Mitoloģiskā teika

Mitoloģiskā jeb dēmonoloģiskā teika (a23) vēsta par cilvēku saskarsmi ar pārdabisko (mitoloģisko, dēmonisko) būtņu pasauli un par cilvēkiem ar pārdabiskām spējām. Daži tematiski piemēri:

  • spoki, lietuvēns, vadātājs, svētmeitas u. c. ļaunie gari jeb t. s. “nelaimīgās dvēseles” – cilvēku sastapšanās ar tiem, aizsardzības līdzekļi utt.
  • dabas gari, dabas objektu un resursu aizbildņi (ūdens gars, meža māte u.tml.);
  • mājas gari un ziedošana tiem (mājas kungs, dieviņi u.tml.);
  • senču gari – veļi u.c., to barošana;
  • apraktā nauda un tās spokošanās – var pārklāties ar vēsturiskajām teikām;
  • cilvēki ar pārdabiskām spējām – raganas, burvji, vilkači, sumpurņi; ļaunā acs; lāsti; dziednieki u. tml.

Mitoloģisko teiku paraugs: Pētera Šmita "Latviešu pasaku un teiku" pēdējie trīs sējumi, izņemot 13. sējuma sākumu un 15. sējuma beigas.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.