1998. gada folkloras prakses materiāli

Number
12
Title
1998. gada folkloras prakses materiāli
Description

LiepU12-1998-02-0009

Kolekciju veido 25 studentu folkloras prakšu vākumi, kopā 1749 folkloras vienības.

Studente Jana Mackēviča (1998-01) Jelgavā un tās apkaimē savākusi 120 folkloras vienības. No teicējām Rūtas Ābeles un Annas Mežavilks pierakstīti zīlēšanas paņēmieni un sapņu tulkojumi.

Liene Tillere (1998-02) Kursīšu pagastā pierakstījusi 22 vienības, tie visi ir rokdarbu raksti, kas savākti jeb pārzīmēti no teicējas Rasmas Circenes kolekcijas.

Sindija Timoščuka (1998-03) Lutriņu pagastā savākusi 88 folkloras vienības no teicējām Emīlijas Prūses, Valijas Daukšes un Zentas Vanagas. Pierakstīti mājsaimniecībā derīgi padomi, mīklas, teikas, sapņu tulkojumi un sakāmvārdi.

Olga Ļaha (1998-04) Codes pagastā savākusi 98 folkloras vienības. No teicējām Vladislavas Grigaļūnas, Kristīnes Grīnas, Asjas Bračas, Izidas Dreibes savākti ticējumi, parunas, derīgi padomi, nostāsti un receptes.

Valda Frišava (1998-05) Ugāles pagastā savākusi 28 folkloras vienības. Hermaņa Progulbicka pierakstos atrastas ziņģes un jaunāko laiku dziesmas.

Jolanta Jankauska (1998-06) folkloras materiālus vākusi Cēsīs, pierakstījusi 98 vienības. No teicējas Dzintras Laurentjevas savākts bagātīgs recepšu klāsts – 43 dažādu ēdienu receptes, arī mājsaimniecībā derīgi padomi un skaistumkopšanas ieteikumi. No Marijas Kalniņas pierakstīti ticējumi, derīgi padomi un daudz rokdarbu rakstu.

Zane Šplita (Migla) (1998-07) Kuldīgas rajonā savākusi 48 folkloras vienības. Teicējas Genovefa Dortāne, Lūcija Vidovska dalījušās ar mīklām, ticējumiem un receptēm, kā arī ar cimdu, aušanas un izšuvumu rakstiem. Bez tam apkopoti arī Vārmes pagasta māju nosaukumus.

Līga Trumpeniece (1998-08) Liepājas rajona Durbē savākusi 96 folkloras vienības. No teicējām Emīlijas Ģildēnas, Austras Trumpenieces, Ārijas Ķerķes, Veltas Treimanes, Marijas Adamovičas pierakstītas tautasdziesmas, ticējumi, mīklas, ēdienu receptes, cimdu un zeķu raksti. Savākti kapu uzraksti no Liepājas rajona Pētera kapiem.

Eva Valdmane (1998-09) Vaiņodes pagastā savākusi 98 folkloras vienības. Teicēji Kristīne Aldzere, Juris Valdmanis, Olga Miltiņa dalījušies ar Jāņu dziesmām, ticējumiem, sakāmvārdiem, parunām, pasakām un derīgiem padomiem, tautas ārstniecības ieteikumiem, receptēm un cimdu rakstiem.

Baiba Zālīte (1998-10) Liepājā pierakstījusi 54 folkloras vienības. Teicējas Marina Akermane, Dzidra Ziemele, Anda Linde dalījušās ar nostāstiem un spoku stāstiem, jaunāko laiku dziesmām un mīklām.

Ineta Egliena (1998-11) Krotes pagastā savākusi 69 folkloras vienības no teicējas Irmas Eglienas. Pierakstīti sakāmvārdi, tautasdziesmas, apdziedāšanās dziesmas, ticējumi un mīklas, kā arī nostāsti.

Agnese Kuba (1998-12) Puzē savākusi 37 vienības. Pierakstīti teicēju Eduarda Meiera, Līzas Ģiertmanes Annas Ģiertmanes dzīvesstāsti un nostāsti vietējā izloksnē.

Sigita Būmeistare (1998-13) no sava vectēva Kārļa Būmeistara pierakstījusi 70 vienības - tautasdziesmas, jaunāku laiku dziesmas, buramvārdus, mīklas un ticējumus. Pārējie materiāli ir tautasdziesmas, kas vāktas no Rucavas etnogrāfiskā ansambļa.

Ilze Klimbe (1998-14) Rucavas pagasta Papes ciemā savākusi 30 vienības. No Annas Klimbis pierakstītas tautasdziesmas, pievienota kopija no viņas vīra Jāņa Klimbja dienasgrāmatas ar laika apstākļu un vēju pierakstiem. Pierakstītas Zentas Saujas receptes, derīgi padomi un Imanta Klimbja stāsti par vietējo zvejnieku dzīvi dažādos laikos.

Evija Vēza (1998-15) Sātiņos no teicējas Ernas Kreicbergas savākusi 76 vienības: tautasdziesmas, jaunāku laiku dziesmas un atmiņu pantus.

Ilona Budrecka (1998-16) Bunkā savākusi 58 vienības. No trim teicējiem – Karlīnes Pungas, Valdemāra Ādlera un Hermīnes Bendrupas savākti, ticējumi, sakāmvārdi un atmiņu stāsti.

Sanita Kurše (1998-17) Rucavas pagastā savākusi 84 vienības no teicējiem Miķeļa Brizgas, Katrīnas Pampāles, Amālijas Kuršes pierakstītas tautasdziesmas, ticējumi, nostāsti, paražas, senvārdi un senās Nīcas kāzu dziesmas.

