BL

Number
6
Title
BL
Transcription progress
0% Complete
1% Complete
99% Complete
Showing 1-20 of 224 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
245-1Kliecu, kliecu, klausijos1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
369-0Ceļu gāju dziedadama1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
446-0Agri, agri izteceju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
544-0Koši dzied jaunas meitas1.2.9. Kur meitas dzied, tur puiša dvēsele. No dziedātājām izvēlas līgaviņu.
550-0Skaņi irbe nokliecàs1.2.9. Kur meitas dzied, tur puiša dvēsele. No dziedātājām izvēlas līgaviņu.
594-2Koši rāmi padziedaju1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
950-0Kàzâs dziedaju negoda dziesmas;1.4.3.5. Meitām godīgi jādzied. - Kāzās atļautas negoda dziesmas.
1079-0Mīļa Māŗa dusmas tur'2.1.1.2.1. Allažin jāgodā Laima, jātīra Laimai ceļš, sevišķi jākopj pirtstaks un pirts jeb dzemdēšanas vieta.
1108-0Mīļa Māŗa man apjoza2.1.1.2.3. Laimas palīdzība dzemdētājai.
1155-1Daudz maģu pēdiņu Cīrupes malâ;2.1.1.2.9. Kur bērns radies?
1249-0Jauna gāju tautiņâs2.1.1.2.13. Apcere par sievu raizēm grūtniecībā un radībās; jaunā sieva vecu sievu kārtā.
1249-0Jauna gāju tautiņâs2.1.1.2.13. Apcere par sievu raizēm grūtniecībā un radībās; jaunā sieva vecu sievu kārtā.
1288-0Māsiņ mana mīļakaja2.1.1.5.1. Aicina kūmās; krustību svētrītu sanāk lūgtās kūmas.
1341-0Šuj, māmiņa, man krekliņu2.1.1.5.4. Ģērbj un tīsta pādi, un ved pie kristības.
1408-0Guli klusa, man' pādite2.1.1.5.8. Nes pādi istabā un teic vārdu; - griež riņķī; - noliek bērnu gultā; - dod mātei dāvanu.
1460-0Nevēlu pāditei visas savas laimes;2.1.1.5.9.4. Uzdzer krustbērnam laimes; vēlē pādei krusttēva un krustmātes dabu, turību un laimi.
1491-6Plandaties, strīpainiši2.1.1.5.10.1. Kūmenieki skubinās un pošās uz deju.
1505-0Jau manu pāditi lūciņu saista!2.1.1.5.10.2. Vecmāte, vaj nesēja ģērbj pādi un pasniedz to krusttēvam, vaj krustmātei.
1538-0Es, paditi dīdidama2.1.1.5.10.3. Kūmu deja ar simbolisku nozīmi un pādes daudzināšanu.
1615-1Tas netika mīļai Māŗai2.1.1.5.13.2. Zobojās par kūmu apģērbu un rotu.
Showing 1-20 of 224 items.
View:
Showing 1-20 of 245 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-002816Manuscriptdaina-002816lvNoYesNo
daina-005701Manuscriptdaina-005701lvNoYesNo
daina-006823Manuscriptdaina-006823lvNoYesNo
daina-006846Manuscriptdaina-006846lvNoYesNo
daina-007803Manuscriptdaina-007803lvNoYesNo
daina-010784Manuscriptdaina-010784lvNoYesNo
daina-010785Manuscriptdaina-010785lvNoYesNo
daina-012094Manuscriptdaina-012094lvNoYesNo
daina-012095Manuscriptdaina-012095lvNoYesNo
daina-012353Manuscriptdaina-012353lvNoYesNo
daina-012614Manuscriptdaina-012614lvNoYesNo
daina-012615Manuscriptdaina-012615lvNoYesNo
daina-013316Manuscriptdaina-013316lvNoYesNo
daina-013318Manuscriptdaina-013318lvNoYesNo
daina-013530Manuscriptdaina-013530lvNoYesNo
daina-013531Manuscriptdaina-013531lvNoYesNo
daina-013957Manuscriptdaina-013957lvNoYesNo
daina-014503Manuscriptdaina-014503lvNoYesNo
daina-014504Manuscriptdaina-014504lvNoYesNo
daina-014786Manuscriptdaina-014786lvNoYesNo
Showing 1-20 of 245 items.

Map legendAtšifrētāji

Kolekcijas atšifrēšana joprojām turpinās.

Pie šīs kolekcijas atšifrēšanas strādājuši:

Showing 1-1 of 1 item.
#1 Ilze Amanda Zakrevska (229)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.