Summer expedition 2004

Number
1
Title
Summer expedition 2004
Description

Pirmā ekspedīcija: 2004. gada 8.–25. jūlijs.

Ar šo sākas ceļš uz Latvijā mazzināmu pasauli ar dzīvām latviešu valodas izloksnēm, kas pamatos saglabātas, kā tās runātas kādreiz, — 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā Latvijas laukos. Vienlaicīgi iezīmējas Krievijā klātnākusī problemātika: izceļotāju un viņu pēcteču divdaļīgais uzskaitījums ar no tā izrietošām sekām, tautu etniskās piederības neskaidrība un slāpētā pašapziņa, padomju laika represiju nežēlība. Divu augstskolu baltistiem un aktīviem Latgales jauniešiem Sibīrija kļūst par pētījumu un sirds siltuma objektu daudziem turpmākiem gadiem.

Dalībnieki: Gunta Nešpore, Olita Rause, Lidija Leikuma (visas LU), Anna Gaļcova (SpbVU).

Galvenās apmeklētās vietas: Ačinska, Nagornova, Krasnaja Zarja, Bički, Bogatoje, Sčastļivoje; Krasnojarska, Kulloga, Algaštiks, Kreslavka, Stroganova, Abakana.

Spilgtākie teicēji: Nadežda Franca (dz. Rancāne, 1944), Fjokla Zorina (dz. Ločmane, 1918–2009), Olga (dz. Belopuka, 1916–2006) Boltusa un Valentīna (dz. Belopuka, 1925–2008) Broka, Virgīnija Šupuļnika (1922), Valentīna (dz. Sprukule, 1933–2008) un Josifs (1929) Vilcāni, Emīlija Puka (1919), Valentīna Bobrova (dz. Ločmane, 1932), Antoņina Šumilova (dz. Paļiļejeva, 1931), Staņislavs Seiķis (1946), Vera Čehoviča (dz. Matisone, 1921), Jūlija Grodņa (1926–2007), Aneļa Teļfjakova (dz. Avlaseviča, 1916–2006); Aleksandrina Dubiņina (dz. Škutāne, 1932), Gunefa Tjuļpanova (dz. Stašāne, 1924).

Finansējums: VKKF, pašfinansējums.

Transcription progress
0% Complete
32% Complete
0% Complete
View:
Showing 1-13 of 13 items.
ThumbnailTitleTypeNumberYearAuthorAdditional information 
   
Fjokla ZorinaImageSEEM-01-12004Pie Fjoklas Zorinas.
Fjokla ZorinaImageSEEM-01-22004Pie Fjoklas Zorinas.
Ceļā uz KreslavkuImageSEEM-01-32004Lidija LeikumaCeļā uz Kreslavku
Ceļā uz KreslavkuImageSEEM-01-42004Lidija LeikumaCeļā uz Kreslavku. Skats kā no Latgales Sauleskalna.
Ar Aneļu AvlasevičuImageSEEM-01-52004Gunta Nešpore-BērzkalneAr Aneļu Avlaseviču, intervē Lidija Leikuma.
Sčastļivojes ciemāImageSEEM-01-62004Lidija LeikumaSčastļivojes ciemā, vietējā etnogrāfija. Pozē (no kr.) Bukuļu Vaņdze, Kukule Ņina ar meitu, Monika Kazakova.
Sčastļivojes ciemāImageSEEM-01-72004Lidija LeikumaSčastļivojes ciemā, vēl te ir aka ar gardu ūdeni.
Pie Babru Juļisa mājasImageSEEM-01-82004Lidija Leikuma

Sčastļivojes ciemā, pie Babru Juļisa mājas. Sēž no kreisās Olita Rause, Virgīnija Terentjeva, Babru Vaņdze, Anna Gaļcova. Stāv Babru Juliss. Sēž no labās Gunta Nešpore, Bukuļu Vaņdze, Ropšu Virgine.

Ierašanās AlgaštikāImageSEEM-01-92004Lidija LeikumaIerašanās Algaštikā. No kreisās - Olita Rause, Gunta Nešpore un Anna Gaļcova.
Ierašanās AlgaštikāImageSEEM-01-102004Gunta Nešpore-BērzkalneAlgaštikā. No kreisās - Gunefa Tjuļpanova, Lidija Leikuma, Olita Rause.
Ar Jūliju GrodņuImageSEEM-01-112004Lidija LeikumaAr Jūliju Grodņu Gunta Nešpore, Tatjana Ločmane.
Jūlija GrodņaImageSEEM-01-122004Lidija LeikumaJūlija Grodņa
KrasnojarskāImageSEEM-01-132004Lidija LeikumaKrasnojarskā. No kreisās Anna Gaļcova, Gunta Nešpore, Olita Rause.
Showing 1-13 of 13 items.
Showing 1-6 of 6 items.
Unit numberYearMediumTypeTitle 
 
2004AudioDigitalIntervija ar Aleksandrinu Dubiņinu
2004AudioDigitalIntervija ar Gunefu Tjuļpanovu
2004AudioDigitalIntervija ar Josifu un Valentīnu Vilcāniem
2004AudioDigitalIntervija ar Virgīniju Šupuļņiku
2004AudioDigitalIntervija ar Virgīniju Šupuļņiku
2004AudioDigitalIntervija ar Veru Čehoviču
Showing 1-6 of 6 items.
View:
Showing 1-20 of 41 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
SEEM01-ekspedicija-f0001ImageSEEM01-ekspedicija-f0001lvYesYesNo
SEEM01-ekspedicija-f0002ImageSEEM01-ekspedicija-f0002lvYesYesNo
SEEM01-ekspedicija-f0003ImageSEEM01-ekspedicija-f0003lvYesYesNo
SEEM01-ekspedicija-f0004ImageSEEM01-ekspedicija-f0004lvYesYesNo
SEEM01-ekspedicija-f0005ImageSEEM01-ekspedicija-f0005lvYesYesNo
SEEM01-ekspedicija-f0006ImageSEEM01-ekspedicija-f0006lvYesYesNo
SEEM01-ekspedicija-f0007ImageSEEM01-ekspedicija-f0007lvYesYesNo
SEEM01-ekspedicija-f0008ImageSEEM01-ekspedicija-f0008lvYesYesNo
SEEM01-ekspedicija-f0009ImageSEEM01-ekspedicija-f0009lvYesYesNo
SEEM01-ekspedicija-f0010ImageSEEM01-ekspedicija-f0010lvYesYesNo
SEEM01-ekspedicija-f0011ImageSEEM01-ekspedicija-f0011lvYesYesNo
SEEM01-ekspedicija-f0012ImageSEEM01-ekspedicija-f0012lvYesYesNo
SEEM01-ekspedicija-f0013ImageSEEM01-ekspedicija-f0013lvYesYesNo
Audio/VideoSEEM01-2004-vasara-a0001lvNoYesNo
Audio/VideoSEEM01-2004-vasara-a0002lvNoYesNo
Audio/VideoSEEM01-2004-vasara-a0003lvNoYesNo
Audio/VideoSEEM01-2004-vasara-a0004lvNoYesNo
Audio/VideoSEEM01-2004-vasara-a0005lvNoYesNo
Audio/VideoSEEM01-2004-vasara-a0006lvNoYesNo
Audio/VideoSEEM01-2004-vasara-a0007lvNoYesNo
Showing 1-20 of 41 items.

Map legend

Atšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

Showing 1-3 of 3 items.
#1 Kirmis (143)
#2 Magdalina (26)
#3 KseniaSurina (0)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.