva, uz ūdeņa" un citas pazīstamas dziesmas. Tad uzaicina Šulci, Celmiņu un Ezergaili nodziedāt viņu dziesmu "Pie Daugavas krasta", kas visvairāk iepatikusies. Trīs dziedātājas nodzied arī citas savas jaunas dziesmas "Par Lāčplēša kolchozu", "Par linukalniem" u.c. 
Pa starpām gramafons atskaņo dažādus valšus un fokstrotus "Rozamundu", "Es vēlos tevi skūpstīt", "Kas reiz mīlējis latviešu meiču" u.c. Daži sāk jau zāles vidū dejot. 
21.00 sākas poloneze, ko spēlē Tautas nama 5 vīru akordeonistu kolektivs. Polonezi vada b. Bērziņa. Kolchozniekiem tas ir jauns. Vēro ar lielu interesi, piedalās gan tikai 1/3 svētku viesu. Tad seko valsis, vengerka, fokstrots, valsis "Pie dzintara jūras", gan applausu, gan vienkāršie, polka, sudmaliņas, reinlenderis ve.
Tektsista teksti
#LFK-1763-1241
Tekstistuse lisajaIneseSh
LõpetatudJah
KinnitatudEi
Loodud2017-03-14 08:26:56
Uuendatud2017-03-15 12:17:04
Tekstistus

[1763] 1241 6.turp.

-7-
Kolchoznieku uzmanību un interesi saista "krievu tautas polka - kazačoks", ko dejo kolchozniece Broņa no Latgales un daži citi kolchoznieki. Citi atkal sakāpj uz soliem, lai, citi iet tuvāk, lai redzētu, kā to dejo. Kazačoku atkārto vairākas reizes.
Vakars beidzas ap 3.00
Tādus sarīkojumus kolchozā rīko vienu reizi gadā, sakarā ar gada pārskata sapulci. Sarkanā kalendārā dienas atzīmē Tautas nams ar koncertiem un dejām Tautas namā, bez mielasta. Citus kolchoza svētkus (apkūlības, apsējības) sarīko turpat kolchozā, kādā no mājām, bez plašākas programas.

II
Lielvārdes tautas nama folkloristiskais sarīkojums 1951. g. 4. februārī. (pēc E.Šulces atstāstījuma).
Sarīkojums bija nolikts 18.00, sēšanās 19.00 Vienu stundu referēja skolotāja Abiļeviča par folkloru.
Pēc tam uzveda motāžu, ko sakārtoja E.Šulce, Zeibote un Tautas nama vadītājs Melnis. Montāža sakārtota pēc E.Šulces materiāliem un pēc Latviešu literatūras hrestomatijas 8.klasei.
Tektsista teksti
#LFK-1763-1241
Tekstistuse lisajaIneseSh
LõpetatudJah
KinnitatudEi
Loodud2017-03-15 12:20:03
Uuendatud2017-03-15 12:36:11
Tekstistus

[1763] 1241 7.turp.

-8-
Skatuve patumša. Lauku mājas. Viena sieviete sēž pie ratiņa un vērpj. Mēmais skats. Tad Šulce aiz kulisēm sāk deklamēt:
Tumsā kūla kungu riju
Tumsā gāju sētiņā
Tumsā vērpu, tumsā audu
Tumsā gauži noraudāju.
Koris aiz kulisēm nodzied dziesmu Kas tie tādi, kas dziedāja
Pamazām skatuvi sāk apgaismot, kamēr koris nodzied visu dziesmu. Tad Šulce skaita Aija manu sūru mūžu (Lit. chrest. 140.lpp)
Atspīd gaisma. Vērpēja skatās apkāt, brīnās. Koris uznāk uz skatuves, nodzied vairākas padomju dziesmas.
Tad Šulce uznāk uz skatuves un skaita:
Elle, elle kungu rija (Lit.chrest. 53.)
Kungi mani vergu sauca (- " - 58.)
Lai bēdā velns par kungu (- " - 75.)
Vai pelīte tur tecēja (- " - 32.)
Bagāts ēda, bagāts dzēra (- " - 17)
Dod dieviņi kungos t (- " - 67)
Sodi dievs bargus kungus (- " - 65.)
Taisās kungi vīru rāt (- " -
Pēc tam Šulce noskaitīja savas dziesmas par vēlēšanām un koris nodziedāja vēl dažas dziesmas.
Tad uzsāka dziedāt 6 dziedātājas Šulce, Ezergaile, Zeibote, Etmane un citas.
Tektsista teksti
#LFK-1763-1241
Tekstistuse lisajaIneseSh
LõpetatudJah
KinnitatudEi
Loodud2017-03-15 12:37:01
Uuendatud2017-03-15 12:51:38
Tekstistus

