Collection of Jūlijs Sproģis

Number
1452
Title
Collection of Jūlijs Sproģis
Description

1452-J-Sprogis-01-0001

Jūlijs Sproģis (25.09.1887. Jelgavā – 09.06.1972. Rīgā, apbedīts Meža kapos) – komponists, vijolnieks, bargs mūzikas kritiķis. Mācījies Jelgavas Aleksandra skolā, kurā no pēdējās klases izslēgts par revolucionāriem uzskatiem. 1905. gadā tautā populārs bijis viņa komponētais Raiņa dzejolis "Lauztās priedes" un Jāņa Akurātera "Pagraba dzīvoklī drūmā". 1906. gadā viņš koncertējis ar saviem skaņdarbiem Rīgas Latviešu biedrībā, pēc gada komponējis savu pirmo simfoniju (pavisam esot četras). Vijoļspēli viņš mācījies Pēterburgā un ar Kultūras fonda atbalstu divas reizes pa pusgadam papildinājies Parīzē. Piedalījies Pirmajā pasaules karā strēlnieku rindās.

Jūlijs Sproģis bijis Zemnieku savienības biedrs un savdabis, kas vairāk draudzējies ar literātiem, māksliniekiem, bet nemaz ar mūziķiem. Viņa labākie draugi bija novadnieks Valdemārs Dambergs, Edvarts Virza, Viktors Eglītis, Teodors Zaļkalns, Valdemārs Tone, kas gleznojis viņa portretu, un kuri visi jūsmojuši par viņa spēli un kompozīcijām. Kaut arī ļoti kritizēts, nekad nav atteicies no koncertdarbības, diriģēšanas, savu sacerējumu popularizēšanas. Par viņa mūziku izteicies vēlākais profesors, folklorists Jēkabs Vītoliņš: "Sproģis ir inteliģents muziķis un interpretējamos darbos tuvu pieskaras stila problemiem, bet, kā nav mākslas bez izjūtas un garīgas kultūras, tā šīs pēdējās īpašības pašas par sevi vien, bez pilnīgas technikas arī nespēj atsegt visas mākslas darba potenciālās iespējamības. Sproģa kaut solidai spēles technikai trūkst vienas no vissvarīgākām īpašībām – intonācijas tīrības." (Ritums, 1924, Nr. 5)

Vairākus gadus ar LFK kā brīva līguma darbinieks, lai iegūtu pelnīto atlīdzību par pierakstītajām melodijām, sadarbojās Emilis Melngailis. 1933. gadā Izglītības ministrija atļāva pieņemt LFK mūzikas speciālistu. Kaut Sproģis nebija nedz pierakstījis, nedz apdarinājis tautasdziesmas, viņš uzsāka darbu LFK 1934. gada 1. aprīlī. Laikā no 1936. līdz 1938. gadam cittautu mūzikas folkloras pētīšanas nolūkos ar Kultūras fonda atbalstu apceļojis visu Rietumeiropu (Itāliju, Austriju, Vāciju, Ungāriju, Čehiju, Poliju, Spāniju, Holandi, Beļģiju, Franciju, Skandināviju). 1939. gadā kopā ar LFK vadītāju Kārli Straubergu pavadījis Alsungas, Bārtas, Nīcas, Rucavas dziedātājus, dancotājus un muzikantus uz 3. starptautisko tautas deju kongresu Zviedrijā. 1941. gadā Tautas izglītības komisārs Sproģi un vēl trīs LFK darbiniekus (Almu Medni, Emmu Malkavu, Osvaldu Līdeku) iecēla par zinātniskiem darbiniekiem, jo līdz tam vienīgajam zinātnieka statuss bija LFK vadītājam. Kad Straubergs 1944. gadā devās trimdā, viņš uzticēja Sproģim LFK direktora posteni (01.12.1944.–01.05.1945.)

Jūlijs Sproģis sakārtojis izdevumus “Jāņu dziesmu melodijas” (1941) un “Senie mūzikas instrumenti” (1943; iznāca tikai signāleksemplārs).

Savā folkloras vākumā [LFK 1452] Sproģis ievietojis 29 tautasdziesmas un triju deju nosaukumus ļoti paviršā mašīnrakstā, nepieminot arī vietu, no kurienes tās nākušas. Lapās ir koncertā, ko rīkojusi Brīvdabas muzeja biedrība, Konservatorijas zālē (29.11.1934.) dziedātais repertuārs no Rucavas, jo rucavnieki rādījuši kristību norisi. Iespējams, ka Sproģis veidoja pasākuma scenāriju, jo ir atzīmes, kurā brīdī un kas dziedams. Koncertu apmeklēja Ministru prezidents Dr. Kārlis Ulmanis. Otrs materiāls (LFK 1452, 31–39) kolekcijā nokļuva 1945. gada nogalē – kā tīrs padomju folkloras paraugs. Tajā ir anekdotes, viena ar zīmējumu, un parodētas dziesmas par nacistiskās Vācijas vadoņiem un atbalstītājiem. Katra folkloras vienība, kurā pieminēts Hitlers, Gebelss un citi pretējās nometnes varenie, uzskatīta par padomju folkloru. Vēl nav zināms, kā šie varianti iegūti, jo iesākumā tie reģistrēti kā Artura Ozola kolekcijai [LFK 1714] piederīgi. Redzams, ka zīmējumam ar vācu zaldāta portretu nogriezts stūrītis, kur varēja būt kāda informācija par avotu.


