Vienības

Näitan 66 üksusest 1-20.
#SīktēlsRepositooriumKoguKolekcijas Nr.Ühiku numberNimetusJutustajaPierakstītājsKategooriad 
   
1
DSA. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem3645-0Taî kalnâi rudzus sēju
1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
2
DSA. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem35857-5Sasaviju vainaciņu
2.4.3.2. Vaiņags.
3
DSBarona un Brīvzemnieka krājums45116-0Grūši pūta sila priede
2.3.9. Lūkošanās, precības, kāzas un dzīve tautās.
4
DSBarona un Brīvzemnieka krājums45116-0Grūti pūta sila priede
2.3.9. Lūkošanās, precības, kāzas un dzīve tautās.
5
DSBarona un Brīvzemnieka krājums49635-0Tautu tēvam viena meita
2.4.7.1. Meitu dziesmas.
6
DSBarona un Brīvzemnieka krājums430352-0Lec, saulite, rītâ agri
3.4. Dravniecība un bites.
7
DSH. Visendorfa krājums81363-2Ko tu gaidi, māmuliņa
2.1.1.5.6. Kūmas pārbrauc no baznīcas; mājenieki tos sagaida ar dziesmām.
8
DSH. Visendorfa krājums81384-4Kas to ceļu izrakstija
2.1.1.5.7. Saņem un apkopj kūmu zirgus.
9
DSH. Visendorfa krājums85857-5Sasaviju vainaciņu
2.4.3.2. Vaiņags.
10
DSH. Visendorfa krājums811003-0Citas meitas zēnu raud
2.4.7.1. Meitu dziesmas.
11
DSH. Visendorfa krājums811962-3Kupla liepa izaugusi
2.4.7.3. Citu ļaužu (mātes, māsas, brāļa, meitu vaj puišu draudzes) padomi un brīdinājumi, sevišķi lūkošanās un precības ziņā; vispār izteikti novērojumi un spriedumi par jaunekļu savstarpēju satiksmi.
12
DSH. Visendorfa krājums813720-1Porâ kliedze klijaniņš
2.5.1.1.6. Brālis māsas aizstāvis un tautu rājējs.
13
DSH. Visendorfa krājums813967-0Garàm jāju ābeļ' birzi
2.5.1.2.2.4. Atgadījumi un apcerējumi ceļā un ceļa galā.
14
DSH. Visendorfa krājums814287-0Roze zied, roze zied
2.5.1.2.7.1. Vispārīgi apcerējumi.
15
DSH. Visendorfa krājums814683-0Šodien viesus,vakar viesus
2.5.1.2.10.2. Nama māte klāj galdu un mielo viesus.
16
DSH. Visendorfa krājums816254-0Kājam tautas sagājuši
2.5.2.5.7. Apdzied vedējus, vedēju zirgus un ratus.
17
DSH. Visendorfa krājums816433-0Gotiņ, mana raibaliņa
2.5.2.6.7.1. Dziesmas brūtes, vaj brāļu un māsu vārdā.
18
DSH. Visendorfa krājums817740-6Ej, māsiņa, tautiņâs(i)
2.5.2.7.10. Padoms un piekodināšana brūtei, kā dzīvot tautās.
19
DSH. Visendorfa krājums820321-0Skaties, puisi, nesaskat
2.5.2.13.1. Viesus apdzied pēc auguma, t. i. atrod katram ko labu, vaj ļaunu piezīmēt par viņa miesas stāvu, izskatu, locekļu un augumu īpašībām, utt.
20
DSH. Visendorfa krājums820602-3Pasakat, pasakat
2.5.2.13.2. Apdzied viesu apģērbu un rotu.
Näitan 66 üksusest 1-20.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.