legend

Parasti īss, sižetiski vienkāršs, monoepizodisks naratīvs, kas var būt saistīts ar konkrētu vietu un laiku. Teicēja un klausītāju komunikācijā nereti raisās diskusija par notikušā iespējamību, ticamību. Atbilstoši tematikai teikas tiek iedalītas izcelšanās, vēsturiskajās un mitoloģiskajās teikās. Daudzās teikās sastopami visām trim minētajām grupām raksturīgās pazīmes, tādēļ konkrēta teksta klasificēšanu vienā no tām (kā tas darīts arī Almas Ancelānes Teiku kartotēkā) nosaka tradīcija un pētnieku intereses – piemēram, par velnu vai spokošanos konkrētā pilī, no kā cēlies arī pils nosaukums, pierasts likt pie vēsturiskajām teikām.

Subcategories

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.