Memories by Marija Bērziņa

Number
198
Submitted by
Title
Memories by Marija Bērziņa
Description

Juristes un rakstnieces Marijas Bērziņas (īstajā vārdā Anna Dauge-Šķēris, 1906–1986) atmiņas, kurās aprakstīta gan Šķēru (tēva), gan Andriņu (mātes) dzimtas, gan viņas pašas bērnība Sēlijas pusē, došanās bēgļu gaitas Pirmā Pasaules kara laikā, atgriešanās un dzīves rits Latvijas brīvvalstī. Marija studēja tieslietas un strādāja par advokāti, kā arī aktīvi iesaistījās kultūras un literatūras procesos.
Atmiņās detalizēti aprakstīts arī Otrais Pasaules karš, un sievietes liktenis vēsturiskajos notikumos, kas satricina un pašos pamatos maina ikdienas ritējumu.
Marijas radinieks Pēteris Šķēris par atmiņām rakstījis:
"Tas ir atjautīgs aculiecinieces apraksts par to, kā viņa uzauga vecāku saimniecībā Zemgalē, piedzīvoja Pirmā Pasaules Kara bēgļu gaitas cariskajā Krievijā, pārciešot 1917. gada revolūciju un atgriežoties jau neatkarīgajā dzimtenē. Stāsts seko pacilātos laikos, viņai veidojot savu dzīvi neatkarīgajā valstī un piedaloties tās atdzimšanā. Tas ir aizraujošs ceļojums no bada izpostītās Krievijas uz iznīcināto ģimenes viensētu un tad no nomaļu lauku mājām uz rosīgo Rīgu, kur viņa strauji veidoja savu karjeru. Apņēmības pilna jauna sieviete var paļauties vienīgi uz saviem spēkiem, cīnoties ar trūcību un vēlāk ar drausmīgo tuberkulozi. Neskatoties uz grūtībām viņa ne tikai nobeidz jurisprudences studijas bet drīz kļūst par Latvijas Kredītbankas juridiskās nodaļas vadītāju. Profesionāliem panākumiem seko ērts dzīvesveids, vecāku saimniecības atjaunošana un beidzot piedzīvojumi braucot ar jahtu uz ārvalstu ostām Baltijas jūrā. Šie piedzīvojumi savukārt pamudināja viņu pievērsties rakstniecībai izdodot savu pirmo grāmatu zem nom de plume Marija Bērziņa. Šī grāmata ir stāsts par jūras braucienu, kas uzsāka rakstnieces mūža ceļojumu, drīzumā vedot viņu vētrainos ūdeņos kārtējo bēgļu gaitās, šoreiz Otrā Pasaules Kara laikā."
Atmiņas Marija rakstījusi 20. gadsimta 80. gados, dzīvodama trimdā Polijā; tas ir pēdējais lielais un nozīmīgais viņas rakstu darbs.
Atmiņām ir izveidota arī mājas lapa: https://www.latvianmemoirs.com/


Kolekcija tapusi ar VKKF mērķprogrammas "KultūrELPA" projekta "Daudzveidīga tradicionālās kultūras satura nodrošinājums digitālajā vidē" atbalstu.

kulturelpa.png


Transcription progress
96% Complete
3% Complete
1% Complete
Showing 1-1 of 1 item.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
1
Showing 1-1 of 1 item.
View:
Showing 1-6 of 6 items.
ThumbnailTitleTypeNumberYearAuthorAdditional information 
   
Marija Bērziņa with her brother and parentsImageAk198-11933Marija Bērziņa ar brāli Valdemāru Šķēri un vecākiem 1933. gada vasarā.
Marija Bērziņa with her brother and parentsImageAk-198-1Marija Bērziņa ar brāli Voldemāru Šķēri un vecākiem.
Marija Bērziņa graduated from the study of lawImageAk198-21933Latvijas Universitātes Tieslietu maģistri.
No kreisās aizmugurē: Kornēlijs Veitmanis, Artūrs Tīlmanis; priekšā: Elizabete Kristofore, Marija Bērziņa (Anna Šķēris)
Marija Bērziņa at the wedding dayImageAk198-31937Marija Bērziņa (Anna Šķēris) kāzu dienā 1937. gada rudenī.
Marija Bērziņa at the wedding dayImageAk198-41937Marija Bērziņa (Anna Šķēris) kāzu dienā 1937. gada rudenī ar vīru Kārli Daugi.
Marija Bērziņa in a yachtImageAk198-51938Marija Bērziņa (Anna Šķēris) vīra Kārļa Dauges jahtā 1938. gadā.
Showing 1-6 of 6 items.
View:
Showing 1-20 of 647 items.
ThumbnailTypeFolderNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
Ak-198-1ImageAk-198-1lvYesYesNo
Ak-198-2ImageAk-198-2lvYesYesNo
Ak-198-3ImageAk-198-3lvYesYesNo
Ak-198-4ImageAk-198-4lvYesYesNo
Ak-198-5ImageAk-198-5lvYesYesNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0001ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0001lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0002ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0002lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0003ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0003lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0004ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0004lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0005ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0005lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0006ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0006lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0007ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0007lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0008ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0008lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0009ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0009lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0010ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0010lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0011ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0011lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0012ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0012lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0013ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0013lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0014ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0014lvYesNoNo
Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0015ManuscriptMarijas-Berzinas-atminas-01Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0015lvYesNoNo
Showing 1-20 of 647 items.

Submitter

Person in photo

Author

Submitter of photo

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.