Skatīt arī:

Treija, Rita 2014. Latviešu folkloristi starptautiskajos sakaros. Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Rīga: Zinātne. 191.–195. lpp.

Vētra, Mariss 1993. Sestā kolonna. Rīga: Liesma. 167.–169. lpp.

Zālītis, Jānis 1960. Sproģu Jūlija kompozīciju vakars; Divi savdabīgi mūzikas vakari. Jānis Zālītis. Rīga: LVI. 137., 582., 688. lpp.

Mediņš, Jānis 1992. Toņi un pustoņi. Rīga: Liesma. 108.–109. lpp.


Aprakstu sagatavoja: Māra Vīksna

Transcription progress
92% Complete
8% Complete
0% Complete
Showing 1-20 of 39 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
1Braucam, brāļi, brašojamifolksongs
2.5. Precību un kāzu dziesmas.
2Ciema meitas žēli raudefolksongs
2.5. Precību un kāzu dziesmas.
3Neviens mīļi tā nebraucafolksongs
2.5. Precību un kāzu dziesmas.
4Brauc, brālīti, tu pa priekšufolksongs
2.5. Precību un kāzu dziesmas.
5Kur tu jāsi, smuks puisītifolksongs
6Maģa mana ābelēnafolksongs
7Dieviņ, zini, kālabadifolksongs
8Maģi bērni vaicājafolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
9Kālabadi mūs' pādītefolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
10Kūma kūmu aicinājafolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
11Kas rībe, kas dimdefolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
12Kālabadi tam galdamifolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
13Kūmas sēde, beņķi līkafolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
14Kur palika dižās kūmasfolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
15Kūminas, kūminasfolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
16Es pādes naudiņu nerēķinājufolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
17Dižas kūmas gājušasfolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
18Metat, kūmas, tai pādītijfolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
19Šiliņi, vērdiņifolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
20Vēlīgi, vēlīgi kūmāsi ietifolksongs
2.1.1. Radību, krustību un kūmu dziesmas plašākā ziņā.
Showing 1-20 of 39 items.
View:
Showing 1-2 of 2 items.
ThumbnailTitleTypeNumberYearAuthorAdditional information 
   
A comic drawing of a GermanImage1452-321945J. SproģisA drawing entitled: This is what the germans looked like when they arrived, but, turning the drawing around you will see what they looked like when leaving.
VācietisImageLFK-1452-321934Jūlijs SproģisVācietis
Showing 1-2 of 2 items.
View:
Showing 1-12 of 12 items.
ThumbnailTypeFolderNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
1452_32Image1452_32lvYesYesNo
1452-J-Sprogis-01-0001ManuscriptJ-Sprogis-011452-J-Sprogis-01-0001lvYesYesNo
1452-J-Sprogis-01-0002ManuscriptJ-Sprogis-011452-J-Sprogis-01-0002lvYesYesNo
1452-J-Sprogis-01-0003ManuscriptJ-Sprogis-011452-J-Sprogis-01-0003lvYesYesNo
1452-J-Sprogis-01-0004ManuscriptJ-Sprogis-011452-J-Sprogis-01-0004lvYesYesNo
1452-J-Sprogis-01-0005ManuscriptJ-Sprogis-011452-J-Sprogis-01-0005lvYesYesNo
1452-J-Sprogis-01-0006ManuscriptJ-Sprogis-011452-J-Sprogis-01-0006lv, deYesYesNo
1452-J-Sprogis-01-0007ManuscriptJ-Sprogis-011452-J-Sprogis-01-0007lv, deYesYesNo
1452-J-Sprogis-01-0008ManuscriptJ-Sprogis-011452-J-Sprogis-01-0008lv, deYesYesNo
1452-J-Sprogis-01-0009ManuscriptJ-Sprogis-011452-J-Sprogis-01-0009lvYesYesNo
1452-J-Sprogis-01-0010ManuscriptJ-Sprogis-011452-J-Sprogis-01-0010lv, deYesYesNo
1452-J-Sprogis-01-0011ManuscriptJ-Sprogis-011452-J-Sprogis-01-0011lvYesYesNo
Showing 1-12 of 12 items.

Map legend

Atšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

Showing 1-2 of 2 items.
#1 Magdalina (8503)
#2 Ilze Amanda Zakrevska (75)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.