Collection of Nītaure 6-year Primary School

Number
1137
Submitted by
Title
Collection of Nītaure 6-year Primary School
Description

1137-Nitaures-pamatskola-01-0001

Divos sūtījumos 1930. gada sestajā un vienpadsmitajā jūnijā erudītais un starp nītauriešiem labi ieredzētais skolas direktors (amatā no 1926. līdz 1939. gadam) Jānis Spalviņš Latviešu folkloras krātuvei iesniedzis skolnieku 1928., 1929. un 1930. gadā savākto 2671 folkloras vienību: pasakas, teikas, anekdotes, mīklas, tautasdziesmas, ziņģes, bērnu skaitāmos pantus, ticējumus, rotaļas, arī vairākus paražu aprakstus, izteicienus jeb tautas frazeoloģiju, buramvārdus, tautas medicīnas pierakstus un jo īpaši daudz sakāmvārdus un parunas. J. Spalviņš skolēnu veikumu kārtojis alfabētiskā secībā pēc bērnu uzvārdiem.

Iesniegto materiālu pavadvēstulē lasām LFK darbinieku piezīmi "lūgt, lai skolnieki atzīmē teicējus", jo materiāls atsedz vairāk kā 40 pamatskolas bērnu vārdus, uzvārdus, dzīves vietas un vecumu, tomēr nereti ziņas par teicējiem iztrūkst. Skolēni vākuši folkloru gan no radiniekiem Nītaurē, gan tuviniekiem Zaubē, Raunā, Līgatnē un Ķēčos, tāpat paviesojušies arī Nītaures nespējnieku patversmē. Neparastas ir vairāku skolēnu nodēvētās folkloras vienības, piemēram, Dievvārd-dziesmiņas, māņi un svinējumi, seno latviešu dziesmas un senās dziesmiņas. Kolekcijā sastopams liels skaits ar bērnu folkloru – dažādiem skaitāmiem pantiem, pupiņvalodas piemēriem u.c.

Lai arī manuskriptā vērojama bieža folkloras vienību atkārtošanās, jāatzīmē vairākas kolekcijas pērles, kas izceļas ar paaugstinātas lokālās identitātes līmeni, vēstot par Nītauri, tuvējo apkārti un tās iedzīvotājiem: sastopam gan vairākas vienības, kurās nešpetni apdziedāti Mores pagasta iedzīvotāji (LFK 1137, 654, 661), gan nostāstu par Skujenes kapsētu (LFK 1137, 795), arī Nītaures puiši ir izpelnījušies dziesmās ietērptu apsmaidīšanu (LFK 1137, 2346, 2347), savukārt trīs vienības veltītas arī pārdabiskiem notikumiem Zaubes pagasta "Naudas atvarā", kas atradies aiz Slīpes meža (sākot ar LFK 1137, 2669). Citu folkloras tekstu starpā kolekcijā izceļas arī ceturtās klases skolnieces Marijas Savrasēvičas "Kalna Maļļos" pierakstītās vienības (LFK 1137, 2284, 2288), kuras meitenes māte Edviga dzirdējusi no vecākiem cilvēkiem Polijā.

Aprakstu sagatavoja Elvīra Žvarte

Transcription progress
2% Complete
11% Complete
87% Complete
Showing 1-20 of 2,673 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
1Māras vakarādarbība, lai gūtu labumu
2Pelnu dienā jāber cimdā zirņidarbība, lai gūtu labumu
3Lielajā piektdienābelief
4Lielajā piektdienābelief
5Pūpolsvētdienādarbība, lai gūtu labumu
6Māras rītā, kad saulīte nav lēkusidarbība, lai gūtu labumu
7Lieldienās augstu šūpotiesdarbība, lai gūtu labumu
8Lieldienās augstu šūpotiesdarbība, lai gūtu labumu
9Kas Ziemassvētkos jādara, lai aitām būtu bieza vilnadarbība, lai gūtu labumu
10Vaimanas uz jūraspopular song
11Veco vergu laiku dziesmapopular song
12Kā dzen, tā lienproverb
13Tukša muca skan, pilna neskanproverb
14Kad vadzis pilns, tad lūztproverb
15Kad māk, tā nākproverb
16Labais draugs, kā caurais trauksproverb
17Abi labi, bāz maisāproverb
18Kas nu nabaga bērnam kliņģeri dosproverb
19Kam liela manta, tam liela bēdaproverb
20Suns spalvu met, bet ne tikumuproverb
Showing 1-20 of 2,673 items.
View:
Showing 1-20 of 351 items.
ThumbnailTypeFolderNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
1137-Nitaures-pamatskola-01-0001ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0001lvYesNoNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0002ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0002lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0003ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0003lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0004ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0004lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0005ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0005lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0006ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0006lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0007ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0007lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0008ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0008lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0009ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0009lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0010ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0010lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0011ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0011lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0012ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0012lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0013ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0013lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0014ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0014lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0015ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0015lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0016ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0016lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0017ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0017lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0018ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0018lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0019ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0019lvYesYesNo
1137-Nitaures-pamatskola-01-0020ManuscriptNitaures-pamatskola-011137-Nitaures-pamatskola-01-0020lvYesYesNo
Showing 1-20 of 351 items.

Map legend

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.