Inese Kundziņa (1998-18) Grobiņā un Otaņķos savākusi 28 vienības: no Emīlijas Bunkas un Margaritas Otaņķes – tautasdziesmas, ziņģes, nostāsti un tradīciju apraksti.

Ilze Pumpiņa (1998-19) Talsos pierakstījusi 94 vienības. No Ivetas Pumpiņas, Valdas Vainovskas, Inetas Judzikas savāktas pasakas, mīklas, tautasdziesmas un ticējumi, sakāmvārdi un parunas, bet no Irēnas Lejasmeieres – kāzu apraksti un ticējumi.

Ilona Janukoviča (1998-20) Liepājā no teicējas Ausmas Padalkas pierakstījusi 91 folkloras vienību: ap 60 tautasdziesmu, mīklas, teikas un vietvārdu skaidrojumus.

Ingūna Skudra (1998-21) Saraiķos pierakstījusi 22 vienības. No Mirdzas Nelsones pierakstīti vietu nostāsti, atmiņu stāsti, spoku stāsti un ziņģes, bet no Ainas Kronbergas - aušanas raksti.

Inga Plamše (1998-22) Aizputē savākusi 113 folkloras vienības. No Mirjamas Jankaites pierakstītas gadskārtu ieražas, ticējumi, tautas ārstniecības materiāli. No Marijas Koškinas – ticējumi un ēdienu receptes.

Zigmārs Ozols (1998-23) savācis 77 vienības. No Riharda Silkalna un Fanijas Silkalnes – pierakstītas, pasakas, teikas, apvidvārdi, mīklas un ticējumi, ēdienu receptes un cimdu raksti.

Ilze Kļepikova (1998-24) Vānē pierakstījusi 16 vienības. No Māra Graudiņa un Lūcijas Daces savākti vietu nostāsti, atmiņu stāstījumi, sakāmvārdi, no Alena Vēža – armijas folklora – izteicieni, pantiņi, mīklas. Vākumā fiksēti arī 69 kapu uzraksti no Variebas un Vānes kapiem.

No teicējas Zentas Bērtiņas (1998-25) pierakstītas 103 folkloras vienības: tautasdziesmas, rotaļas un ziņģes, kā arī dziesmu melodijas.

Transcription progress
55% Complete
0% Complete
45% Complete
Showing 1-20 of 1,825 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
7492Teicējas Rūtas Ābeles dzīvesstāstslife story, interview
7493Zīlēšana ar svecifortunetelling, dream interpretation
7494Zīlēšana ar zirņiemfortunetelling, dream interpretation
7495Zīlēšana ūdensbļodāfortunetelling, dream interpretation
7496Zīlēšana ar vaskufortunetelling, dream interpretation
7497Zīlēšana ar pagalifortunetelling, dream interpretation
7498Zīlēšana ar avīzifortunetelling, dream interpretation
7499Zīlēšana sniegāfortunetelling, dream interpretation
7500Zīlēšana par iecerēto un izredzētofortunetelling, dream interpretation
7501Zīlēšana ar gailifortunetelling, dream interpretation
7502Zīlēšana pēc pupāmfortunetelling, dream interpretation
7503Zīlēšana ar zirgiem vai ar autofortunetelling, dream interpretation
7504Zīlēšana ar punktiņiemfortunetelling, dream interpretation
7505Zīlēšana ar kārtīmbelief
fortunetelling, dream interpretation
7506Zīlēšana kafijas biezumosbelief
fortunetelling, dream interpretation
7507Vīra zīlēšanabelief
fortunetelling, dream interpretation
7508Vīra zīlēšanabelief
fortunetelling, dream interpretation
7509Vīra zīlēšanabelief
fortunetelling, dream interpretation
7510Zīlēšana pēc zvaigznēmTicējums: darbība, lai gūtu labumu
belief
fortunetelling, dream interpretation
7511Zīlēšana ar sietu un dzirklēmbelief
fortunetelling, dream interpretation
Showing 1-20 of 1,825 items.
View:
Showing 1-20 of 854 items.
ThumbnailTypeFolderNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
LiepU12-1998-01-0001Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0001lvYesNoNo
LiepU12-1998-01-0002Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0002lvYesYesNo
LiepU12-1998-01-0003Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0003lvYesYesNo
LiepU12-1998-01-0004Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0004lvYesYesNo
LiepU12-1998-01-0005Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0005lvYesYesNo
LiepU12-1998-01-0006Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0006lvYesYesNo
LiepU12-1998-01-0007Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0007lvYesYesNo
LiepU12-1998-01-0008Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0008lvYesYesNo
LiepU12-1998-01-0009Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0009lvYesYesNo
LiepU12-1998-01-0010Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0010lvYesYesNo
LiepU12-1998-01-0011Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0011lvYesYesNo
LiepU12-1998-01-0012Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0012lvNoYesNo
LiepU12-1998-01-0013Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0013lvNoYesNo
LiepU12-1998-01-0014Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0014lvNoYesNo
LiepU12-1998-01-0015Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0015lvNoYesNo
LiepU12-1998-01-0016Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0016lvNoYesNo
LiepU12-1998-01-0017Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0017lvNoYesNo
LiepU12-1998-01-0018Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0018lvNoYesNo
LiepU12-1998-01-0019Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0019lvNoYesNo
LiepU12-1998-01-0020Manuscript1998-01LiepU12-1998-01-0020lvYesYesNo
Showing 1-20 of 854 items.

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

Showing 1-4 of 4 items.
#1 Kirmis (149911)
#2 Inga Tapiņa (28984)
#3 Ieva Ančevska (492)
#4 Magdalina (212)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.