various traditional phrases

Tradicionālajai tautas leksikai pieskaitāmas dažādas tautas valodā izplatītas frāzes (izteicieni), atsevišķas stilistiski iekrāsotas vārdu grupas, t.sk. vienkāršrunas jeb lamu vārdi, kā arī valodas vingrinājumi, piemēram, ātrruna - skaņu artikulācijas vingrinājums ar humora nokrāsu.


Labrīt, kā cēlos, tā vēlos! (LFK 1, 121, 17)

Ko tu mels! (LFK 910, 2103)

Skroderi, skroderi, kaķis aiz oderi! (LFK 1, 53, 5)

Jāni, tev netīri sāni! (LFK 1, 59, 67)

Ilgu mūžu, mīlestību, kuplu laimi, svētību jums no sirds es vēlēju! (LFK 1, 80, 28)

Subcategories

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.