A. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem

Number
3
Title
A. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiem
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 1,889 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
83-2Līgsmigam man dzīvot1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
138-0Dziedi skaisti, lakstigala1.1.8. Bāreņu dziesmas.
174-0Sak', rijâs grūta dzīve,-1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
185-0Ku', bāli, tu dabuj'1.1.10. Daudzina (kāzās) brāļa līgavu līgsmas dabas un dziesmu dēļ.
201-1Es nedrīkstu te dziedàt1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
203-0Es savôs bāliņôs1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
213-0Salnas kosta bērza lapa1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
230-1Kur elkšņam ta lapiņa1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
248-0Gavil' puisis, gavil' meita1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
265-2Pulka, pulka ciemmeitìnu1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
267-3Mazs pulciņis rozes zied1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
288-0Es meitàm labs puisitis1.2.3. Pulkā dziedot, viens dziesmu sācējs, teicējs, pa priekšu dziedātājs, citi līdzētāji. Vismaz divi labprāt dzied kopā.
381-8Vai (Ai), upite olainite1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
445-5Ai, ciemiņ, ak, kaimiņ1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
479-0Grezni jāja tautu dēls1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
485-0Jaunas meitas skaisti dzied1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
549-0Patīk manim tà meitiņa1.2.9. Kur meitas dzied, tur puiša dvēsele. No dziedātājām izvēlas līgaviņu.
582-0Dzied' ar mani, tautu meita1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
587-2Dzied' ar manim, tautu meita1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
590-2Es dziesmiņ' izdziedei1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
Showing 1-20 of 1,889 items.
View:
Showing 1-20 of 2,087 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-001094Manuscriptdaina-001094lvYesYesNo
daina-001818Manuscriptdaina-001818lvYesYesNo
daina-002037Manuscriptdaina-002037lvYesYesNo
daina-002079Manuscriptdaina-002079lvYesYesNo
daina-002341Manuscriptdaina-002341lvNoYesNo
daina-002510Manuscriptdaina-002510lvNoYesNo
daina-002716Manuscriptdaina-002716lvNoYesNo
daina-002821Manuscriptdaina-002821lvNoYesNo
daina-003102Manuscriptdaina-003102lvNoYesNo
daina-003128Manuscriptdaina-003128lvNoYesNo
daina-003808Manuscriptdaina-003808lvNoYesNo
daina-003809Manuscriptdaina-003809lvNoYesNo
daina-004527Manuscriptdaina-004527lvNoYesNo
daina-005664Manuscriptdaina-005664lvNoYesNo
daina-006113Manuscriptdaina-006113lvNoYesNo
daina-006209Manuscriptdaina-006209lvNoYesNo
daina-006210Manuscriptdaina-006210lvNoYesNo
daina-006843Manuscriptdaina-006843lvNoYesNo
daina-007536Manuscriptdaina-007536lvNoYesNo
daina-007648Manuscriptdaina-007648lvNoYesNo
Showing 1-20 of 2,087 items.

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

Showing 1-3 of 3 items.
#1 Magdalina (689)
#2 Anna Putāne (96)
#3 Ilze Amanda Zakrevska (57)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.