experience story

Nostāsts ir stāstījums par kādu konkrētu gadījumu stāstītāja vai viņam pazīstamu cilvēku dzīvē, kas nav saistīts ar pārdabisko vai citiem tradicionālajiem teiku un ticējumu motīviem (tad būtu pieskaitāms pie teikām) un nav kļuvis par anekdoti (kaut gan var būt ar humora elementiem). Nostāsti folkloras vācēju uzmanību piesaistīja vēlāk nekā pasakas un teikas. Nereti to aktīvāka vākšana un publicēšana tika izmantoti ideoloģiskām vajadzībām, piemēram, lai pretstatītu pirmspadomju un padomju laikus, stāstītu par kara vai jauncelsmes varoņdarbiem, tādējādi no lielā šāda veida stāstījumu daudzuma tika pierakstīts tas, kas tika uzskatīts par vērtīgu. Atšķirībā no biogrāfiska stāstījuma (kas var būt nostāstu, faktu, izteicienu utt. virkne), katrs gadījums (nostāsts) tiek izdalīts kā atsevišķa folkloras vienība.

Subcategories

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.