[1763] 1241 8.turp.

-9-
Dziedāja apmēram to pašu, ko 11.februārī, drusku vairāk. Celmiņas nebija, tāpēc iesāka Zeibote, citas "paņēma". Pēc dziedāšanas nāca mīklu minēšana Uzdeva mīklas Zeibote viņa tās izrakstīja no kādas grāmatas. Minēja mīklas visa zāle, visi klausītāji (to bija pāri par simtu cilvēku). Šis numurs pēc Šulces vārdiem visvairāk paticis: visa publika aktivi piedalijās mīklu minēšanā. Zeibote uzdeva kādas 10 mīklas, no tām tikai trīs neatminēja.
Pēc mīklu minēšanas nāca pasaku stāstīšana.
Etmane izstāstīja pasaku par dzīvniekiem, par kazu un aunu, kas ieiet dārzā un ēd kāpostus. Auns prasa kazai: "Cik ilgi dzīvosim kā pa kāzām?" - "Nedēļu nedēļām!" Nedēļu nedēļām!" Otra Etmanes pasaka bijusi par mācītājiem.
Zeibote arī izstāstījusi pasaku, Šulce stāstīja par kungu un cūkganu. (Lit. chrest. 89.lpp. "Gudrās atbildes).
Tālāk stāstīja Ezergaile. Pēc Šulces vārdiem viņai bijušas "nepareizas anekdotes". Ezergaile stāstījusi arī pasaku par puikas asprātīgajām atbildēm, bet pēc viņas pasakas iznācis, ka kungs bijis labs un puikas asprātība kungam patikusi, barons uzaudzinājis puiku par gudru vīru. Otra "nepareizā anekdote" bijusi par baznīcu.
Tektsista teksti
#LFK-1763-1241
Tekstistuse lisajaIneseSh
LõpetatudJah
KinnitatudEi
Loodud2017-03-15 12:52:58
Uuendatud2017-03-17 16:52:19
Tekstistus

[1763] 1241 9 turp.

-10-
Tā bijusi nepieklājīgā anekdote, bet Ezergaile izstāstīja visai publikai.
Pēc tam dejoja līdz 3.00
III
Lielvārdes vidusskolas skolotāja b. Abiļeviča sniedza šādu informaciju par literarajiem pulciņiem Lielvārdē. Lielvārdes vidusskolā darbojas literarais pulciņš ar 15 dalībniekiem (8.-11.klases skolēni). Daļa no tiem grib darboties arī folkloras laukā. Pašlaik jau uzrakstīti daži sakāmvārdi, sarīkots folkloras vakars ar referatiem un deklamaciju par padomju folkloru.
Tautas namā arī veidojas literarais pulciņš, kurā darbosies 20 ciemata komjaunieši, cerams, ka 10 - 12 no tiem būs aktīvi. Paredzēts literāri kritisks darbs.
Kā izdosies apvienot šo darbību ar folkloristisko darbību, b. Abiļeviča vēl nezināja, solījās vēl konsultēties par šiem jautājumiem ... , kad darbs jau būs sācies.
Rīgā 1951.g. 13. februārī Infantjevs
Tektsista teksti

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.