Collection of the Faculty of Philology and Phylosophy, UL

Number
1600
Submitted by
Title
Collection of the Faculty of Philology and Phylosophy, UL
Transcription progress
16% Complete
8% Complete
76% Complete
Showing 1-20 of 4,389 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
1Div celiņi bāleliņifolksong, 1-6 lines
2Kur es īšu, kur palikšufolksong, 1-6 lines
3Pūri, pūri, meži, mežifolksong, 1-6 lines
4Bej man dzīsmu vācelītefolksong, 1-6 lines
5Lobāk stāstu par gadiņafolksong, 1-6 lines
6Padūmam vīn turejufolksong, 1-6 lines
7Tētiņ manu nūmirušufolksong, 1-6 lines
8Rudzi zīd, viļņus metfolksong, 1-6 lines
9Rudzīšam rūguļamfolksong, 1-6 lines
10Līket, meitas, bīži mēslusfolksong, 1-6 lines
11Šūgod kāzas, šūgod kāzasfolksong, 1-6 lines
12Voi pī jauna puika īšufolksong, 7-8 lines
13Nu pīkusu, vairs navarufolksong, 1-6 lines
14Dūd, Dīviņ, kārklu kroumufolksong, 1-6 lines
15Pļaunet sīnu, kam vajagfolksong, 1-6 lines
16Skaista pļava, kā nupļautafolksong, 1-6 lines
17Es apavu baltas kājasfolksong, 1-6 lines
18Vezumiņa, jous ļautiņifolksong, 1-6 lines
19Doures muižā bārzi augfolksongs
20Kam tā muiža kalliņāfolksongs
Showing 1-20 of 4,389 items.
View:
Showing 1-20 of 83 items.
ThumbnailTitleTypeNumberYearAuthorAdditional information 
   
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-1231412001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141a2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141b2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141c2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141d2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141e2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141f2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141g2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141h2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141i2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141j2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141k2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141l2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141m2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141n2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141o2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141p2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141r2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141s2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Kaspara un Leldes Vaļinieku kāzasImage1600-123141t2001Leldes un Kaspara Vaļinieku kāzu foto
Showing 1-20 of 83 items.
Showing 1-20 of 20 items.
Unit numberYearMediumTypeTitle 
 
1600,619441973AudioLenteMeita gāja uz avotu, zaļa krūze rociņā
1600,619231973AudioLenteZiedi, ziedi, rudzu druva, deviņām(i) ailītēm
1600,619221973AudioLenteTautiešam(i) roku devu, labo devu, ne kreiso
1600,619211973AudioLenteTautiešam(i) apsolīju raibus cimdus vakarā
1600,619201973AudioLenteCel mani pār' pār Daugavu
1973AudioLenteDziedāj' tautu tīrumā(i), uz akmeņa stāvēdam'
1973AudioLenteŠalc zaļais mežs un lakstīgala dzied
1973AudioLentePūt, vējiņ(i), dzen laiviņu
1973AudioLenteKur tu jāsi, ciema puisi, miglainā(i) vakarā
1973AudioLenteTumša tumša tā eglīte, kur saulīte nakti guļ
1973AudioLenteNevienam lopam nav tik grūt' kā dzērājvīra kumeļam
1973AudioLenteNāburgam(i) cūk' pazuda, man pazuda līgaviņa
1973AudioLenteVēlajā vasaras stundā vientulis klejoju es
1973AudioLenteUz baltas jūr's, kur daudzi viļņi šalc (noskaita vārdus)
1973AudioLenteSatiku puisenu tiltīnu galā, vis' mani kaulini tirptin tirpst
1973AudioLentePrecēties ja gribi tu, klausi šito mācību
1973AudioLenteMatisinam cūkas ganot, puisēns rozi redzēja
1973AudioLenteDzirdējam ļaudis tā stāstam, grimuši esam bez lāsta
1973AudioLenteDziedāj' tautu tīrumā(i), uz akmena stāvēdams
1973AudioLentePar pasaulit' mēs klejojam un visas vietas salāpam
Showing 1-20 of 20 items.
View:
Showing 1-20 of 33,137 items.
ThumbnailTypeFolderNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
1600-123141Image1600-123141lvYesYesNo
1600-123141aImage1600-123141alvYesYesNo
1600-123141bImage1600-123141blvYesYesNo
1600-123141cImage1600-123141clvYesYesNo
1600-123141dImage1600-123141dlvYesYesNo
1600-123141eImage1600-123141elvYesYesNo
1600-123141fImage1600-123141flvYesYesNo
1600-123141gImage1600-123141glvYesYesNo
1600-123141hImage1600-123141hlvYesYesNo
1600-123141iImage1600-123141ilvYesYesNo
1600-123141jImage1600-123141jlvYesYesNo
1600-123141kImage1600-123141klvYesYesNo
1600-123141lImage1600-123141llvYesYesNo
1600-123141mImage1600-123141mlvYesYesNo
1600-123141nImage1600-123141nlvYesYesNo
1600-123141oImage1600-123141olvYesYesNo
1600-123141pImage1600-123141plvYesYesNo
1600-123141rImage1600-123141rlvYesYesNo
1600-123141sImage1600-123141slvYesYesNo
1600-123141tImage1600-123141tlvYesYesNo
Showing 1-20 of 33,137 items.

Map legend

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.